Om social data science

Store digitale data rummer uanede muligheder for at forstå, forklare og endda forudsige næsten ethvert forhold ved det menneskelige liv.

Men at indløse de potentialer for viden, der er i det data-hav, der kendetegner det digitale samfund, kræver kompetencer til at håndtere, analysere, anvende og formidle store data og samfundsvidenskabelige metodiske og analytiske kompetencer til at trække viden ud af disse komplekse digitale informationer.

Der bliver verden over indsamlet enorme mængder af bl.a. transaktionsdata, persondata fra interaktion med den offentlige sektor, data fra sociale medier og geodata fra transport og lokationsservices, og adgang til sådanne data er voksende både blandt private virksomheder og i offentlige institutioner.

Men hvordan bruger man data til at skabe værdi i private og offentlige virksomheder og organisationer? Hvordan knytter man informationer fra nye dataformer til etablerede forståelsesrammer og strategier?

Med udgangspunkt i disse spørgsmål har Det Samfundsvidenskabelige Fakultet fremhævet Social Datavidenskab – Social Data Science - som et centralt element i sin forsknings- og uddannelsesstrategi.

I fakultetets målplan for 2018/19-2022 står der følgende i Mål C. Digital transformation og 'social data science':

  • SAMF udvikler og styrker i et væsentligt omfang anvendelse af digitale metoder og indsigter i relation til både forskning, uddannelse, formidling og administration
  • SAMF styrker forskning og uddannelse i relation til Social Data Science

Den hastigt forandrende digitale verden skaber store muligheder men også en række udfordringer. Hvad enten det er potentialet for innovative virksomheder, bedre forvaltning på et stærkere beslutningsgrundlag, magtforskydningen i det internationale system eller cybersikkerhed - så er samspillet mellem datahåndteringskompetencer, og et stærkt analytisk mindset centralt. Der er et stort behov for integrerede fagligheder - personer som kan stille de rigtige spørgsmål med udgangspunkt i en faglig analyse, og søge svar i de enorme og komplekse dataset vi har til rådighed. Social Data Science uddannelsen er interessant fordi den tager en række etablerede kernefaglige områder inden for samfundsvidenskaberne og giver dem dels en tværfaglig profil, og dels et ekstra dataanalyse-gear som jeg ikke er i tvivl om vil være meget efterspurgt af både private og offentlige aktører.

Casper Klynge Tech-ambassadør for Danmark