Feedback

Formålet med projektet er at udvikle feedback i undervisningen på forskellige niveauer, med henblik på at afdække feedback fra underviser til studerende, feedback studerende imellem og endelig feedback fra studerende til underviser.

Projektet udspringer af en række forslag til, hvordan feedback kan styrkes i og uden for undervisningen. Forslagene er udarbejdet af KUs feedbacktaskforce og afdækker følgende:

  • Tilbud om feedback til studerende i alle kursusforløb, som fremgår af kursusbeskrivelserne. Systematisk fokus på feedbackkompetencer i universitetspædagogikum.
  • Kompetenceudviklingstilbud til undervisere i feedback og adgang til en elektronisk værktøjskasse med feedbackværktøjer.
  • Pilotprojekter til udvikling af feedbackvenlige eksamensformer, uddannelse af instruktorer og mentorordning.

Projektet dækker over et samarbejde mellem institutterne og de pædagogiske enheder på KU i form af workshops, e-læring, kollegasparring og videoer med konkrete eksempler på anvendelse af forskellige feedback former i undervisningen.

Kontakt for yderligere information: Lise Stenbæk eller Christina Juul Jensen

Læs mere på http://uddannelseskvalitet.ku.dk/udviklingsinitiativer/undervisningskompetencer/feedback/