Oberstløjtnant Max Nørgaard og Hustru Magda Nørgaards Legat

Legatet uddeles som bidrag til videreuddannelse og studieophold i udlandet til færdiguddannede naturvidenskabelige kandidater (cand.scient.), juridiske og økonomiske kandidater (cand.jur. og cand.polit./oecon.) eller til forskere i øvrigt, som arbejder på videnskabelige værker om økonomiske eller finansielle emner.

Der uddeles normalt ikke til ophold i udlandet under 6 måneder.

Ansøgninger skal indeholde redegørelse for ansøgerens uddannelse og studier, det påtænkte opholds formål, budget, tidspunkt og varighed.

Ansøgere, der ikke opfylder ovennævnte kriterier, vil ikke komme i betragtning. For yderligere oplysninger se fundatsen.

Modtager man støtte fra fonden, kræves dokumentation i form af rapport efter endt ophold, som dokumenterer, at legatet er blevet brugt til det søgte formål. Hvis denne dokumentation ikke indsendes senest 2 måneder efter rejsens afslutning, vil legatet blive krævet tilbagebetalt.

NB! Vigtig opdatering juli 2020:

Fonden er under opløsning grundet for få midler til uddeling. Skulle det mod forventning blive muligt at uddele evt. restmidler fra fonden i 2020, vil dette blive annonceret ca. midt august med frist 1. oktober.

Legatet uddeles sidst på året. Alle ansøgere informeres pr. mail, når legatmodtagerne er fundet.

Evt. yderligere oplysninger kan fås hos:
Det Samfundsvidenskabelige Fakultet, KU
Ledelsessekretær Anne Birgitte Hansen – abh@samf.ku.dk