Ekspertliste - EU-politik

Marlene Wind
Professor, Institut for Statskundskab
Mail: mwi@ifs.ku.dk
Telefon: 35 32 34 29
Mobil: 51 32 76 62
- Samspillet mellem ret og politik i EU
- EU's arkitektur og traktater - EU i flere hastigheder, de danske 'opt-outs' etc.
- Domstolenes stigende betydning for national og international politik
- Europæisering herunder implementeringen af EU's regler i medlemslandene
- Menneskerettigheder og globalisering af retten
- Teorier om europæisk integration
- Sammenhængen mellem forskellige demokrati-opfattelser og accepten af supranational regulering
- EU's indre marked og den frie bevægelighed og borgerrettigheder herunder Schengen reglerne
- EU's immigrationspolitik og de danske forbehold
- Den økonomiske krise og landenes reaktioner herpå

Peter Nedergaard
Professor, Institut for Statskundskab
Mail: pne@ifs.ku.dk
Telefon: 35 32 34 08 

Mobil: 51 42 30 93
- Komparativ politik med særlig henblik på europæisk integration
- International politisk økonomi
- Politisk-økonomiske analyser af international handel
- International klimapolitk
- Landbrugspolitik
- Markedsintegration
- Beskæftigelsespolitik
- Standardiseringspolitik
- EU's administration og insitutionelle opbygning

Rebecca Adler-Nissen
Professor, Institut for Statskundskab
Mail: ran@ifs.ku.dk

Telefon: 35 32 33 97
Mobil: 30 22 40 75
- International politik
- EU's udvikling og forholdet mellem medlemsstaterne
- De politiske aspekter af euro-samarbejdet
- De danske og britiske euro- og retsforbehold
- Fleksibel integration