Projektsamarbejde

Nye idéer, frisk input og ny viden vil din virksomhed få adgang til ved et projektsamarbejde med samfundsvidenskabelige studerende. Samarbejdet er som udgangspunkt gratis og ganske enkelt at etablere.

Inden du opretter projektsamarbejdet

Samarbejdet kan gribes an på forskellige måder. Hvis din virksomhed har en specifik udfordring, som I ønsker løst, kan I med fordel formulere et projektforslag. Nedenfor finder du nogle retningslinjer for indholdet til en projektbeskrivelse.

Indhold af projektbeskrivelse: 

 1. En titel som både vækker interesse hos de studerende og dækker jeres specifikke behov tilstrækkeligt.
 2. En kort beskrivelse af din virksomhed/organisation, herunder formål, aktiviteter, størrelse og andet relevant baggrundsinformation. 

 3. Baggrund for jeres virksomheds udfordring (problemstilling). Hvorfor ønsker I at undersøge dette område, og hvordan skal besvarelsen bruges i sidste ende? 

 4. Hvad forventer I specifikt belyst af den studerende?
 5. En angivelse af, i hvilken retning I gerne ser eventuelle tilføjelser eller udvidelser af problemstillingen, som den studerende også kunne tage fat på.
 6. Fortæl, hvad I kan tilbyde den studerende f.eks. arbejdsplads, frokost, adgang til printer, dækning af eventuelle omkostninger, sparring.
 7. Skriv evt. hvilke studieretninger I henvender jer til, f.eks. antropologi, psykologi, sociologi, statskundskab, økonomi.
 8. Kontaktoplysninger for virksomheden: Navn, postadresse, hjemmeside, tlf.nr. og mail.
 9. Oplysninger vedrørende kontaktperson(er): Navn, stilling, tlf. og mail samt evt. træffetid.
 10. Projektbeskrivelsen bør ikke fylde mere end 1 ½ side.
 11. Opret projektforslaget på KU Projekt & Job

Du kan også orientere dig i projekter, som studerende tidligere har lavet i samarbejde med både den offentlige og private sektor samt med interesseorganisationer. Se for antropologistuderende her, og for sociologistuderende her.

Karrierevejledningen hjælper dig selvfølgelig gerne, hvis du har spørgsmål og brug for rådgivning.