Oberstløjtnant Max Nørgaard og Hustru Magda Nørgaards Legat (NB! Uddeling suspenderes for 2020 - se info nedenfor)

Legatet uddeles som bidrag til videreuddannelse og studieophold i udlandet til færdiguddannede naturvidenskabelige kandidater (cand.scient.), juridiske og økonomiske kandidater (cand.jur. og cand.polit./oecon.) eller til forskere i øvrigt, som arbejder på videnskabelige værker om økonomiske eller finansielle emner.

Der uddeles normalt ikke til ophold i udlandet under 6 måneder.

Ansøgninger skal indeholde redegørelse for ansøgerens uddannelse og studier, det påtænkte opholds formål, budget, tidspunkt og varighed.

Ansøgere, der ikke opfylder ovennævnte kriterier, vil ikke komme i betragtning. For yderligere oplysninger se fundatsen.

Modtager man støtte fra fonden, kræves dokumentation i form af rapport efter endt ophold, som dokumenterer, at legatet er blevet brugt til det søgte formål. Hvis denne dokumentation ikke indsendes senest 2 måneder efter rejsens afslutning, vil legatet blive krævet tilbagebetalt.

NB! Vigtig info 11. september 2020!

Uddeling af restmidler suspenderes til efterår 2021 gr. Corona

Oberstløjtnant Max Nørgaard og Hustru Magda Nørgaards Fond er, som tidligere nævnt, under opløsning grundet for få midler til uddeling. Der vil derfor ikke blive uddelt midler fra fonden fremover, som udgangspunkt.

Grundet Corona-tiltag der må forventes at vanskeliggøre udlandsrejser og -ophold for legatansøgere i 2020, har bestyrelsen besluttet at SUSPENDERE uddelingen af restmidler, indtil det igen er relevant med udlandsrejser og –ophold.

Vi håber at der vil være mulighed for at uddele restmidler  fra fonden sidst i 2021.

I givet fald vil ansøgningsskemaet blive gjort tilgængeligt her ca. 15. august 2021 (med ansøgningsfrist 1. oktober 2021).

Vi beklager de gener dette medfører.

Venlig hilsen

Anne B Hansen,

Legatadm.

............................................

Legatet uddeles sidst på året. Alle ansøgere informeres pr. mail, når legatmodtagerne er fundet.

Evt. yderligere oplysninger kan fås hos:
Det Samfundsvidenskabelige Fakultet, KU
Ledelsessekretær Anne Birgitte Hansen – abh@samf.ku.dk