Verden er fuld af data. Det kan både være digitale data indsamlet fra sociale medier, registerdata, kundedata eller andre typer af digitale fodspor, som vores brug af internet, smartphones og andre digitale platforme og tjenester efterlader; evt. kombineret med kvalitative data indsamlet via feltarbejde og andre etnografiske metoder.

Social datavidenskab giver ikke kun mulighed for at behandle og analysere store mængder af sociale data men også at koble disse med viden og teorier om menneskers adfærd, netværk og ideologier fra de fem samfundsvidenskabelige discipliner antropologi, psykologi, sociologi, statskundskab og økonomi.