Projektbeskrivelse

Projektbeskrivelsen er et væsentlig bilag til din ph.d.-ansøgning og en forholdsvis detaljeret faglig gennemgang af dit ph.d.-projekt. Det betyder, at du skal beskrive projektets problemstillinger, det teoretiske grundlag, metodologi samt hvordan afhandlingen vil føje nyt til den allerede eksisterende forskning inden for området. Projektbeskrivelsen bør også indeholde en foreløbig bibliografi og studieplan, der kort skitserer dit forventede studieforløb. Med andre ord arbejdet med afhandlingen, ophold ved andre uddannelsesinstitutioner, deltagelse i kurser m.v.

På de enkelte institutters site har du mulighed for at læse supplerende oplysninger om projektbeskrivelsen og studieplan (se links til institutternes ph.d.-site i boksen til højre).