Om Karrierevejledningen på Det Samfundsvidenskabelige Fakultet

Karrierevejledningens mission er at bringe studerende og alumner i dialog tidligt på uddannelsen og sørge for at denne dialog fortsættes og udvides igennem hele uddannelsesforløbet. Som virksomhed tilbyder vi derfor en bred vifte af forskellige karriererelaterede arrangementer og seminarer, hvor man som virksomhed kan møde fagligt dygtige og engagerede studerende på de samfundsvidenskabelige uddannelser.

Virksomhedssamarbejde

Vi udbyder 2 karrieremesser årligt, virksomhedsture og -besøg, lunchtalks, gåhjemmøder, mentorforløb, markedsføring af virksomhedsarrangementer målrettet studerende m.v. På nær deltagelse i karrieremesser er tilbuddene primært gratis. Overblik over samarbejdsmuligheder

Formidling af job og projektsamarbejde med studerende

Formidling af studiejob, praktik, projektsamarbejde og fuldtidsstillinger sker via KU Projekt & Job på karriere.ku.dk, idet man som virksomhed selv opretter jobopslag. KU Projekt & Job er et samarbejde mellem Københavns Universitet og Graduateland.

Læs mere om vores arrangementer her

For studerende

Projekt- & Karrierevejledningen tilbyder karrierevejledning til studerende ved Det Samfundsvidenskabelige Fakultet. Vi er et tværfagligt tilbud, og vi vejleder på et overordnet niveau.

Vi tilbyder vejledning i:

  • Kompetenceafklaring
  • Afklaring ift. jobmuligheder
  • CV, ansøgning og forberedelse til jobsamtale
  • Opstart af projektsamarbejde

Find os på dine studieinformationssider på KUnet under punktet 'Din karriere'.