Innovation og Entreprenørskab

Universiteternes rolle og ramme er under forandring. Fra at være udbydere af uddannelser og være forskningsinstitutioner er der i dag øget politisk efterspørgsel på, at universiteterne i højere grad også samarbejder aktivt og direkte med omverdenen.

  • SAMF skal bidrage med kompetente og innovative kandidater, der kan medvirke til at løse samfundets udfordringer gennem ny viden og innovation.
  • De studerende skal som en integreret del af deres uddannelse opnå forståelse for innovation, kreativitet og værdiskabelse, og de skal lære at bringe deres kernefaglighed i spil også tværfagligt.


Innovation på KU kan i en uddannelseskontekst betegne den proces, hvor de studerende omsætter deres akademiske viden og kompetencer til udvikling og implementering af nye løsninger (produkter, processer og services), som har værdi for og anvendes af specifikke organisationer, borgere, brugere og kunder i samfundet. Innovation er således en af flere måder, hvorpå KU gennem de studerende kan skabe samfundsimpact.

I en uddannelseskontekst kendetegnes entreprenørskab ved at give de studerende færdigheder til at kunne udvikle, kvalificere og realisere idéer til opstart af egen virksomhed eller i form af social eller kulturel entreprenørskab.

Hvis det vækker din interesse og du gerne vil bygge innovations- eller entreprenørskabselementer ind i din undervisning eller udvikle helt dit eget kursus, så må du gerne kontakte PCS innovationskonsulent: : Peter Wick