Efter- og videreuddannelse på samfundsvidenskab – Københavns Universitet

Videresend til en ven Resize Print Bookmark and Share

Samfundsvidenskab > Uddannelser > Efter- og videreuddann...

Efter- og videreuddannelse

Ønsker du at supplere dine akademiske kompetencer med samfundsvidenskabelige kompetencer? Mangler du specialiseret viden om et særligt samfundsvidenskabeligt område?

På Det Samfundsvidenskabelige Fakultet har du en bred vifte af muligheder for at udvide dine samfundsfaglige kompetencer og forny din viden ved hjælp af efter- og videreuddannelse. 

Læs mere om de enkelte efter- og videreuddannelsesmuligheder:

Supplering med henblik på optagelse på kandidatuddannelse

Fra 1. september 2016 må der kun lægges vægt på din bacheloruddannelse i vurderingen af dit adgangsgrundlag til den kandidatuddannelse, som du søger om optagelse på. Det betyder, at ikke længere er muligt at tage suppleringskurser mellem en bachelor- og en kandidatuddannelse for at opfylde de specifikke adgangskrav.

På nogen uddannelser på Det Samfundsvidenskabelige Fakultet kan suppleringsfag, som er gennemført og bestået inden du har afsluttet din adgangsgivende bacheloruddannelse, dog indgå i dit adgangsgrundlag. Hvis det er muligt, fremgår det af adgangskravene til den enkelte uddannelse. Hvis det ikke fremgår af uddannelsens adgangskrav, kan suppleringsfag ikke indgå, heller ikke selvom de er bestået inden du har afsluttet din adgangsgivende bacheloruddannelse.

Er du i tvivl om reglerne, eller har du spørgsmål til dine suppleringsmuligheder, kan du kontakte studievejledningen på den uddannelse, du søger optagelse på.

Kursusdatabase

Københavns Universitet har en selvstændig kursusdatabase over de kurser, som udbydes via åbent universitet samt over Copenhagen Summer University og masteruddannelser. Se mere her...

Praktiske oplysninger

Det rent praktiske, såsom ansøgningsfrister og ansøgningsprocedurer, varierer fra institut til institut. Du kan finde oplysningerne på det enkelte instituts hjemmeside.