Oberstløjtnant Max Nørgaard og Hustru Magda Nørgaards Legat 2019

Legatet uddeles som bidrag til videreuddannelse og studieophold i udlandet til færdiguddannede naturvidenskabelige kandidater (cand.scient.), juridiske og økonomiske kandidater (cand.jur. og cand.polit./oecon.) eller til forskere i øvrigt, som arbejder på videnskabelige værker om økonomiske eller finansielle emner.

Der uddeles normalt ikke til ophold i udlandet under 6 måneder.

Ansøgninger skal indeholde redegørelse for ansøgerens uddannelse og studier, det påtænkte opholds formål, budget, tidspunkt og varighed.

Ansøgere, der ikke opfylder ovennævnte kriterier, vil ikke komme i betragtning. For yderligere oplysninger se fundatsen.

Modtager man støtte fra fonden, kræves dokumentation i form af rapport efter endt ophold, som dokumenterer, at legatet er blevet brugt til det søgte formål. Hvis denne dokumentation ikke indsendes senest 2 måneder efter rejsens afslutning, vil legatet blive krævet tilbagebetalt.

Ansøgningsfristen var den 1. oktober, og det er ikke længere muligt at søge legatet i år.

Legatet uddeles sidst på året. Alle ansøgere informeres pr. mail, når legatmodtagerne er fundet.

Evt. yderligere oplysninger kan fås hos:
Det Samfundsvidenskabelige Fakultet, KU
Ledelsessekretær Anne Birgitte Hansen – abh@samf.ku.dk