Individuel vejledning i skrive- og studieteknik

Vi forsøger så vidt muligt at kollektivisere vores tilbud til studerende ved at samarbejde med VIP’er om den almindelige undervisning. Vi kan dog vurdere, at det vil gavne med en individuel skrive- og studieteknik-vejledning. Kontakt os, hvis du er interesseret i dette tilbud.

Vejledning i skrive- og studieteknik handler bl.a. om:

 • studieteknikker og arbejdsvaner
 • brugen af den faglige vejledning
 • opbygning af skriftlige opgaver
 • indholdet i skriftlige opgaver (sprog, byggesten, argumentation)
 • formaliteterne i universitetsopgaver
 • teknikker til at holde mundtligt oplæg

Vejledning i skrive- og studieteknik vil normalt foregå således:

 1. Du ringer, mailer eller kommer forbi og fortæller os kort om din situation. Herefter vil der eventuelt blive aftalt et møde. Husk at give besked, hvis du bliver forhindret til et aftalt møde.
 2. Eventuelt: Du sender på forhånd nogle udvalgte eksempler på opgavetekst, som du har skrevet (normalt max. 5 sider).
 3. Ved mødet fortæller du om din situation, dine studievaner og om den opgave, som du står overfor.
 4. Ud fra dette diskuterer vi forskellige forslag til teksten og til at komme videre i din studieproces.

Vejledning i skrive- og studieteknik er ikke:

 • erstatning for den faglige vejledning
 • korrekturlæsning, sproglig retteservice eller lignende
 • terapi eller intensive individuelle træningsforløb
 • godkendelse eller "blåstempling" af opgaver
 • tekstnær respons på en større mængde tekst

Det er vores erfaring at skrivevejledningen fungerer bedst, når der er god tid til at arbejde videre med den respons, vi giver. Kom derfor i god tid inden din deadline.

Du har mulighed for at vælge, hvem du helst vil tale med

Vi har forskellige kompetencer i Pædagogisk Center, og derfor vil vi gerne give dig mulighed for relativt frit at vælge hvem af os, der passer bedst til dine behov. Dette afhænger naturligvis også af vores interne planlægning i Pædagogisk Center. Her kan du hente en kort beskrivelse af vores forskellige vejledningsprofiler:

Christina Juul Jensen, cand. mag. i pædagogik & uddannelsesstudier og psykologi.

Rikke Lyngby von Müllen, cand. mag. i retorik.

Lise Stenbæk,  cand.mag. i pædagogik og retorik