1. december 2016

Opfordring til samarbejde om evidensbaseret stressbehandling

Svar på kronik i Weekendavisen den 18. november 2016

Af Christian Gaden Jensen leder af Center for PsykiskSundhedsfremme, Ph.D. og postdoc i sundhedspsykologi, KU

Af Peter Elsass, Ph.D., dr.med., professor emiritus i klinisk psykologi, KU

Af Anne Maj Nielsen, Ph.D., lektor og afdelingsleder ved DPU, Aarhus Uni.

Af Hanne Dauer Keller, Ph.D., lektor og prodekan ved Aalborg Universitet

Af Morten Storm Overgaard, Ph.D., professor i bevidsthedsforskning ved CognitiveNeuroscience Research Unit, Århus Universitet

Lone Overby Fjorback, Lise Juul og Karen Johanne Pallesen fremførte i kronikken i WA den 18. november en kritik af Københavns og Aalborg Kommunes stresstilbud, Åben og Rolig. Lone Fjordback er leder af Dansk Center for Mindfulness, Århus Universitet, og kronikørerne argumenterer for, at der er meget evidens for to særlige mindfulness-programmer, og at disse bør inddrages mere i Danmark.

Det er korrekt, at disse to programmer er omfattende undersøgt med veldokumenterede gode resultater. Derfor anvender Københavns og Aalborgs stresstilbud, som vi alle forsker i, også mindfulness meditation, men fra et lidt andet perspektiv.

Viden mangler i høj grad om, hvordan stressinterventioner virker og kan forbedres, også for mindfulness-programmer. I psykologiske indsatser er det desuden højst usandsynligt, at effekter er isoleret til helt specifikke behandlingselementer, en velkendt udfordring i psykologien (do-do-bird-effekten).

Forskellige indsatser virker ofte ensartet, særligt på et uspecifikt mål såsom stress. Flere meta-analyser viser da også, at mindfulness-baserede programmer ikke virker bedre end programmer baseret på andre typer meditation eller terapi. En mulig forklaring er, at forskellige programmer gør brug af fælles, tilgrundliggende mekanismer.

Dette er netop det videnskabelige perspektiv i Åben og Rolig, som fremhæver fællestræk på tværs af forskellige typer meditation, herunder mindfulness, og også arbejder med andre typer sundhedsfremme og stressbehandling. Metodisk fleksibilitet og individuel tilpasning er centralt i Åben og Rolig.

I lighed med mange stressforskere finder vi det fortsat vigtigt at undersøge og udvikle viden om stress og behandlingsindsatser. Åben og Rolig er forskningsbaseret. Det er udviklet i samarbejde med en forskningsenhed ved Harvard University, som siden 1970'erne har været førende inden for stressrelateret meditationsforskning, Benson-Henry Institute of Mind-Body Medicine.

Det er piloteret, standardiseret og testet ved Rigshospitalet. Initiativet udgør nu et visionært samarbejde mellem to af landets største kommuner, Københavns Universitet, Aalborg Universitet, Aarhus Universitetshospital, DPU-Aarhus Universitet og Harvard University. Formålet er på universitetsbaseret grundlag at forske i, forstå, og forbedre offentlig stressbehandling og mental sundhedsfremme.

Initiativet har også skabt positive resultater. Borgerne taler om og rapporterer store fald i oplevelser af stress, depressionssymptomer og søvnforstyrrelser, og forbedret psykisk sundhed. Dette blev vist første gang i en randomiseret kontrolleret undersøgelse ved Rigshospitalet. Det er siden bekræftet i to kommunale evalueringsrapporter, som viser, at effekterne også i kommunalt regi er store, og at borgere med de mest alvorlige symptomer på stress eller depression får de største effekter. Hver femte borger viste tegn på alvorlig depression inden kurset – hver tyvende bagefter.

Fundene er socioøkonomisk konsistente. Mange er ledige eller sygemeldte, og tilbuddet virkede lige godt for borgere med korte og lange uddannelser, unge og ældre, mænd og kvinder og for borgere med eller uden arbejde. En tilfredshedsundersøgelse blandt 138 borgere viser, at 81 procent var 'meget tilfredse' med kurset, 19 procent var 'tilfredse', mens 0 procent (ingen) var utilfredse. Kronikken udelader den videnskabelige baggrund samt de omtalte rapporters utvetydigt positive resultater. Kronikken er derfor mangelfuld og misvisende i sin beskrivelse af kurset.

Kronikørernes unuancerede fremstilling forundrer os. Kompleksiteten af stressproblemerne gør, at forskellige forskningsbaserede tilgange er nødvendige. Forskellige forskningsindsatser bør derfor ikke anskue hinanden som »modstandere« eller »konkurrenter«, men som udviklingspartnere. Stress er et fælles problem. Vi opfordrer til samarbejde.