11. juli 2016

På økonomi har de studerende 20 timer om ugen

Af Birgitte Sloth, prodekan for uddannelse i Politiken 11. juli 2016. Svar på artiklen 'Tusindvis af studerende køber sig til flere undervisningstimer'.

I onsdagens Politiken stod der i en artikel om Birgitte Slothuniversitetsstuderende, der køber sig til ekstra undervisning, at ”seks ugentlige timer på økonomistudiet var alt for lidt for 20-årige Camilla”, hvilket kunne få avisens læsere til at tro, at man kun har seks undervisningstimer på uddannelsen økonomi på Københavns Universitet.

Det er heldigvis ikke tilfældet. Netop økonomi er et af de studier, hvor man har ret mange undervisningstimer - omkring 20 timer ugentligt på bachelordelen. Og faktisk har alle bachelor-studerende på alle uddannelser på hele Københavns Universitet mindst 12 timers undervisning om ugen.

Artiklen handlede om Camilla Delia, der studerer statskundskab på første år og ligesom mange andre af sine medstuderende havde valgt at supplere universitetets undervisning i faget mikroøkonomi med privat ekstraundervisning.

På statskundskab har man flere fag ad gangen, og på andet semester skal de studerende foruden mikroøkonomi også følge undervisningen i sociologi og faget almen statskundskab.

Når man som førsteårsstuderende er nervøs ved, om man kan klare en eksamen, giver det god mening at lægge en ekstra indsats, og en del studerende finder tryghed i at deltage i de kurser, som private udbyder.

Mange af de studerende, som er utrygge ved udsigten til en eksamen i faget mikroøkonomi, vælger dog i stedet at lægge en ekstra indsats i læseferien - alene eller i deres læsegruppe - og klarer sig fint igennem eksamen uden at have investeret i de private eksamensforberedende kurser, som vi som universitet heller ikke opfordrer de studerende til at investere i.