Ansøgere med ekstern finansiering 

Det er muligt løbende at søge om indskrivning som ph.d.-studerende, hvis man har fået tilsagn om ekstern finansiering af ens ph.d.-projekt. 

Før du søger, anbefaler vi dog at du læser vejledningen om de bilag, der skal vedhæftes ansøgningen (vejledningen er på engelsk). Du kan også med fordel se på et eksempel på det budget, der skal vedhæftes den elektroniske ansøgning (eksemplet er på engelsk). Bemærk at selvom den elektroniske ansøgningsformular er på engelsk, kan du godt vedhæfte dine dokumenter på dansk. Læs desuden Hyppigt stillede spørgsmål (FAQ).

Hvis du ønsker at blive indskrevet med ekstern finansiering, skal du sende en e-mail til HRSC: phd@hrsc.ku.dk og så vil du modtage et svar og blive guided videre.  

Uddannelsestakst ved indskrivning med ekstern finansiering

Selvom man ikke har fået tildelt et ph.d.-stipendium fra Københavns Universitet, kan man søge om indskrivning som ph.d.-studerende ved Det Samfundsvidenskabelige Fakultet. Det kræver, at man kan dokumentere at have en ekstern bevilling, som dækker studieomkostninger og løn/forsørgelse på et rimeligt niveau i 3 år. Dette fortolkes på den måde, at den eksterne bevilling som minimum skal dække visse faste udgifter. Kravene er opstillet for at sikre, at den der indskrives som ph.d.-studerende kan gennemføre et fuldtidsstudium, og for at sikre at fakultetet lever op til ph.d.-bekendtgørelsen ved at tilbyde et program, hvor ph.d.-studerende bliver færdige til tiden med et rimeligt resultat.

Der skal for hvert af de 3 år erlægges DKK 72.000 til Københavns Universitet svarende til taksametersatsen for ph.d.-studerende. Beløbet defineres på den måde, at hvis en bevilling indeholder dækning af uddannelsesudgifter på DKK 50.000 pr. år samt et overhead på 44%, vil fakultetet anse kravet om minimumstaksten på DKK 72.000 for opfyldt. Beløbet på de DKK 72.000 inkluderer kun rene uddannelsesudgifter, hvilket omfatter vejledning, interne kurser, udgifter til afholdelse bedømmelse og afholdelse af forsvaret. Typer af udgifter som ikke er inkluderet i minimumsbeløbet på DKK 72.000 er arbejdspladsudgifter (inklusive husleje) samt finansiering af eksterne kurser og konferencer samt udgifter i forbindelse med udlandsrejser og ophold samt feltarbejde.

Foruden studieomkostninger skal bevillingen dække løn/forsørgelse i 3 år. Her er minimumsbeløbet fastsat centralt for KU til DKK 12,300 om måneden i hele studieperioden.

Fakultetet stiller ikke faste krav om  fysisk tilstedeværelse ved Københavns Universitet eller i Danmark. Til gengæld er der krav om, at ph.d.-studerende har jævnlig kontakt med Københavns Universitet, deltager i ph.d.-programmets fælles aktiviteter og indgår i et forskningsmiljø. Disse krav stilles naturligvis også til ph.d.-studerende med arbejdsplads uden for Danmark. Derfor skal en ekstern bevilling for deres vedkommende også dække af rejseudgifter til og fra København. Det gælder både for danske og udenlandske ph.d.-studerende bosat uden for Danmark, at der skal være dokumentation for, at bevillingen rækker til at dække disse udgifter.

Dokumentationen vurderes fra sag til sag.