11. december 2015

Dansk kvotereduktion udskyder bare CO2-forbrug

Debatindlæg af Hans Jørgen Whitta-Jacobsen, Lars Gårn Hansen, Michael Svarer og Carl-Johan Dalgaard, formandskabet, De Økonomiske Råd i Børsen den 11. december 2015.

DEBAT - Udledning af drivhusgasser leder til global opvarmning, som kan have katastrofale konsekvenser for kloden. Vi håber derfor, at de igangværende COP 21-forhandlinger i Paris vil give en ambitiøs aftale med hurtig begrænsning af udledningen af drivhusgasser.

Det er klogt at begrænse udledningen af drivhusgasser, men vi er ikke enige med formanden for Klimarådet, Peter Birch Sørensen, når han i en kronik 2. december skriver, at det er klogt at støtte elproduktionen fra vindmøller i Danmark. Prisen på kvoter er lav, hvilket ikke giver tilskyndelse til at investere i vedvarende energi. Birch Sørensen peger på, at det derfor er nødvendigt med dansk støtte til vindmøller for at sikre et fornuftigt tempo i omstillingen mod fossilfrihed.

Se CO2-udledning samlet over tid

Elproduktionen er imidlertid omfattet af EU's kvotesystem, som lægger et loft over de samlede CO2-udledninger i de kvoteomfattede sektorer i EU. Det er antallet af kvoter, som i EU bestemmer udledningen af CO2 fra kvotesektoren. Støtte til vindmøllerne mindsker behovet for at bruge kvoter i Danmark, men det vil blot øge CO2-udledningen i andre EU-lande.

Birch Sørensen argumenterer for, at den nuværende udledning i EU er lavere end udbuddet af kvoter, og at der derfor ikke umiddelbart vil blive brugt mere CO2 i andre EU-lande, fordi Danmark støtter vindmøller. At det ikke umiddelbart leder til højere udledning i andre lande kan være rigtigt, men det er den samlede udledning over tid, der har betydning for klimaet, og kvoterne vil bare blive brugt senere.

Peter Birch Sørensen argumenterer også for, at den lave kvotepris afspejler, at markedet ikke har tillid til, at der er politisk vilje i EU til at bruge kvotemarkedet til at reducere CO2-udledningen. Hvis markedet slet ikke havde tillid til, at kvotemarkedet vil fungere i fremtiden, ville prisen på kvoter være nul.

Støtte til vindmøller i Danmark kan være nødvendigt for at sikre, at vi opfylder den danske målsætning om fossilfrihed, hvis der ikke er politisk vilje i resten af Europa til at mindske udledningerne – men dansk enegang inden for kvotesektoren vil ikke gavne klimaet. Det eneste, der hjælper, er, at EU nedsætter kvoteantallet frem mod 2050. Hvis vi fra dansk side vil lave indsatser, der gavner klimaet, kan vi reducere udledningen i de sektorer, der ikke er omfattet af kvotesystemet, eller opkøbe og destruere CO2-kvoter.