Find vores forskere – Københavns Universitet

Sundhedsforskning > Find vores forskere

Forskere med ekspertviden om samfundsvidenskabelig sundhedsforskning

Forskerne kan udtale sig inden for følgende emner:

Børn og unges mentale og sociale sundhed

Katharina Cordes
Ph.d.-studerende,
Institut for Psykologi
Telefon: 35 32 48 21
Mail: katharina.cordes@psy.ku.dk
- BabyLab
- Tilknytning og tidligere mor-barn
interaktioner
- Spæd- og småbørns psykiske
sundhed

Barbara Hoff Esbjørn
Professor MSO
Institut for Psykologi
Telefon: 35 32 49 05
Mail: barbara.hoff@psy.ku.dk
Kontakt helst på mail
- Angst hos børn og unge
- Angstbehandling

Thomas Schott Hughes
Ph.d.-studerende
Institut for Antropologi
Mobil: 53 58 13 08
Harvard: +1 617 816 2803
Mail: thomas.hughes@anthro.ku.dk
- Handicap og psykisk sygdom hos
børn og unge blandt etniske
minoriteter i Danmark

Nicoline Normann
Ph.d.-stipendiat
Institut for Psykologi
Telefon: 35 32 48 70
Mail: nicoline.normann@psy.ku.dk
- Angst hos børn og unge
- Behandling af angst

Johanne Smith-Nielsen
Postdoc, Institut for Psykologi
Telefon: 35 32 49 44
Mail: johanne.smith-nielsen@psy.ku.dk
- Tilknytningsskader og spæd- og
småbørn

Mette Skovgaard Væver
Lektor, Institut for Psykologi
Telefon: 35 32 49 06
Mail: mette.vaever@psy.ku.dk
- Mental sundhed og risikoudvikling hos 0-5 årige
- Tilknytningsforstyrrelser
- Toksisk stress hos spæd- og småbørn
- Fødselsdepression og anden
psykisk sygdom hos forældre

Katrine Egede Zeuthen
Lektor, Institut for Psykologi
Telefon: 35 32 49 23
Mail: katrine.zeuthen@psy.ku.dk
- Børns seksuelle udvikling
- Seksuelle overgreb mod børn
- Sagens gang fra mistanke til
behandling

 

Voksnes mentale og sociale sundhed

Peter Thisted Dinesen
Professor MSO Institut for Statskundskab
Telefon: 35 32 33 75
Mail: ptd@ifs.ku.dk
- terrorisme og andre traumatiserende begivenheders
effekt på psykisk helbred

Tine Gammeltoft

Tine Gammeltoft
Professor, Institut for Antropologi
Telefon: 35 32 34 74
Mail: tine.gammeltoft@anthro.ku.dk
- Partnervold og psykisk sundhed

Bertel Teilfeldt Hansen
Postdoc, Institut for Statskundskab
Telefon: 42 64 03 52
Mail: bth@ifs.ku.dk
- terrorisme og andre
traumatiserende
begivenheders
effekt på psykisk helbred

Torben Bechmann Jensen
Lektor, Institut for Psykologi
Telefon: 35 32 48 46
Mobil: 93 56 54 84
Privat: 56 87 97 40
Mail: torben.bechmann@psy.ku.dk
- Venskaber, ensomhed,
betydningen af sociale relationer, værdighed og socialt ansvar

Hannah Katznelson
Postdoc, Institut for Psykologi
Telefon: 35 32 80 69
Mail: hannah.katznelson@psy.ku.dk
- Psykoterapi
- Spiseforstyrrelser

Susanne Lunn
Lektor, Institut for Psykologi
Telefon: 35 32 49 08
Mail: susanne.lunn@psy.ku.dk
- Spiseforstyrrelser

Stig Bernt Poulsen
Lektor, Institut for Psykologi
Telefon: 35 32 49 09
Mail: stig.poulsen@psy.ku.dk
- Bulimi
- Spiseforstyrrelser

Lotte Buch Segal
Adjunkt, Institut for Antropologi
Telefon: 29 40 30 55
Mail: lotte.buch.segal@anthro.ku.dk
- Mellemøsten
- Flygtninge, vold og traumer
- Mental sundhed
- Behandling af torturofre i DK

