Portfolio

Københavns Universitet har besluttet, at alle undervisere på KU skal udarbejde og vedligeholde en undervisningsportfolio for at styrke undervisningskvaliteten og fremme en mere ligelig vægtning af undervisning og forskning. Samtidig er der vedtaget en pædagogisk kompetenceprofil, der anvendes sammen med undervisningsportfolioen for at sikre et fælles sprog om og kriterier for god undervisning. 

I løbet af 2017 skal du som underviser begynde at udforme din egen undervisningsportfolio, og fra 2018 skal undervisningsportfolioen med i din årlige medarbejderudviklingssamtale.

Savner du hjælp eller information, kan du finde mere under dette link: https://kunet.ku.dk/arbejdsomraader/undervisning/udvikling/undervisningsportfolio/Sider/undervisningsportfolio.aspx

Du kan også kontakte: Peter Wick