Studieledelse, uddannelsesdesign og –udvikling

Projektets formål er at udvikle og implementere et kompetenceudviklingsforløb, der understøtter studieledernes arbejde med uddannelsesudvikling og –design.

KUs studieledere skal efter gennemførsel af forløbet være markant bedre rustet til at højne uddannelsernes og undervisningens kvalitet. Ligeledes skal det undersøges, om initiativerne, som er målrettet studielederne, kan udbredes til andre relevante grupper indenfor studieledelse, fx (vice-)institutledere, studienævnsmedlemmer m.fl.

Kontakt for yderligere information: Thomas Harboe