Find vores forskere

Forskerne kan udtale sig inden for følgende emner:

 

Peter Thisted Dinesen Peter Thisted Dinesen
Professor, Institut for Statskundskab
Telefon: 35 32 33 75
Mail: ptd@ifs.ku.dk  
 • Effekten af terror på befolkningens psykiske helbred og politiske holdninger
Thomas Jensen Thomas Jensen
Lektor, Økonomisk Institut
Telefon: 35 32 60 62
Mail: tj@econ.ku.dk  
 • Terrorbekæmpelse (positive og negative konsekvenser)
 • Terrorister som rationelle aktører
Henrik Vigh Henrik Vigh
Professor, Institut for Antropologi
Telefon: 35 32 34 91
Mail: hv@anthro.ku.dk  
 • Radikalisering af unge mænd
 • Paramilitære grupper
 • Militser

 

 

 

 

Lene Hansen Lene Hansen
Professor, Institut for Statskundskab
Telefon. 35 32 34 32
Mail: lha@ifs.ku.dk  
 • Køn og konflikt
 • Feminisme i international politik
 • Billeders rolle i international politik
Katja Lindskov Jacobsen Katja Lindskov Jacobsen
Seniorforsker, Institut for Statskundskab
Mobil: 61 30 44 74
Mail: kj@ifs.ku.dk
 • Afrika – herunder Sahel regionen, Somalia, Guineabugten
 • Intervention
 • Stabilisering
 • Pirateri
 • Militær kapacitetsopbygning
 • Biometrisk teknologi
Mikkel Vedby Rasmussen Mikkel Vedby Rasmussen
Dekan, Professor, Institut for Statskundskab
Mobil: 21 18 10 48
Mail: mvr@samf.ku.dk
Twitter: @mikkelvedby
 • International konflikt
 • Stormagtskonflikter
 • Væbnet konflikt før og nu
 • Vestlig forsvarsøkonomi og strategi
 • NATO
Henrik Vigh Henrik Vigh
Professor, Institut for Antropologi
Telefon: 35 32 34 91
Mail: hv@anthro.ku.dk  
 • Paramilitære grupper, militser
 • Vestafrika (Sahel regionen)
 • Nordirland
Ole Wæver Ole Wæver
Professor, Centre for Resolution
of International Conflicts CRIC)
Mobil: 26 17 40 77
Mail: ow@ifs.ku.dk
 • Globale magtstrukturer,
  konfliktanalyse og konfliktløsning
 • Religion i den globale
  sikkerhedspolitik

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Isabel Bramsen Isabel Bramsen
Postdoc, Institut for Statskundskab
Telefon: 35 32 47 01
Mail: ib@cric.ku.dk  
 • Ikke-militær international
 • Konfliktløsning
 • Ikke-voldelig modstand og aktivisme
 • Mægling og forhandling
 • Konfliktløsning uden brug af væbnet
 • Magt (særligt ifm. Det arabiske forår)
Susan Whyte Susan Whyte
Professor, Institut for Antropologi
Telefon: 35 32 34 77
Mail: susan.whyte@anthro.ku.dk  
 • Post-konflikt
 • Humanitær bistand
 • Udvikling i Øst Afrika
Ole Wæver Ole Wæver
Professor, Centre for Resolution of International Conflicts (CRIC)
Mobil: 26 17 40 77
Mail: ow@ifs.ku.dk 
 •  Globale magtstrukturer, konfliktanalyse
  og konfliktløsning
 • Menneskerettigheder og freds- opbygning

 

 

 

 

 

 

