30. marts 2016

Selvom færre europæere dør i terror, er truslen ikke nødvendigvis mindre

TERROR

Mange har i ugens løb trøstet sig med en statistik, som viser, at flere døde af terror i Vesteuropa i 70'erne og 80'erne sammenlignet med i dag. Men betyder det, at færre vil os det ondt?

Kronik i Politiken d. 30. marts 2016 af Asmus Leth Olsen, adjunkt, Institut for Statskundskab

Asmus Leth OlsenVoldsomme begivenheder kan meget let forvrænge vores opfattelse af alvoren i  et samfundsproblem. 

Det oplagte eksempel er amerikanske mediers drabelige formidling af  kriminalitetshistorier, der står i kontrast til et voldsomt fald i voldskriminaliteten i USA fra 1990'erne og frem. Mordraten er mere end halveret. Det samme ser vi i en række andre lande. 

Verden har det med at se mere drabelig ud i avisernes spalter. Og som Politiken også har kunnet fortælle, så har den anerkendte forsker Steven Pinker (og mange andre) påvist, at jorden er blevet et langt fredeligere sted (set over hele  menneskelighedens historie og siden 1945). 

Det er blot nogle blandt mange andre eksempler på, at statistik og faktuel  information omkring generelle trends kan ’mythbuste’, hvad den brede  befolkning ellers gør sig af tanker om verden med afsæt i en håndfuld af  enkeltstående ’tilfælde’. Det er alt sammen sundt og godt. Det er bare ikke altid, vi har den de rette tal til at redde os ud af fejlslutningernes fælde.

»Terroren i Europa er faldet siden 80'erne«

Et forsøg i samme genre er grafikken herunder, som efter angrebene i Paris og Bruxelles har turneret rundt i traditionelle medier som Kristeligt Dagblad og Jyllands-Posten og på de mere moderne. Den viser data fra ’Global Terrorism Database’, som hører hjemme ved University of Maryland. Her foretager man registrering af alle terrorangreb i hele verden fra 1970 til nu. Kigger vi på antallet af døde som følge af terror i Vesteuropa, så var 1970'erne og 1980'erne mere drabelige end 00'erne og 10'erne.

Statistik over antal ofre i terrorangreb i Vesten siden 1970'erne
Er det korrekt?

Flere har ytret relevant kritik af datas kvalitet. Tre indvendinger er værd at nævne:

1) Mikkel Andersson fra Berlingske har f.eks. påpeget, at baggrunden for flere af »terrorangrebene« er uklar, da ingen formelt har taget ansvaret for dem.

2) Det meste terror i 70'erne og 80'erne kommer fra IRA i Storbritannien og separatistbevægelser i Spanien. Er det sammenligneligt med nutidens islamistiske terror, der rammer overalt på kontinentet og ofte rammer civile?

3) Og når vi kigger på terrorens historie i Vesteuropa, så gør vi det bl.a. fordi, at vi tænker på det som en sammenhængende blok af fredelige demokratier, som er nogenlunde sammenlignelig med nutiden. Men f.eks. blev Spanien formelt set først et demokrati i 1978. Det samme kunne man sige om Grækenland.

Betyder det, at færre vil os det ondt?

Alligevel er denne kritik ikke den vigtigste. For selv hvis vi accepterer grafikkens datagrundlag, så er det langt fra indlysende, hvad den fortæller os. Den viser alene, at færre mennesker dør i Vesteuropa pga. terror. Ikke andet.

Men i omtalen af grafikken laver mange en forskydning til en baggrundshistorie om, at »færre vil os det ondt« i dag sammenlignet med 70'erne og 80'erne. Eller som det hedder i en overskrift i Jyllands-Posten: »Terroren i Europa er faldet siden 80'erne: Vi skal ikke gå i panik«

Klart. Det er aldrig smart at gå i panik, men data siger omvendt ikke direkte noget om truslen i mod Vesteuropa i disse år. Ideelt set vil vi vide, hvor mange der har forsøgt at begå terror. Måske er der faktisk flere, der vil os det ondt, vi er bare blevet bedre til at sikre, at terrorplaner ikke bliver til terrorangreb?

Det er veldokumenteret, at udgifter til terrorbekæmpelse, livvagter, og beskyttelse af jødiske institutioner er steget voldsomt siden 2001. Man kan også filosofere lidt over, hvordan sikkerheden var omkring lufthavne og flytrafik i 70'erne sammenlignet med efter 2001.

Data fra Europol viser også en stigning i antallet af fængslinger for terror over de seneste fem år. Data fra Institute for the Study of War viser, at der i 2014 til 2015 har været lige så mange afværgede terroranslag med relation til ISIS i Vesteuropa, som der har været faktisk udførte.

Det her skal ikke læses som et festskrift for den moderne terrorbekæmpelse, men blot en påmindelse om at færre måske dør af terrorangreb i dag, fordi vi bruger langt flere ressourcer på at beskytte os mod terror. Det er selvfølgelig rart, at sandsynligheden for at dø af terror er mindre, men det er måske mindre ’betryggende’, hvis det primært er tilfældet, fordi man er pakket ind i sikkerhed.