Eksterne ressourcer - hjælp og støtte 

Har du brug for råd, vejledning eller blot en at tale med vedr. faglige eller personlige problemer er studievejledningen et godt sted at starte.

Sammen med din studievejleder kan du vurdere, hvordan du bedst kommer videre og hvilke tilbud og muligheder der findes i din situation.

Her er nogle henvisninger til nogle af de specialiserede tilbud. En del af de nævnte steder er landsdækkende, mens andre kun fungerer lokalt. Du kan få mere information via deres hjemmesider, ved at ringe til dem eller ved at tage kontakt til din studievejleder.

Bogstøtten Et tilbud til dig, der har alvorlige psykiske vanskeligheder, mangler støtte for at komme videre og bor i Københavns Kommune.

Studenterrådgivningen  Tilbyder samtaler om mange forskellige forhold. Fx studietvivl, studiestrukturering, stress, eksamensangst, ensomhed, forældrerelationer, selvværd, orlov, økonomi. Din henvendelse er anonym og du kan få hjælp af en psykolog eller en socialrådgiver.

Studenterpræsten  Som studerende har du mulighed for at tale med en studenterpræst. Studenterpræsten på samfundsvidenskab hedder Stefan Lamhauge Hansen.

Alkolinjen  Anonym og gratis rådgivning til drikkende og pårørende.

Anonyme alkoholikere  Anonyme alkoholikere hjælper folk med alkoholproblemer.

Dannertjenesten  Henvender sig til kvinder og er baseret på en enkelt samtale, men kvinderne er naturligvis altid velkomne til at henvende sig igen. Også rådgivning for kvinder udsat for vold, voldtægt, incest og sexuel chikane. Nødboliger for kvinder, udsat for vold

Depressionsforeningen  For personer der har eller har haft en depression, samt deres pårørende. 

Egen læge Kan f.eks. henvise til psykolog.

Retshjælpsguiden Anonym og gratis rådgivning om retlige emner.

Kræftlinjen  For kræftramte samt pårørende til kræftramte.

Livslinjen Rådgivning og støtte til mennesker med selvmordstanker, pårørende og efterladte.

Lænken Hjælp og rådgivning ved alkoholproblemer.

Mødrehjælpen af 1983 Yder støtte til støtte til enlige forsørgere, gravide og børnefamilier. Har afdelinger og aktiviteter flere steder i landet. 

Dansk Videnscenter for Ordblindhed Vær også opmærksom på at der tilbydes rådgivning på Tale- og høreinstitutter, der findes i flere amter.
Bemærk, at ordblinde kan søge støtte gennem ordningen for SpecialPædagogisk Støtte (sps). Læs mere om ordningen her eller kontakt studievejledningen.

Psykiatriske Skadestuer
Følgende hospitaler i HS har en psykiatrisk skadestue:

Bispebjerg Hospital
Frederiksberg Hospital
Hvidovre Hospital
Amager Hospital
Rigshospitalet

I Københavns Amt finder du psykiatriske skadestuer på:

Københavns Amts Sygehus i Gentofte
Københavns Amts Sygehus i Glostrup
Københavns Amts Sygehus i Herlev

Den Psykiatriske Udrykningstjeneste
Akut hjælp til sindslidende som ikke tør eller kan henvende sig til en psykiatrisk skadestue.

Henvendelse kan kun foregå via lægevagten.
Lægevagten i København og omegn finder du her:

Lægevagten i Københavns kommune og på Frederiksberg: 70130041
Lægevagten i Københavns amt: 44534400
Lægevagten på Amager og Christianshavn: 32840041 
 
Specialpædagogisk støtte kan du få, hvis du har en funktionsnedsættelse. Det kan f.eks. være, hvis du er ordblind eller har et fysisk eller psykisk handicap. Se mere på studieinformationssiderne på KUnet.

Transmogriffen Er et tilbud fra unge til unge mellem 15-30 år. Uformel ung- til ung rådgivning og cafe.

Unge og sorg Tilbyder støtte til unge mellem 16 og 28 år, hvor en forældre er alvorligt syg eller død. 
 
Ventilen Mødested for ensomme unge mellem 15 og 25 år. Findes i København, Odense, Roskilde, Aalborg, Esbjerg og Århus.