Disse sider samler indhold om hele det strategiske satsningsområde på samfundsvidenskab, som vi kalder Digital Social Science.

Meget af vores forskning og undervisning indenfor dette strategiske satsningsområde foregår på vores tværgående center SODAS (Copenhagen Center for Social Data Science).

To nystartede uddannelser specialiserer sig desuden inden for området. Du kan læse mere om disse her:

Social datavidenskab (social data science) er en nyt tværvidenskabeligt forskningsområde i grænsefeltet mellem samfundsvidenskab og datavidenskab, hvor man kombinerer behandling og analyse af store mængder af ustrukturerede data eller 'big data' med samfundsvidenskabelig teorier og metoder.

Det kan både være digitale data indsamlet fra sociale medier, registerdata, kundedata eller andre typer af digitale fodspor, som vores brug af internet, smartphones og andre digitale platforme og tjenester efterlader; evt. kombineret med kvalitative data indsamlet via feltarbejde og andre etnografiske metoder.

Social datavidenskab giver ikke kun mulighed for at behandle og analysere store mængder af sociale data men også at koble disse med viden og teorier om menneskers adfærd, netværk og ideologier fra de fem samfundsvidenskabelige discipliner antropologi, psykologi, sociologi, statskundskab og økonomi.

Det er viden, som i stigende grad efterspørges i virksomheder, organisationer og blandt myndigheder, hvor man ønsker at få bedre forståelse af fx kunde- eller brugeradfærd, at udvikle psykologiske diagnose- eller screeningsværktøjer, eller foretage sociologiske og politologiske analyser af vælgeradfærd og trends etc.