Ældres sundhed

Loa Christensen
Ph.d.-studerende
Institut for Antropologi
Telefon: 35 33 28 67
Mail: lktc@anthro.ku.dk
- Ældrepleje med fokus på
selvhjælp

Carl-Johan Dalgaard

Carl-Johan Dalgaard
Professor, Økonomisk Institut
Telefon: 35 32 44 07
Mail:
carl.johan.dalgaard@econ.ku.dk
- Økonomisk effekt af en
aldrende befolkning

Mette Ejrnæs
Professor, Økonomisk Institut
Telefon: 35 32 30 62
Mail: mette.ejrnes@econ.ku.dk
- Ældres sundhed
- Samfundets investeringer i
sundhed for ældre

Sofie Rosenlund Lau
Ph.d.-studerende,
Institut for Antropologi
Telefon: 35 32 34 82
Mail: sofie.rosenlund.lau@anthro.ku.dk
- Forebyggelse af hjerte-karsygdomme
- Medicinske teknologier
- Evidensbasert medicin
- Risiko
opfattelser

Henrik Hvenegaard Mikkelsen

Henrik Hvenegaard Mikkelsen
Postdoc. Institut for Antropologi
Telefon: 28 40 63 92
Mail: hvenegaard@anthro.ku.dk
- Ensomhed
- Social isolation
- Maskulinitet
- Ældre mænd

Torben Heien Nielsen
Adjunkt, Økonomisk Institut
Mail: thn@econ.ku.dk
Telefon: 35 32 30 25
Twitter: @TorbenHeien
- Sundhed og enkestand
- Økonomiske konsekvenser af
kritisk sygdom og død (forsikring)

Nete Schwennesen
Postdoc, Institut for Antropologi
Mobil: 50 49 87 40
Mail: ns@anthro.ku.dk
- Rehabilitering af ældre efter
sygdom
- Livsforlængende behandlings-
teknologier

Hjernens udvikling og hjerneskade

Jesper Mogensen
Professor, Institut for Psykologi
Telefon: 35 32 48 73
Mail: jesper.mogensen@psy.ku.dk
- Hjerneskade (behandling og udvikling af medicin)
- Rehabilitering efter hjerneskade
- Udvikling af træningsmetoder
- Hjernens formbarhed (plasicitet)

Randi Starrfelt
Lektor, Institut for Psykologi
Telefon: 35 32 48 86
Mobil: 26 79 73 90
Mail: randi.starrfelt@psy.ku.dk
Profil på Researchgate
- Hjerneskade (klinisk
neuropsykologi)
- Læsevanskeligheder (efter hjerneskade) - Ansigtsgenkendelse

Psykoser, skizofreni og ADHD

Susanne Harder
Lektor, Institut for Psykologi
Telefon: 35 32 49 07
Mail: susanne.harder@psy.ku.dk
- Psykisk sygdom hos
småbørnsmødre

Signe Allerup Vangkilde
Lektor, Institut for Psykologi
Telefon: 35 32 48 85
Mail: signe.vangkilde@psy.ku.dk
- Opmærksomhedsforstyrrelser
- Børn og unge med ADHD, Tourettes syndrom, angst etc.
-
 Børn og unge med psykiatriske lidelser
-
 Effekter af psykofarmaka

Medicin, medico-industri og regulering

Frederik Plum Hauschultz

Frederik Plum Hauschultz
Ph.d.-stipendiat, Økonomisk Institut
Telefon: 35 33 74 61
Mail: fph@econ.ku.dk

- Medicinpriser i Danmark og Europa

- Udbudsrunder for medicin

- Patienters medicinforbrug

Anders Munk-Nielsen

Anders Munk-Nielsen
Postdoc, Økonomisk Institut
Telefon: 35 32 44 26
Mail: anders.munk-nielsen@econ.ku.dk
- Medicinpriser, udbud og efterspørgsel efter medicin

Seksuel sundhed og fertilitet

Torben Bechmann Jensen

Lektor, Institut for Psykologi

Telefon: 35 32 48 46

Mobil: 93 56 54 84

Privat: 56 87 97 40
Mail: torben.bechmann@psy.ku.dk
- Hiv/Aids og sikker sex adfærd

