Studieforløbet

Den ph.d.-studerende gennemfører en uddannelse, hvor der indgår forskellige elementer, som er fastsat i Den gældende Bekendtgørelse nr 1039 om ph.d.-uddannelsen ved universiteterne og visse kunstneriske uddannelsesinstitutioner af 27. august 2013. Denne bekendtgørelse trådte i kraft 1. september 2013:

  • Gennemførelse af et selvstændigt forskningsarbejde under vejledning (ph.d.-projektet)
  • Gennemførelse af ph.d.-kurser svarende til ca. 30 ECTS-point
  • Deltagelse i aktive forskermiljøer, herunder ophold på andre (primært udenlandske) forskningsinstitutioner
  • Opnåelse af erfaring med undervisningsvirksomhed eller anden form for videnformidling
  • Udarbejdelse  af en ph.d.-afhandling på grundlag af ph.d.-projektet

Læs om de forskellige elementer, der indgår i ph.d.-uddannelsen under følgende punkter: