Find vores forskere – Københavns Universitet

Forskere med ekspertviden om internationale konflikter og sikkerhed

Forskerne kan udtale sig inden for følgende emner:

International terror og terrorforebyggelse

Peter Thisted Dinesen
Professor MSO,
Institut for Statskundskab
Telefon: 35 32 33 75
Mail: ptd@ifs.ku.dk
- Effekten af terror på befolkningens
psykiske helbred og politiske
holdninger

Bertel Teilfeldt Hansen
Postdoc, Institut for Statskundskab
Mobil: 42 64 03 52
Mail: bth@ifs.ku.dk
- Terrorisme og andre traumatiserende
begivenheders effekt på psykisk
helbred

Thomas Jensen
Lektor, Økonomisk Institut
Telefon: 35 32 60 62
Mail: tj@econ.ku.dk
- Terrorbekæmpelse (positive og
negative konsekvenser)
- Terrorister som rationelle aktører

Karen Lund Petersen
Lektor, Institut for Statskundskab
Telefon: 35 32 33 98
Mail: klp@ifs.ku.dk
- Efterretningstjenesters arbejde
- Civilsamfundets sikkerhed (national
bekæmpelse af terrorisme og
radikalisering)
- Private virksomheders rolle i
sikkerhedspolitikken

Somdeep Sen. Foto: Jakob Dall

Somdeep Sen
Postdoc, Institut for Statskundskab
Telefon: 20 88 92 85
(taler ikke dansk)
Mail: sos@ifs.ku.dk

Twitter: @ssen03
- Politisk islam
- Bevæbnede grupper
- Årsager til terror, terrorens effekt

Henrik Vigh

Henrik Vigh
Professor, Institut for Antropologi
Telefon: 35 32 34 91
Mail: hv@anthro.ku.dk
- Radikalisering af unge mænd
- Paramilitære grupper
- Militser

 

International politik og væbnet konflikt

Henrik Breitenbauch

Henrik Ø. Breitenbauch
Centerleder (Militære Studier)
Mobil: 60 87 06 08
Twitter: @breitenbauch
Mail: hob@ifs.ku.dk
- Militære konflikter
- Geopolitik
- Afskrækkelse

Bertel Teilfeldt Hansen
Postdoc, Institut for Statskundskab
Mobil: 42 64 03 52

Mail: bth@ifs.ku.dk
- Borgerkrig
- Våbenhandel og alliancer
- Informationskrig

Lene Hansen

Lene Hansen
Professor, Institut for Statskundskab

Telefon: 35 32 34 32

Mail: lha@ifs.ku.dk

- Køn og konflikt
- Feminisme i international politik
- Billeders rolle i international politik

Lise Philipsen
Postdoc, Institut for Statskundskab 
Mobil: 40 83 37 06 
Mail: lip@ifs.ku.dk
- Fredsopbygning
- Skrøbelige stater
- Humanitær intervention
- Fredsinterventioner
- Afrika

Mikkel Vedby Rasmussen
Professor, Institut for Statskundskab
Mobil: 21 18 10 48
Mail: mvr@ifs.ku.dk
Twitter: @mikkelvedby
- International konflikt
- Stormagtskonflikter
- Væbnet konflikt før og nu
- Vestlig forsvarsøkonomi og strategi
- NATO

Henrik Vigh

Henrik Vigh
Professor, Institut for Antropologi
Telefon: 35 32 34 91
Mail: hv@anthro.ku.dk
- Paramilitære grupper, militser
- Vestafrika (Sahel regionen)
- Nordirland

Ole Wæver
Professor, Centre for Resolution
of International Conflicts CRIC)
Mobil: 26 17 40 77
Mail: ow@ifs.ku.dk
- Globale magtstrukturer,
konfliktanalyse og konfliktløsning
- Religion i den globale
sikkerhedspolitik

 

 Konfliktens mennesker (veteraner m.m.)

Andreas Friis Elrond
Ph.d.-studerende,
Institut for Psykologi
Telefon: 35 33 41 94
Mail: andreas.elrond@psy.ku.dk
- Veteraner

Bertel Teilfeldt Hansen

Postdoc
Institut for Statskundskab

Mobil: 42 64 03 52

Mail: bth@ifs.ku.dk
- Psykiatriske følger af
militær udsendelse

Thomas Randrup Pedersen

Thomas Randrup Pedersen
Ph.d.-studerende
Institut for Antropologi
Telefon: 35 32 34 69
Mail: thomas.pedersen@anthro.ku.dk
- Danske soldater i internationale
konflikter
- Krigen som eventyr og dannelse
for unge mænd
- Maskulinitet og manddomsprøver
- Lov, etik og moral i krig

Helle Samuelsen

Helle Samuelsen
Lektor, Institut for Antropologi
Mobil: 28 15 52 33
Mail: h.samuelsen@anthro.ku.dk
- Vestafrika
- Etniske konflikter

Lotte Buch Segal
Adjunkt,Institut for Antropologi
Telefon: 35 32 46 11
Mail: lotte.buch@anthro.ku.dk
- Traumatiserede flygtninge fra
Mellemøsten i Danmark

Birgitte Refslund Sørensen
Lektor, Institut for Antropologi
Telefon: 35 32 34 63
Mail: brs@anthro.ku.dk
- Danske soldater

Konfliktens billeder og medier

Lene Hansen Lene Hansen
Professor, Institut for Statskundskab
Telefon: 35 32 34 32
Mail: lha@ifs.ku.dk
- Billeder af konflikter
- Billeders rolle i international politik
- Satiretegningers rolle i international
politik

Fredsopbygning og menneskerettigheder

Isabel Bramsen

Isabel Bramsen
Postdoc, Institut for Statskundskab
Telefon: 35 32 47 01
Mail: ib@cric.ku.dk
- Ikke-militær international
konfliktløsning
- Ikke-voldelig modstand og aktivisme
- Mægling og forhandling
- Konfliktløsning uden brug af væbnet
magt (særligt ifm. Det arabiske forår)

Henrik Breitenbauch

Henrik Ø. Breitenbauch
Centerleder (Militære Studier)
Mobil: 60 87 06 08
Twitter: @breitenbauch
Mail: hob@ifs.ku.dk
- Stabilisering efter militære konflikter
- Statsopbygning
- Kapacitetsopbygning (herunder
anti-korruption, anti-diskrimination
mv.)

Bertel Theilfeldt Hansen

Postdoc, Institut for Statskundskab

Mobil: 42 64 03 52

Mail: bth@ifs.ku.dk

- Borgerkrig

- Internationale interventioner

- Demokratiske valg efter borgerkrige

Lise Philipsen

Postdoc, Institut for Statskundskab

Telefon: 35 33 10 25

Mail: lip@ifs.ku.dk
- Skrøbelige stater
- Humanitær intervention
- Fredsinterventioner
- Afrika

Susan Whyte
Professor, Institut for Antropologi
Telefon: 35 32 34 77
Mail: susan.whyte@anthro.ku.dk
- Post-konflikt
- Humanitær bistand
- Udvikling i Øst Afrika

Ole Wæver

Ole Wæver
Professor, Centre for Resolution of
International Conflicts (CRIC)
Mobil: 26 17 40 77
Mail: ow@ifs.ku.dk
- Globale magtstrukturer, konfliktanalyse
og konfliktløsning

- Menneskerettigheder og freds- opbygning

Dansk forsvars- og sikkerhedspolitik

Henrik Ø. Breitenbauch
Seniorforsker
Center for Militære Studier
Mobil: 60 87 06 08
Twitter: @breitenbauch
Mail: hob@ifs.ku.dk
- Nationale sikkerhedsstrategier
- Forsvarsbudgetter
- Interventioner
- Udenrigspoltisk aktivisme
- Værnepligt

Kristian Søby Kristensen

Kristian Søby Kristensen
Seniorforsker
Institut for Statskundskab
Mobil: 28 72 90 17
Mail: ksk@ifs.ku.dk
- Geopolitik
- Strategi
- NATO
- Arktisk sikkerhed

Henrik Larsen
Professor MSO,
Institut for Statskundskab
Telefon: 35 32 34 17
Mail: hl@ifs.ku.dk
- Dansk udenrigspolitk
- Dansk sikkerhedspolitik
- Dansk Europapolitik
- Dansk forsvarsforbehold i EU

Mikkel Vedby Rasmussen

Professor, Institut for Statskundskab

Telefon: 35 33 20 22

Mobil: 21 18 10 48

Mail: mvr@ifs.ku.dk
- Forsvarspolitik, strategi og
forsvarsforlig
- Forsvarets økonomi
- Dansk forsvar, Rusland og
Østersøen
- Forsvaret i Grønland og Arktis

Anders Wivel
Professor MSO
Institut for Statskundskab
Telefon: 35 32 33 58
Mail: aw@ifs.ku.dk
- Dansk sikkerhedspolitisk aktivisme
- Militariseringen af dansk
udenrigspolitik
- Danmarks forhold til USA

Ole Wæver

Professor, Centre for Resolution

of International Conflicts (CRIC)

Mobil: 26 17 40 77

Mail: ow@ifs.ku.dk
Twitter: @ole_waever
- Globale magtstrukturer,
konfliktanalyser og konfliktløsning
- Religion i den globale
sikkerhedspolitik
- Den europæiske sikkerhedsorden

Europæisk forsvars- og sikkerhedspolitik

Rebecca Adler-Nissen
Professor, Institut for Statskundskab
Telefon: 35 32 33 97
Mobil: 35 32 33 97
Mail: ran@ifs.ku.dk
- Diplomati mellem EU-stater
- Statslederes og diplomaters brug
af sociale medier i internationalt
diplomati

Henrik Ø. Breitenbauch

Centerleder og seniorforsker

Center for Militære Studier

Mobil: 60 87 06 08

Mail: hob@ifs.ku.dk
Twitter: @breitenbauch
- NATO
- Forsvarsplanlægning
- Globalisering
- Fælles sikkerheds- og
forsvarspolitik (CSDP)

