Løn- og ansættelsesforhold

Den gældende ph.d.-bekendtgørelse og de fælles regler for København Universitet indeholder ikke bestemmelser om ansættelsesforhold såsom ansættelse på deltid, orlov fra ansættelse, ph.d.-stipendier og aflønning. Disse findes i de generelle ansættelsesregler og overenskomster og i særdeleshed i Overenskomst for akademikere i staten (bilag 5, 5a og 5b).

For ph.d.-studerende under 4+4 ordningen henvises til SU-loven, Afsnit II, Kapitel 12.