Find vores forskere

Forskerne kan udtale sig inden for følgende emner:

 

Sonja Breinholst Sonja Breinholst
Lektor, centerleder
Center for Angst
Institut for Psykologi
- Angst hos børn og unge
- Angstbehandling
Johanne Smith-Nielsen Johanne Smith-Nielsen
Lektor, Institut for Psykologi
Telefon: 35 32 49 44
Mail: johanne.smith-nielsen@psy.ku.dk
- Tilknytningsskader og spæd- og småbørn
Katrine Egede Zeuthen Katrine Egede Zeuthen
Lektor, Institut for Psykologi
Telefon: 35 32 49 23
Mail: katrine.zeuthen@psy.ku.dk  
- Børns seksuelle udvikling
- Seksuelle overgreb mod børn
- Sagens gang fra mistanke til behandling
Mette Skovgaard Væver

Mette Skovgaard Væver
Professor, Institut for Psykologi
Telefon: 35 32 49 06
Mail: mettevaever@psy.ku.dk  
- Mental sundhed og risikoudvikling hos 0-5 årige
- Tilknytningsforstyrrelser
- Toksisk stress hos spæd- og småbørn
- Fødselsdepression og anden psykisk sygdom hos forældre

 

 

 

Peter Thisted Dinesen Peter Thisted Dinesen
Professor MSO, Institut for Statskundskab
Telefon: 35 32 33 75
Mail: ptd@ifs.ku.dk  
- Terrorisme og andre traumatiserende begivenheders effekt på psykisk helbred
Tine Gammeltoft Tine Gammeltoft
Professor, Institut for Antropologi
Telefon: 35 32 34 74
Mail: tine.gammeltoft@anthro.ku.dk  
- Partnervold og psykisk sundhed
Torben Bechmann Jensen Torben Bechmann Jensen
Lektor, Institut for Psykologi
Telefon: 35 32 48 46
Mobil: 93 56 54 84
Privat: 56 87 97 40
Mail: torben.bechmann@psy.ku.dk  
- Venskaber, ensomhed, betydningen af sociale relationer, værdighed og socialt ansvar
Susanne Lunn Susanne Lunn
Lektor emerita, Institut for Psykologi
Telefon: 35 32 49 08
Mail: susanne.lunn@psy.ku.dk  
- Spiseforstyrrelser
Stig Bernt Poulsen Stig Bernt Poulsen
Professor, Institut for Psykologi
Telefon: 35 32 49 09
Mail: stig.poulsen@psy.ku.dk  
- Bulimi
- Spiseforstyrrelser
Karen-Inge Karstoft

Karen-Inge Karstoft
Lektor, Institut for Psykologi
Telefon: 35 33 50 50
Mail: kik@psy.ku.dk
- Traumer og psykisk helbred

 

Carl-Johan Dalgaard Carl-Johan Dalgaard
Professor, Økonomisk Institut
Telefon: 35 32 44 07
Mail: carl.johan.dalgaard@econ.ku.dk  
- Økonomisk effekt af en aldrende befolkning
Mette Ejrnæs Mette Ejrnæs
Professor, Økonomisk Institut
Telefon: 35 32 30 62
Mail: mette.ejrnes@econ.ku.dk  
- Ældres sundhed
- Samfundets investeringer i sundhed for ældre
Torben Heien Nielsen Torben Heien Nielsen
Lektor, Økonomisk Institut
Telefon: 35 32 30 25
Mail: thn@econ.ku.dk  
Twitter: @TorbenHeien
- Sundhed og enkestand
- Økonomiske konsekvenser af kritisk sygdom og død (forsikring)
Anette Tybjerg-Jeppesen Anette Tybjerg- Jeppesen
Ph.d.-studerende
Telefon: 53 73 30 74
Mail: anette.jeppesen@psy.ku.dk
- Opfattelser af alder og aldring
- Alderisme i det danske samfund og på arbejdspladsen
- Intergenerationelle relationers betydning for alderisme

 

 

 

Randi Starrfelt Randi Starrfelt
Professor, Institut for Psykologi
Telefon: 35 32 48 86
Mobil: 26 79 73 90
Mail: randi.starrfelt@psy.ku.dk  
- Hjerneskade (klinisk neuropsykologi)
- Læsevanskeligheder (efter hjerneskade)
- Ansigtsgenkendelse
Hana Malá Rytter Hana Malá Rytter
Lektor, Institut for Psykologi
Telefon: 35 32 48 75
Mail: hana.mala@psy.ku.dk  
- Hjernerystelse
- Hjerneskade
- Neurorehabilitering

 

 

Susanne Haarder Susanne Harder
Professor MSO, Institut for Psykologi
Telefon: 35 32 49 07
Mail: susanne.harder@psy.ku.dk  
- Psykisk sygdom hos småbørnsmødre
Signe Allerup Vangkilde Signe Allerup Vangkilde
Professor, Institut for Psykologi
Telefon: 35 32 48 85
Mail: signe.vangkilde@psy.ku.dk  
- Opmærksomhedsforstyrrelser
- Børn og unge med ADHD, Tourettes syndrom, angst etc.
- Børn og unge med psykiatriske lidelser
- Effekter af psykofarmaka
Dea Siggaard Stenbæk Dea Siggaard Stenbæk
Lektor, Institut for Psykologi
Mail: dea@psy.ku.dk
- Psykedelisk forskning
- Neuropsykiatri
- Hjerneforskning
Anders Munk-Nielsen Anders Munk-Nielsen
Tenure track adjunkt, Økonomisk Institut
Telefon: 35 32 44 26
Mail: anders-munk-nielsen@econ.ku.dk  
- Medicinpriser, udbud og efterspørgsel efter medicin
Toben Bechmann Jensen Torben Bechmann Jensen
Lektor, Institut for Psykologi
Telefon: 35 32 48 46
Mobil: 93 56 54 84
Privat: 56 87 97 40
Mail: torben.bechmann@psy.ku.dk
- Hiv/Aids og sikker sex adfærd
Tine Gammeltoft Tine Gammeltoft
Professor, Institut for Antropologi
Telefon: 35 32 34 74
Mail: tine.gammeltoft@anthro.ku.dk
- Reproduktiv sundhed
- Prænatal diagnostik
Ayo Wahlberg Ayo Wahlberg
Professor MSO, Institut for Antropologi
Telefon: 35 32 44 51
Mail: ayo.wahlberg@anthro.ku.dk  
- Reproduktive teknologier i Kina og Danmark
- Genetisk rådgivning
- Sædbanker

 

 

 

Tine Gammeltoft Tine Gammeltoft
Professor, Institut for Antropologi
Telefon: 35 32 34 74
Mail: tine.gammeltoft@anthro.ku.dk
- Handicap blandt børn
- Familiers håndtering af kronisk sygdom
Hanne Overgaard Mogensen Hanne Overgaard Mogensen
Lektor, Institut for Antropologi
Telefon: 35 32 34 54
Mail: hanne.mogensen@anthro.ku.dk  
- Uganda, Zambia, Burkina Faso, Tanzania
- Børnesundhed
- Reproduktiv sundhed
- AIDS og livsforlængende aids-medicin
- HIV-positive afrikanere i Danmark
Susan Whyte Susan Reynolds Whyte
Professor, Institut for Antropologi
Telefon: 35 32 34 77
Mail: susan.whyte@anthro.ku.dk  
- Kroniske sygdomme
- Sundheds- og behandlings-problemer i Uganda

 

Paul Conway Lektor Paul Conway
Telefon: 35 32 49 35
Mail: paul.conway@psy.ku.dk
- Arbejdsmiljø og sociale relationer
- Organisationspsykologi og ledelse
- Mobning, stress, sygdom og mental sundhed på arbejdspladsen
Lektor Ann-Louise Holten
Telefon: 35 32 48 95
Mail: ann-louise.holten@psy.ku.dk
- Arbejdsmiljø og sociale relationer på arbejdspladsen
- Ledelse og ledelsesudvikling
- Intervention og organisationsprocesser

Pia Ingold Lektor Pia Ingold
Telefon: 35 32 49 68
Mail: pia.ingold@psy.ku.dk
- Personaleudvælgelse- og bedømmelse
- ledelse
- social effectiveness
- indtryksstyring
- open science
- digitalisering i human resource management
Yun Ladegaard

Yun Ladegaard
Postdoc, Institut for Psykologi
Telefon: 35 32 49 24
Mail: yun.ladegaard@psy.ku.dk  
- Psykiske arbejdsskader
- Arbejdsrelaterede psykiske lidelser, herunder stress
- Forebyggelse af stress på arbejdspladsen
- Tilbagevenden til arbejdspladsen efter sygemelding
- Lederes håndtering af langtidssygemeldinger
- Psykiske arbejdsskader og erstatninger i arbejdsskade-systemet

Jakob Roland Munch Jakob Roland Munch
Professor, Økonomisk Institut
Telefon: 35 32 30 19
Mail: jakob.roland.munch@econ.ku.dk  
- Sammenhæng mellem konjunkturer, produktivitet og sygelighed

 

Carl-Johan Dalgaard Carl-Johan Dalgaard
Professor, Økonomisk Institut
Telefon: 35 32 44 07
Mail: carl.johan.dalgaard@econ.ku.dk  
- Global ulighed i sundhed
- Langsigtet økonomisk effekt af en aldrende befolkning
Mette Gørtz Mette Gørtz
Lektor, Økonomisk Institut
Mobil: 23 81 23 63
Mail: mette.gortz@econ.ku.dk  
- Ældres sundhed og betydningen af indkomst og formue
- Samfundets investeringer i sundhed for børn
Casper Worm Hansen Casper Worm Hansen
Lektor, Økonomisk Institut
Telefon: 35 33 69 78
Mail: casper.worm.hansen@econ.ku.dk  
- Samfundets økonomiske udvikling i relation til befolkningens sundhed og dødelighed
Jakob Roland Munch Jakob Roland Munch
Professor, Økonomisk Institut
Telefon: 35 32 30 19
Mail: jakob.roland.munch@econ.ku.dk  
- Sundhed blandt ansatte i danske virksomheder, løn og beskæftigelse
- Globaliseringens effekt på ansattes sundhed
Torben Heien Nielsen Torben Heien Nielsen
Lektor, Økonomisk Institut
Telefon: 35 32 30 25
Mail: thn@econ.ku.dk  
- Sundhed og arbejdsudbud
- Sundhedsadfærd i familier
- Ulighed i sundhed og overlevelse (geografisk)

 

Dorte Sindbjerg Martinsen Dorte Sindbjerg Martinsen
Professor, Institut for Statskundskab
Telefon: 35 32 34 26
Mobil: 50 90 72 16
Mail: dm@ifs.ku.dk  
- EU's direktiv om patientrettigheder

 

Ayo Wahlberg Ayo Wahlberg
Professor MSO, Institut for Antropologi
Telefon: 35 32 44 51
Mail: ayo.wahlberg@anthro.ku.dk 
- Fertilitetsteknologi
- Sædbanker