Katja Lindskov Jacobsen Katja Lindskov Jacobsen
Seniorforsker, Institut for Statskundskab
Mobil: 61 30 44 74
Mail: kj@ifs.ku.dk
 • Afrika – herunder Sahel regionen, Somalia, Guineabugten
 • Intervention
 • Stabilisering
 • Pirateri
 • Militær kapacitetsopbygning
 • Biometrisk teknologi
Kristian Søby Kristensen Kristian Søby Kristensen
Seniorforsker, Institut for Statskundskab
Mobil: 28 72 90 17
Mail: ksk@ifs.ku.dk
 • Geopolitik
 • Strategi
 • NATO
 • Arktisk sikkerhed
Henrik Larsen Henrik Larsen
Professor MSO, Institut for Statskundskab
Telefon: 35 32 34 17
Mail: hl@ifs.ku.dk  
 • Dansk udenrigspolitk
 • Dansk sikkerhedspolitik
 • Dansk Europapolitik
 • Dansk forsvarsforbehold i EU
Rasmus Mariager Rasmus Mariager
Professor, Saxo-Instituttet
Telefon: 51 29 96 06
Mail: mariager@hum.ku.dk  
 • Dansk udenrigspolitik i det 20. og 21. århundrede
 • Dansk sikkerhedspolitik
 • Transatlantiske relationer
 • Den amerikanske verdensorden
Mikkel Vedby Rasmussen Mikkel Vedby Rasmussen
Dekan, Professor, Institut for Statskundskab
Mobil: 21 18 10 48
Mail: mvr@samf.ku.dk
Twitter: @mikkelvedby
 • Forsvarspolitik, strategi og forsvarsforlig
 • Forsvarets økonomi
 • Dansk forsvar, Rusland og Østersøen
 • Forsvaret i Grønland og Arktis
Anders Wivel Anders Wivel
Professor MSO, Institut for Statskundskab
Telefon: 35 32 33 58
Mail: aw@ifs.ku.dk
 • Dansk sikkerhedspolitisk aktivisme
 • Militariseringen af dansk
 • udenrigspolitik
 • Danmarks forhold til USA
Ole Wæver Ole Wæver
Professor, Centre for Resolution of International Conflicts (CRIC)
Mobil: 26 17 40 77
Mail: ow@ifs.ku.dk  
 • Globale magtstrukturer, konfliktanalyser og konfliktløsning
 • Religion i den globale sikkerhedspolitik
 • Den europæiske sikkerhedsorden

 

 

 

 

 

 

 

Rebecca Adler-Nissen

Rebecca Adler-Nissen
Professor, Institut for Statskundskab
Mobil: 30 22 40 75
Mail: ran@ifs.ku.dk

 • EU's forsvars- og sikkerhedspolitik
 • De danske EU-forbehold
 • Forsvarsforbeholdet
Rasmus Mariager Rasmus Mariager
Professor, Saxo-Instituttet
Telefon: 51 29 96 06
Mail: mariager@hum.ku.dk  
 • NATO
 • Transatlantiske relationer
 • Den amerikanske verdensorden
Mikkel Vedby Rasmussen Mikkel Vedby Rasmussen
Professor, Institut for Statskundskab
Mobil: 21 18 10 48
Mail: mvr@samf.ku.dk
Twitter: @mikkelvedby
 • Europæiske forsvarsbudgetter
 • NATO
 • Europæisk forsvarssamarbejde
Anders Wivel Anders Wivel
Professor MSO, Institut for Statskundskab
Telefon: 35 32 33 58
Mail: aw@ifs.ku.dk
 • Forholdet mellem USA og Europa
 • Små vs. store lande i europæisk forsvars- og sikkerhedspolitik
Ole Wæver Ole Wæver
Professor, Centre for Resolution of International Conflicts (CRIC)
Mobil: 26 17 40 77
Mail: ow@ifs.ku.dk  
 • Globale magtstrukturer, konfliktanalyser og konfliktløsning
 • Religion i den globale sikkerhedspolitik
 • Den europæiske sikkerhedsorden

 

 

 

 

 

 

Isabel Bramsen Isabel Bramsen
Postdoc, Institut for Statskundskab
Telefon: 35 32 47 01
Mail: ib@cric.ku.dk  
 • Ikke-militær international
 • konfliktløsning
 • Ikke-voldelig modstand og aktivisme
 • Mægling og forhandling
 • Konfliktløsning uden brug af væbnet
 • magt (særligt ifm. Det arabiske forår)
Katja Lindskov Jacobsen Katja Lindskov Jacobsen
Seniorforsker, Institut for Statskundskab
Mobil: 61 30 44 74
Mail: kj@ifs.ku.dk
 • Afrika – herunder Sahel regionen, Somalia, Guineabugten
 • Intervention
 • Stabilisering
 • Pirateri
 • Militær kapacitetsopbygning
 • Biometrisk teknologi
Ole Wæver Ole Wæver
Professor, Centre for Resolution of International Conflicts (CRIC)
Mobil: 26 17 40 77
Mail: ow@ifs.ku.dk  
 • Globale magtstrukturer, konfliktanalyser og konfliktløsning
 • Religion i den globale sikkerhedspolitik
 • Geopolitik og transformative teknologier
 • Klimaforandringer som sikkerhedsudfordring
 • Menneskerettigheder og fredsopbygning

 

 

 

 

 

 

 

 

Kristina Grünenberg Kristina Grünenberg
Lektor, Institut for Antropologi
Telefon: 35 33 73 37
Mail: kg@anthro.ku.dk
 • Udvikling af teknologi til biometrisk identifikation (kropsbaseret
 • identifikation)
 • Anvendelse af biometrisk identifikation af flygtninge og migranter
Katja Lindskov Jacobsen Katja Lindskov Jacobsen
Seniorforsker, Institut for Statskundskab
Mobil: 61 30 44 74
Mail: kj@ifs.ku.dk
 • Afrika – herunder Sahel regionen, Somalia, Guineabugten
 • Intervention
 • Stabilisering
 • Pirateri
 • Militær kapacitetsopbygning
 • Biometrisk teknologi
Perle Møhl Perle Møhl
Postdoc, Institut for Antropologi
Telefon: 35 32 44 57
Mail: perle.mohl@anthro.ku.dk  
 • Overvågning
 • Brug af biometrisk identifikation af
  flygtninge og migranter (kropsbaseret identifikation)
 • Grænsekontrol og visuelle overvågningsteknologier
 • Synets rolle i overvågning

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Peter Thisted Dinesen Peter Thisted Dinesen
Professor, Institut for Statskundskab
Telefon: 35 32 33 75
Mail: ptd@ifs.ku.dk  
 • Konsekvenser af migration for politiske holdninger og sociale sammenhængskraft
Kristina Grünenberg Kristina Grünenberg
Lektor, Institut for Antropologi
Telefon: 35 33 73 37
Mail: kg@anthro.ku.dk  
 • Flygninges genskabelse af tilhørsforhold og hjem i eksil
 • Repatriering af flygtninge
Katja Lindskov Jacobsen Katja Lindskov Jacobsen
Seniorforsker, Institut for Statskundskab
Mobil: 61 30 44 74
Mail: kj@ifs.ku.dk
 • Afrika – herunder Sahel regionen, Somalia, Guineabugten
 • Intervention
 • Stabilisering
 • Pirateri
 • Militær kapacitetsopbygning
 • Biometrisk teknologi

Séamus Anthony Powers

Séamus Anthony Power
Tenure track adjunkt, Institut for Psykologi
Mobil: 31 22 88 05
Mail: seamus.power@psy.ku.dk
Twitter: @SeamusAPower

 • Holdninger  til kulturel og religiøs praksis i andre etniske grupper
 • Interkulturel toleance og pluralisme
 • Kultursammenstød 
 • Økonomisk ulighed
 • Sociale bevægelser
 • Politi-protester
Henrik Vigh Henrik Erdman Vigh
Professor, Institut for Antropologi
Telefon: 35 32 34 91
Mail: hv@anthro.ku.dk  
 • Paramilitære grupper, militser
 • Vestafrika (Sahel regionen)
 • Nordirland
Se desuden vores ekspertlister om flygtninge og integration og globalisering.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jørn Vestergaard
Professor emeritus, Det Juridiske Fakultet
Telefon: 35 32 37 68
Mail: jorn.vestergaard@jur.ku.dk

Terrorismelovgivning
Fremmedkrigere
 

Jens Elo Rytter
Professor, Det Juridiske Fakultet
Telefon:  35 32 31 01
Mail: Jens.Elo.Rytter@jur.ku.dk

Menneskerettigheder
Folkeret
Forfatningsret
 

Hanne Marie Motzfeldt
Lektor, Det Juridiske Fakultet
Telefon: 42 80 06 11

Mail: hanne.marie.motzfeldt@jur.ku.dk

Overvågning
Digital forvaltning
Databeskyttelse
 

Astrid Kjeldgaard-Pedersen
Professor MSO, Det Juridiske Fakultet
Telefon: 35 33 38 79

Mail: astrid.kjeldgaard-pedersen@jur.ku.dk

Humanitær folkeret
International strafferet
Folkeret

 

Tema: Krig i Ukraine

9/11