Tine Gammeltoft
Professor, Institut for Antropologi
Telefon: 35 32 34 74
Mail: tine.gammeltoft@anthro.ku.dk
- Reproduktiv sundhed
- Prænatal diagnostik

Nete Schwennesen
Postdoc, Institut for Antropologi
Mobil: 50 49 87 40
Mail: ns@anthro.ku.dk
- Fosterdiagnostik
- Selektive reprodutions-
teknologier

Ayo Wahlberg
Professor MSO
Institut for Antropologi
Telefon: 35 32 44 51
Mail: ayo.wahlberg@anthro.ku.dk
- Reproduktive teknologier i Kina og Danmark
- Genetisk rådgivning

- Sædbanker

 

Stof- og alkoholmisbrug

Jakob Demant. Foto: Joachim Rode

Jakob Demant

Lektor, Sociologisk Institut

Telefon: 35 32 15 84

Mobil: 81 74 20 74

Mail: jd@soc.ku.dk

Twitter: @JAKOBDEMANT

- Alkohol

Torben Bechmann Jensen
Lektor, Institut for Psykologi
Telefon: 35 32 48 46
Mail: torben.bechmann@psy.ku.dk
- Tobaksrygning 
(forebyggelseskampagner/oplysning/ rygeadfærd/rygestop – og alternativer)
– årsager til, peer-pressure og tobaksrygning historisk set

Kost, forebyggelse og overvågning af sundhed

Bente Halkier
Professor, Sociologisk Institut
Telefon: 35 33 50 44
Mail: beh@soc.ku.dk
- Bæredygtighed i fødevareforbrug

 

Globale sygdomme og sundhedsproblemer

Tine Gammeltoft

Tine Gammeltoft

Professor, Institut for Antropologi

Telefon: 35 32 34 74

Mail: tine.gammeltoft@anthro.ku.dk
- Seksuel og reproduktiv sundhed i befolkningsspørgsmål

- Sundhedssystemer i transitionslande

Inge Kryger Pedersen
Lektor, Sociologisk Institut
Telefon: 35 32 32 29
Mail: ikp@soc.ku.dk
- Livsstilssygdomme
- Antibiotikaresistens
- Præstationsfremmende medicinske
teknologier
- Alternative behandlingsformer
- Behandlingssystemers udvikling

Helle Samuelsen

Lektor, Institut for Antropologi

Mobil: 28 15 52 33

Mail: h.samuelsen@anthro.ku.dk

- Etniske konflikter (Vestafrika )

- Ulighed i sundhed i konflikt områder

 

Kroniske sygdomme

Tine Gammeltoft Tine Gammeltoft
Professor, Institut for Antropologi
Telefon: 35 32 34 74
Mail: tine.gammeltoft@anthro.ku.dk

- Handicap blandt børn

- Familiers håndtering af kronisk sygdom

Natasja Kingod
Ph.d.-stipendiat, Institut for Antropologi
Telefon: 35 32 46 21
Mail: natasja.kingod@anthro.ku.dk
- Type 1 diabetes og
egenbehandling
- Sociale medier og e-health

Hanne Overgaard Mogensen
Lektor, Institut for Antropologi
Telefon: 35 32 34 54
Mail: hanne.mogensen@anthro.ku.dk
- Uganda, Zambia, Burkina Faso,
Tanzania
- Børnesundhed
- Reproduktiv sundhed
- AIDS og livsforlængende aids-medicin
- HIV-positive afrikanere i Danmark

Marie Kofoed Svensson
Ph.d.-stipendiat, Institut for Antropologi
Telefon: 33 67 00 16
Mail: mks@anthro.ku.dk
- børn og unge med hjertefejl

- familie og ungdomsliv med hjertefejl

- hospitalsophold og inddragelse af mindreårige patienter

(tilknyttet Hjerteforeningen)

Susan Reynolds Whyte
Professor, Institut for Antropologi
Telefon: 35 32 34 77
Mail: susan.whyte@anthro.ku.dk
- Kroniske sygdomme
- Sundheds - og behandlings-
problemer efter krig i Uganda

Arbejdsmiljø og psykisk sundhed på jobbet

Annie Høgh
Professor, MSO,
Institut for Psykologi
Telefon: 35 32 48 25
Mail: annie.hogh@psy.ku.dk
- Mobning på arbejdspladsen
- Psykisk arbejdsmiljø

