19. maj 2016

Neergaard skøjter for nemt over kritik af arbejdsmiljøuddannelsen

ARBEJDSMARKED

Ministerens argumenter holder ikke, når han i respons på kritikken af den obligatoriske arbejdsmiljøuddannelse stoler blindt på kursisternes egne evalueringer til trods for, at spørgsmålet bag dem er mangelfuldt. Det skriver KU-forsker Yun Ladegaard.

Debatindlæg i Altinget den 19. maj af Yun Ladegaard, projektleder og forsker i arbejds- og organisationspsykologi ved Institut for Psykologi.

Vi ved fra talrige undersøgelser, at en af de største Yun Ladegaardarbejdsmiljømæssige udfordringer på de danske arbejdspladser ligger i det psykiske arbejdsmiljø. Alligevel stilles der i dag hverken krav til omfanget af undervisningen i psykisk arbejdsmiljø eller til, at de undervisere, som varetager undervisning inden for psykisk arbejdsmiljø, har professionelle kompetencer på området.

14. april 2016 bragte Altinget en artikel omkring problemerne i bekendtgørelsen for den obligatoriske arbejdsmiljøuddannelse. Beskæftigelsesministeren så her ingen grund til at betvivle kursernes kvalitet med følgende begrundelser:

  1. Den nuværende godkendelsesordning.
  2. Danmarks Evalueringsinstituts evaluering viser tilfredshed hos kursisterne.

Der er ikke hold i argumenterne

1. Godkendelsesordningen sikrer i dag primært, at underviserne har kompetencer inden for formidling. Gode formidlingsevner er dog langtfra nok til at sikre en faglig solid undervisning omkring psykisk arbejdsmiljø (Se krav til underviserne på den obligatoriske arbejdsmiljøuddannelse på side 126 her).

2. Derudover henviser Beskæftigelsesministeren til, at kursisterne generelt er tilfredse med kurserne. I vores kronik omkring de lovpligtige arbejdsmiljøuddannelser beskriver vi, hvordan kursisternes evalueringer er baseret på EVA’s standardevalueringsskema.

Problemet er, at der i standardskemaet kun indgår ét spørgsmål, hvor kursisterne separat vurderer udbyttet af undervisning omkring psykisk arbejdsmiljø, og spørgsmålet er formuleret således:

"Hvordan har uddannelsen forberedt dig på, hvilken rolle du som arbejdsmiljørepræsentant eller leder har i forbindelse med det psykiske arbejdsmiljø?"

Kursisterne svarer kun på, om de vurderer sig forberedt på rollen som arbejdsmiljørepræsentant, og vurderer ikke, hvorvidt de for eksempel har fået brugbar viden om det psykiske arbejdsmiljø, eller om de er blevet indført i relevante aspekter af forebyggelse og muligheder for forbedringer i det psykiske arbejdsmiljø.

Evalueringsskemaet indeholder åbne kommentarfelter, men disse svar er kun til kursusudbyderne selv.

Gode evalueringsresultater hos EVA er således ikke en garanti for, at kvaliteten af undervisningen i psykisk arbejdsmiljø er relevant og virkningsfuld, eller at deltagerne opnår tilstrækkelig viden og får et reelt kompetenceløft.

Jeg vil derfor endnu engang opfordre til, at beskæftigelsesministeren ser nærmere på bekendtgørelsen for den obligatoriske arbejdsmiljøuddannelse.