SAMF-Informationen

SAMF-Informationen i Studenterservice kan hjælpe dig med information om  forskellige administrative anliggender.

 • KUnet - mailadresser og selvbetjening 
 • Indskrivningsforhold, herunder bekræftelser vedr. indskrivning og opnåede antal ECTS
 • Underskrivning af blanketter fra A-kassen om forhåndsgodkendelser
 • Bekræftelse til boligudlejningsselskaber om studieaktivitet
 • Navne- og adresseændring
 • Skift fra pseudo-nummer til cpr-nummer

Du kan få vejledning og ansøge om:

 • Udmeldelse og orlov (læs mere på KUnet: Planlæg dit studie > Ændringer i dit studieforløb)
 • Optag på henholdsvis en bacheloruddannelse og en kandidatuddannelse (heriblandt ”fra bachelor til kandidat”)
 • Studieskift og overflytning på bacheloruddannelser og kandidatuddannelser
 • Genindskriving på bacheloruddannelser og kandidatuddannelser
 • Eksamensklager, anker og meritanker (Læs mere på KUnet > Eksamen > Karakterer og klager)

Hvis vi ikke kan svare på dit spørgsmål, hjælper vi dig med at finde en som kan!