Mistet eksamensbevis

Du modtager kun ét originalt eksamensbevis for, at din uddannelse er afsluttet. Hvis du mister dit bevis, får du ikke udstedt et nyt bevis. Du kan i stedet få en bekræftet karakterudskrifter på dansk og engelsk (max 5 kopier).

Dog kan du, hvis dit bevis findes elektronisk på Det Samfundsvidenskabelige Fakultet, få udstedt en verificeret kopi.

Du skal underskrive og indsende en anmodning til SAMF-Informationen om din bestilling. Du kan sende anmodningen via almindelig post eller som e-mail (indscannet). Det skal fremgå, hvor dokumentationen skal sendes hen. Du kan kun få tilsendt dokumentation til din egen adresse eller e-mail-konto, med mindre du kan bevise, at der stilles krav om, at dokumentationen skal sendes til et andet sted.

Manglende modtagelse af bevis

Hvis du har afsluttet din uddannelse før januar 2011, kan du kun få en bekræftet karakterudskrift, som erstatning for et eksamensbevis. Vi kan udstede et ordinært eksamensbevis til dig, hvis du har afsluttet din uddannelse efter januar 2011.

Hvis du har afsluttet din uddannelsen efter januar 2011, skal du på tro og love erklære, at du aldrig har modtaget dit bevis, for at du kan få udstedt et. Du kan indhente en tro og loveerklæring i SAMF-informationen.

Bekræftelse af kopier af dit eksamensbevis

Hvis du henvender dig personligt i SAMF-Informationen for bekræftelse af et bevis udstedt af Det Samfundsvidenskabelige Fakultet, skal du medbringe det originale bevis og det antal kopier (maks. 5) af beviset, som du skal have certificeret. SAMF-Informationen kan også hjælpe med "forseglede kuverter" til brug for ansøgninger.