Masteruddannelse

Masteruddannelser er "fødte" deltidsuddannelser med egne uddannelsesbekendtgørelser og studieordninger. Disse uddannelser findes altså ikke også som en heltidsuddannelse i det ordinære uddannelsessystem.

Masteruddannelser er kompetencegivende efter- og videreuddannelsesforløb, som henvender sig til erhvervsaktive voksne, der har en forudgående lang eller mellemlang, videregående uddannelse samt relevant erhvervserfaring og som ønsker et formelt kompetenceløft eller opdatering og efteruddannelse.

En masteruddannelse er en forskningsbaseret efter- og videreuddannelse på kandidatniveau. Uddannelserne er forankret i et aktivt forskningsmiljø, og undervisningen er tilrettelagt af forskere. Masteruddannelser er også kendetegnet ved et aktivt samspil mellem den nyeste teori/viden og deltagernes erfaringer og kompetencer. Masteruddannelserne tilbyder specialisering, fordybelse og refleksion inden for et bestemt fagligt område.

BEMÆRK: Hvis du er i gang med at læse en heltidsuddannelse på universitetsniveau, skal du være opmærksom på, at det ikke er tilladt at tage en masteruddannelse sideløbende hermed, da man ikke kan være indskrevet på to heltidsuddannelser på samme tid.