Studerende

2-dages kursus i ph.d.-vejledning 

Ph.d.-skolerne ved Det Samfundsvidenskabelige og Det Juridiske Fakultet udbyder et kursus i ph.d.-vejledning.

Alle ph.d.-vejledere fra de to fakulteter er meget velkomne til at deltage i kurset, der afholdes på engelsk.

Kurset er obligatorisk for nye ph.d.-vejledere, det vil sige for vejledere, der har påbegyndt deres første ph.d.-vejledning i 2010 eller senere, samt for ph.d.-vejledere der ikke har vejledt ph.d.-studerende i en periode på mindst tre år, men har påbegyndt et nyt forløb i 2010 eller senere.

Kurset vil behandle temaer som vejledningsforholdet, procesvejledning, socialisering, spørgeteknik, kollegasamarbejde og regler og aktører på området.

Kurset har som mål, at deltagerne:

  • opnår viden om ph.d.-vejledningen formelt og processuelt
  • forstår den kompleksitet, som ph.d. vejledning indgår i
  • kan bringe viden fra kurset ind i egen vejledningspraksis og
  • er i stand til at reflektere over egen vejledningspraksis fremover

Næste kursus udbydes i dagene d. 30 oktober  og d. 13 november 2019

Tilmeld dig via dette link: /samf-sites/fak-sites/samffak/pcs/tilmeldingtilkurser/