Ansøgningsskema

Oberstløjtnant Max Nørgaard og Hustru Magda Nørgaards Legat 2019

BEMÆRK at denne formular IKKE er krypteret. Sender du dokumentation med personfølsomme oplysninger, skal denne anonymiseres inden upload.
Det Samfundsvidenskabelige Fakultet påtager sig intet ansvar for evt. uploadede personfølsomme oplysninger.

HUSK at printe formularens indhold ud, inden du indsender den, da de indtastede data p.t. ikke kan gemmes lokalt.

Ansøgningsfristen er den 1. oktober kl. 23:59.

Felter markeret med * skal udfyldes.

På formlen dd-mm-yyyy
Angiv evt. 'uden job'/'ledig'
Den/de af ansøgeren afsluttede uddannelser ved universitetet (eller andre højere læreanstalter) og tidspunkt for eksamen.
Og evt. specialekarakter
(på Københavns, Odense eller Aarhus Universitet med angivelse af prisens art: guld/sølv o.lign.)
Med angivelse af disputatsens titel, årstal og dato for konferering af graden
Oplys titel, år og publikationssted. En evt. fortegnelse kan vedhæftes.
Formål med den ansøgte støtte. Angiv rejsemål, afrejsetidspunkt, formål og varighed af opholdet.
Gennemse Dokumentation for omkostninger (budget). Angiv størrelsen af det ansøgte beløb og hvilke omkostninger det skal dække. Angiv din skattepligtige indkomst og formue i det foregående kalenderår.
Er der ansøgt om eller opnået støtte til samme formål andetsteds? I bekræftende fald angives hvor, hvornår og med hvilket beløb.
Oplysninger om de indenfor fem år modtagne stipendier og anden støtte til videnskabelige formål, hvilke stipendier der endnu oppebæres og til hvilket tidspunkt. Hvis Oberstløjtnant Max Nørgaard og Hustru Magda Nørgaards Legat før er søgt/bevilget, angives samtlige gange.
Andre oplysninger som ansøgeren måtte ønske at afgive, herunder om evt. forsørgerpligter
Gennemse NB! Uden cpr.nr.
Gennemse Eller anden dokumentation for støtteformålet
Jeg giver tilladelse til, at universitetet kan registrere ovenstående oplysninger. Se privatlivspolitik. *