Projektsamarbejde

Nye idéer, frisk input og ny viden vil din virksomhed få adgang til ved et projektsamarbejde med KU-studerende. Samarbejdet er som udgangspunkt gratis og ganske enkelt at etablere.

Sådan foregår projektsamarbejdet

Samarbejdet kan gribes an på forskellige måder. Med udgangspunkt i en projektbeskrivelse og et møde med kontaktpersonen fra din virksomhed udarbejder de studerende i samarbejde med jer en problemstilling (jeres udfordring). Derefter indsamler de studerende informationer f.eks. via interviews eller tilgængelige informationer fra din virksomhed. Efterfølgende bearbejdes og evalueres dette ud fra problemstillingen.

Indhold af projektbeskrivelse: 

Ved at følge nedenstående råd sikrer du, at de studerende får en god indsigt i lige netop jeres udfordring.

  1. En titel som både vækker interesse hos de studerende og dækker jeres specifikke behov tilstrækkeligt.
  2. En kort beskrivelse af din virksomhed/organisation, herunder formål, aktiviteter, størrelse og andet relevant baggrundsinformation. 

  3. Baggrund for jeres virksomheds udfordring (problemstilling). Hvorfor ønsker I at undersøge dette område, og hvordan skal besvarelsen bruges i sidste ende? 

  4. Hvad forventer I specifikt belyst af den studerende?
  5. En angivelse af, i hvilken retning I gerne ser eventuelle tilføjelser eller udvidelser af problemstillingen, som den studerende også kunne tage fat på.
  6. Fortæl, hvad I kan tilbyde den studerende f.eks. arbejdsplads, frokost, adgang til printer, dækning af eventuelle omkostninger, sparring.
  7. Skriv evt. hvilke studieretninger I henvender jer til, f.eks. antropologi, psykologi, sociologi, statskundskab, økonomi.
  8. Kontaktoplysninger for virksomheden: Navn, postadresse, hjemmeside, tlf.nr. og mail.
  9. Oplysninger vedrørende kontaktperson(er): Navn, stilling, tlf. og mail samt evt. træffetid.
  10. Projektbeskrivelsen bør ikke fylde mere end 1 ½ side.


Se aktuelle projekter.

Se vejledning til opstartsmøde (pdf)

Se vejledning og krav til projektstillere (pdf)

Projekt- og Karrierevejledningen hjælper dig selvfølgelig gerne, hvis du har spørgsmål og brug for rådgivning.