Ekspertliste - Globalisering

Oversigt over samfundsvidenskabelige eksperter, som kan udtale sig om emnet globalisering, herunder international kriminalitet, det globale arbejdsmarked og finansielle kriser.

Eksperter om flygtninge og migranter kan findes på vores tværgående websted om 'Internationale konflikter og sikkerhed'.

Det globale arbejdsmarked

Søren Kaj Andersen Søren Kaj Andersen
Centerleder, FAOS
Mobil: 28 92 96 56
Mail: ska@faos.dk
- Øst-arbejdere på det danske arbejdsmarked
Mette Foged Mette Foged
Postdoc, Økonomisk Institut
Telefon: 35 32 35 82
Mail: mette.foged@econ.ku.dk
- Indvandringens betydning for arbejdsmarkedet

- Mobilitet af højtuddannet arbejdskraft

Jacob Roland Munch Jacob Roland Munch
Professor, Økonomisk Institut
Telefon: 35 32 30 19
Mail: jacon.roland.munch@econ.ku.dk
- Hvordan overlever danske virksomheder globaliseringen?
- Udflytning af arbejdspladser
- Indvandringens betydning for arbejdsmarkedet
- Importkonkurrence fra Kina

International kriminalitet

Jakob Demant Jakob Demant
Lektor, Sociologisk Institut
Telefon: 35 32 15 84
Mail: jd@soc.ku.dk
Twitter: @jacobdemant
- Cyberkriminalitet
- Cryptomarkeder, handel med illegale stoffer
Henrik Vigh Henrik Erdman Vigh
Professor, Institut for Antropologi
Telefon: 35 32 34 91
Mail: hv@anthro.ku.dk
- Kriminelle netværk
- Narkohandel
- Narkostater
- Pushere og kurerer

Klimaforandringer

Olaf Corry Olaf Corry
Lektor, Institut for Statskundskab
Telefon: 35 33 21 12
Mail: oc@ifs.ku.dk
Twitter: @olafcorry
- Klimapolitik, især nye teknologiske
midler til indgreb i klimasystemet
- Protestbevægelser, sociale
bevægelser og politisk engagement
- Politiske valg og nye teknologier
Anne Bach Nielsen

Anne Bach Nielsen

Ph.d.-stipendiat , Institut for Statskundskab

Telefon: 35 33 69 24

Mobil: 27 58 48 11

Mail: abn@ifs.ku.dk
- Klimatilpasningspolitik
- Bæredygtige og klima-resiliente byer (Danmark, USA, Indien)
- Transnationale klimanetværk og -organisationer

Birgitte Refslund Sørensen Birgitte Refslund Sørensen
Lektor, Institut for Antropologi
Telefon: 35 32 44 63
Mail: brs@anthro.ku.dk
- Social genopbygning
- Katastrofer
- Humanitær nødhjælp

Peter Birch Sørensen
Professor, Økonomisk Institut
Mobil: 28 14 63 39
Mail: peter.birch.sorensen@econ.ku.dk
- Miljø-, ressource- og klimaøkonomi
- Miljømæssigt bæredygtig økonomisk udvikling

Ole Wæver

Ole Wæver

Professor, Centre for Resolution

of International Conflicts CRIC)

Telefon: 26 17 40 77

Mail: ow@ifs.ku.dk Twitter: @ole_waever
- Globale magtstrukturer, konfliktanalyse og konfliktløsning
- Klimaforandringer som sikkerhedsudfordring

Konflikter om ressourcer

Stine Krøijer Stine Krøijer
Adjunkt, Institut for Antropologi
Telefon: 35 32 15 81
Mail: stine.kroijer@anthro.ku.dk
- Udvindingsindustri
- Nye sociale bevægelser
- Oprindelige folks udviklingsparadigmer og ideer om naturens rettigheder
Olaf Corry Olaf Corry
Lektor, Institut for Statskundskab
Telefon: 35 33 21 12
Mail: oc@ifs.ku.dk
Twitter: @olafcorry
- Klimapolitik, især nye teknologiske midler til indgreb i klimasystemet
- Protestbevægelser, sociale bevægelser og politisk engagement
- Politiske valg og nye teknologier
Susan Whyte Susan Whyte
Professor, Institut for Antropologi
Telefon: 35 32 34 77
Mail: susan.whyte@anthro.ku.dk
- Jord
- Konflikter efter krig og fordrivelse i Afrika

Skat og finansielle kriser

Henrik Jensen Henrik Jensen
Professor, Økonomisk Institut
Telefon: 35 32 30 43
Mail: henrik.jensen@econ.ku.dk
- Pengepolitik

- Makroøkonomi

Niels Johannesen Niels Johannesen
Lektor, Økonomisk Institut
Telefon: 35 32 44 15
Mail: niels.johannesen@econ.ku.dk
- emne?

Peter Birch Sørensen
Professor, Økonomisk Institut
Mobil:

Mail: peter.birch.sorensen@econ.ku.dk
- Skatteøkonomi
- Skattepolitik

- Indretning af det sociale sikringssystem