01. november 2016

Forskerpræsentation - Barbara Hoff Esbjørn

BØRN OG ANGST

Mellem fem og ti procent af alle børn lider af angst, men det er en udbredt opfattelse, at angst er en normal del af barndommen. At det er noget, man skal igennem, noget der går over med alderen. Denne misforståelse kæmper Barbara Hoff Esbjørn utrætteligt imod med budskaberne om, at angst hos børn kan og bør behandles, så både børnene selv og deres familier hurtigst muligt kan få en normal tilværelse.

Børns angst kan og skal behandles

Angst er i dag en folkesygdom. 140.000 voksne skønnes at lide af Barbara Hoff Esbjørnangst i en sådan grad, at de ikke kan varetage et job, fuldføre en uddannelse eller i det hele taget leve et normalt, aktivt liv. Det er den psykiske lidelse, der hyppigst udløser førtidspension, og samlet set skønnes angst at koste det danske samfund op mod 10 milliarder kroner om året i behandling, pensioner og tabt produktion.

Som leder af Center for Angst på Københavns Universitets Institut for Psykologi, arbejder Barbara Hoff Esbjørn med behandlings- og grundvidenskabelig forskning om angsttilstande hos børn i alderen 7-13 år og skaber på den måde ny teoretisk og empirisk viden om dette svære emne.

Siden Barbara Hoff Esbjørn etablerede Center for Angst i sommeren 2007, har hun sammen med sin forskergruppe gennemført adskillige store forskningsprojekter støttet af Egmont Fonden, Helse Fonden, Augustinus Fonden, TRYG Fonden, Simon Spies Fonden, Inge Lehmann Fonden, Det Frie Forskningsråd og EU's Marie Curie program.

I et pilotprojekt i 2014-2015 har Barbara Hoff Esbjørn påvist, at børns angst kan behandles effektivt af forældrene selv, hvis de får den nødvendige viden om de mekanismer, der vedligeholder angsten og de rette redskaber til at hjælpe barnet i hverdagen.

Barbara Hoff Esbjørn skriver debatindlæg, arrangerer konferencer, underviser og formidler kontinuerligt om sin forskning i børns angst. Hun insisterer på, at den viden, hun skaber, skal komme de berørte til gavn – nemlig de børn, hvis hverdag er hæmmet af angst, og børnenes familier.

Barbara Hoff Esbjørn i medierne: