Information og vejledning i Studenterservice

I Studenterservice kan du få information og vejledning om mange af de spørgsmål, du har som studerende - fra overvejelser om uddannelsesvalg til mulighederne som færdiguddannet.

SAMF-Informationen (Lokale 5.1.34)

Varetager administrative procedurer i forbindelse med dit studieforløb, herunder

Studievejledningerne (Lokalerne 5.1.20, 5.1.26, 5.1.32, 5.1.38, 5.1.44A)

Vejleder om studierelaterede forhold, herunder

  • Fagudbud og fagbeskrivelser
  • Forhåndsgodkendelser 
  • Merit og meritoverførsel

SPS og funktionsnedsættelse

SPS-kontaktpersonen på SAMF tilbyder vejledning i både personlige og sociale emner i forhold til studierne, herunder

Projekt- og Karrierevejledningen (Lokale 5.1.28)

Projekt- & Karrierevejledningen kan hjælpe dig med at finde ud af, hvad du gerne vil lave, når du er færdig med din uddannelse. Hvilke ønsker og drømme har du om din karriere?

  • Projektformidling - skriv bachelorprojekt eller speciale i en spændende virksomhed
  • KU's karrieresite - start din karriere her
  • Læs og abonnér på netmagasinet 'Indhold' - dit karrierevejledningstidskrift
  • Praktiske forhold for studerende, der snart dimitterer

PædagogiskCenter (Lokale 10.1.01)

Pædagogisk Center støtter undervisere i at blive bedre undervisere og vejledere
og studerende i at blive bedre studerende. Rådgiver bl.a. om studieteknik, herunder 

  • Vejledning og kurser i læsning, motivation, notater, skriveproces, argumentation
  • Specialeseminarer
  • Skrivegrupper