Christian Gaden Jensen
Postdoc, Institut for Psykologi
Telefon: 28 72 80 20
Mail: cgj@psy.ku.dk
- Stress, forebyggelse, kommunale indsatser, meditation og mindfulness,

- psykisk sundhedsfremme og sundhedspsykologi

Yun Ladegaard 
Ph.d.-studerende,
Institut for Psykologi
Telefon: 35 32 49 24
Mail: yun.ladegaard@psy.ku.dk
- Psykiske arbejdssskader
- Erstatninger i arbejdsskade-
systemet

Jakob Roland Munch
Professor, Økonomisk Institut
Telefon: 35 32 30 19
Mail:
jakob.roland.munch@econ.ku.dk
- Sammenhæng mellem konjunkturer,
produktivitet og sygelighed
 

Sundhedsøkonomi

Anna Ardila Brenøe
Ph.d.-studerende, Økonomisk Institut Telefon: 35 33 47 83
Mail: aab@econ.ku.dk
- Sundhed under graviditet

- Sundhed i tidlig og senere barndom

- Betydni ngen af sundhed under graviditet og tidlig barndom for uddannelse og arbejdsmarkedstilknytning

Carl-Johan Dalgaard
Professor, Økonomisk Institut
Telefon: 35 32 44 07
Mail: carl.johan.dalgaard@econ.ku.dk
- Global ulighed i sundhed
- Langsigtet økonomisk effekt
af en aldrende befolkning
Mette Gørtz
Lektor, Økonomisk Institut
Mobil: 23 81 23 63 
Mail: mette.gortz@econ.ku.dk
- Ældres sundhed og betydningen
af indkomst og formue
- Samfundets investeringer i
sundhed for børn
Casper Worm Hansen
Adjunkt, Økonomisk Institut
Telefon: 35 33 69 78
Mail:
casper.worm.hansen@econ.ku.dk
- Samfundets økonomiske udvikling
i relation til befolkningens sundhed
og dødelighed
Jakob Roland Munch
Telefon: 35 32 30 19
Mail:
jakob.roland.munch@econ.ku.dk
Profesor, Økonomisk Institut
- Sundhed blandt ansatte i
danske virksomheder, løn og
beskæftigelse
- Globaliseringens effekt på
ansattes sundhed
Torben Heien Nielsen
Adjunkt, Økonomisk Institut
Mail: thn@econ.ku.dk
Telefon: 35 32 30 25
Twitter: @TorbenHeien
- Sundhed og arbejdsudbud
- Sundhedsadfærd i familier
- Ulighed i sundhed og
overlevelse (geografisk)
Marco Piovesan
Lektor, Økonomisk Institut
Telefon: 35 33 68 72
Mail: marco.piovesan@econ.ku.dk
- Påvirkning af sundhedsadfærd
(nudging)
Benjamin Ly Serena
Ph.d.-studerende, Økonomisk Institut
Telefon: 35 33 75 75
Mail: benjamin.ly.serena@econ.ku.dk
- Sundhedsudgifter

Sundhedspolitik og -ledelse

Dorte Sindbjerg Martinsen
Professor, Institut for Statskundskab
Telefon: 35 32 34 26
Mobil: 50 90 72 16
Mail: dm@ifs.ku.dk
- EU's direktiv om patientrettigheder

Karsten Vrangbæk
Professor, Institut for Statskundskab
Mobil: 29 41 00 69
Mail: kv@ifs.ku.dk
- Ledelse i sundhedssektoren
- Privatisering i sundhedssektoren
- Økonomiske, politiske og organisatoriske konsekvenser af en aldrende befolkning
- Kommunal sundhedspolitik
- EU-sundhedspolitik

 

Sundhedteknologi

Nete Schwennesen
Postdoc, Institut for Antropologi
Mobil: 50 49 87 40
Mail: ns@anthro.ku.dk
- Velfærdsteknologi
- Rehabilitering
- Digitalisering af sundhed

Ayo Wahlberg
Professor MSO
Institut for Antropologi
Telefon: 35 32 44 51
Mail: ayo.wahlberg@anthro.ku.dk  
- Fertilitetsteknologi
- Sædbanker