Om forskningen

I samfundsvidenskab handler sundhedsforskning ikke kun om sygdom og medicin, for helbred er langt mere end et biologisk anliggende:

Den syge persons psyke, økonomiske ressourcer og sociale relationer spiller også en vigtig rolle for, hvordan sygdommen forløber, og med voksende grupper af kronisk syge overalt i verden, er patientens og de pårørendes håndtering af sygdommen betydningsfuld i forhold til både den enkeltes livskvalitet og for samfundets økonomi på den store bane. Psykisk sygdom fylder mere og mere i sundhedsbudgetterne, og de sundhedspolitiske prioriteringer nationalt og regionalt har afgørende betydning for sundhedstilstanden i Danmark.

På Det Samfundsvidenskabelige Fakultet har vi forskere fra alle vore fem institutter, som beskæftiger sig med sundhedsforskning set fra en samfundsvidenskabelig vinkel, hvor faktorer som livsstil, levevilkår, fællesskaber, politik, økonomi, miljø, teknologi, krop, køn og kultur indgår.

Man kan sige, at samfundsvidenskabsforskere snarere ser på, hvorvidt patienter er motiverede for at tage imod behandling, end om de får den rette medicin.

Her finder du en præsentation af vores samfundsvidenskabelige sundhedsforskere (som har ekspertviden om en lang række forskellige emner) og et overblik over de enkelte forskeres ekspertområder samt deres nuværende og afsluttede forskningsprojekter på tværs af institutterne Antropologi, Psykologi, Statskundskab, Sociologi og Økonomi.

Ønsker du at vide mere om fokusområdet generelt, så kontakt journalist Janni Brixen.