Trine Villumsen Berling

Trine Villumsen Berling
Postdoc, Institut for Statskundskab
Mobil: 61 71 11 85
Mail: tvb@ifs.ku.dk
- Sikkerhedspolitisk ekspertise
- NATO
- Militær uddannelse og ekspertise
- Energisikkerhed

Henrik Larsen

Henrik Larsen
Professor MSO, Institut for Statskundskab Telefon: 35 32 34 17
Mail: hl@ifs.ku.dk
- Dansk udenrigspolitk
- Dansk sikkerhedspolitik
- Dansk Europapolitik
- Dansk forsvarsforbehold i EU
- Europæisk forsvars- og sikkerhedspolitik

Kristian Søby Kristensen

Seniorforsker

Center for Militære Studier

Telefon: 35 32 40 84

Mobil: 28 72 90 17

Mail: ksk@ifs.ku.dk
- Strategi
- NATO
- Arktisk sikkerhed

 

Karen Lund Petersen

Lektor, Institut for Statskundskab

Telefon: 35 32 33 98

Mail: klp@ifs.ku.dk
- Efterretningstjenestens arbejde
- Private virksomheders rolle i
sikkerhedspolitikken

Mikkel Vedby Rasmussen

Professor, Institut for Statskundskab
Mobil: 21 18 10 48
Mail: mvr@ifs.ku.dk

Twitter: @mikkelvedby
- Europæiske forsvarsbudgetter
- NATO
- Europæisk forsvarssamarbejde

Gary John Schaub Jr.

Gary John Schaub Jr.
Seniorforsker, Militære Studier
Telefon: 35 32 40 91
Mail: gs@ifs.ku.dk
Linked-in
English speaking
- USA's rolle i verdens konflikter
- USA's forsvars- og sikkerhedspolitik
- NATO
- Østersøens sikkerhedspolitiske
betydning (Baltic Sea)
- Jagerfly

Anders Wivel

Professor MSO

Institut for Statskundskab

Telefon: 35 32 33 58

Mail: aw@ifs.ku.dk - Forholdet mellem USA og Europa - Små vs. store lande i europæisk forsvars- og sikkerhedspolitik

Ole Wæver

Professor, Centre for Resolution

of International Conflicts CRIC)

Mobil: 26 17 40 77

Mail: ow@ifs.ku.dk
Twitter: @ole_waever
- Globale magtstrukturer, konfliktanalyse
og konfliktløsning
- Religion i den globale sikkerhedspolitik
- Den europæiske sikkerhedsorden

International konflikthåndtering og -forebyggelse

Trine Villumsen Berling
Postdoc, Institut for Statskundskab
Mobil: 61 71 11 85
Mail: tvb@cast.ku.dk
- Sikkerhedspolitisk ekspertise
- NATO
- Militær uddannelse og ekspertise
- Energisikkerhed

Isabel Bramsen

Isabel Bramsen
Postdoc, Institut for Statskundskab
Telefon: 35 32 47 01
Mail: ib@cric.ku.dk
- Ikke-militær international
konfliktløsning
- Ikke-voldelig modstand og aktivisme
- Mægling og forhandling
- Konfliktløsning uden brug af væbnet
magt (særligt ifm. Det arabiske forår)

Henrik Breitenbauch

Henrik Ø. Breitenbauch

Centerleder (Militære Studier)

Mobil: 60 87 06 08

Mail: hob@ifs.ku.dk
Twitter: @breitenbauch
- Stabiliseringsindsatser
- Operationer i aktuelle konflikter
- Civil-militær samtænkning

Bertel Teilfeldt Hansen

Postdoc, Institut for Statskundskab

Mobil: 42 64 03 52

Mail: bth@ifs.ku.dk
- Borgerkrig
- Internationale interventioner
- Demokratiske valg efter borgerkrige

Karen Lund Petersen

Lektor, Institut for Statskundskab

Telefon: 35 32 33 98

Mail: klp@ifs.ku.dk
- Civilsamfundets sikkerhed (national
bekæmpelse af terrorisme og radikalisering)
- Risikoanalyser
- Resilens
- Cybersikkerhed

Lise Philipsen

Postdoc, Institut for Statskundskab

Mobil: 40 89 37 06

Mail: lip@ifs.ku.dk
- Fredsopbygning
- Skrøbelige stater
- Humanitær intervention
- Fredsinterventioner
- Afrika

Gary John Schaub Jr.
Seniorforsker
Center for Militære Studier

Telefon: 35 32 40 91

Mail: gs@ifs.ku.dk
LinkedIn

English speaking
- USA's rolle i verdens konflikter
- USA's forsvars- og sikkerhedspolitik
- NATO
- Østersøens sikkerhedspolitiske
betydning (Baltic Sea)
-Lejesoldater

Somdeep Sen. Foto: Jakob Dall

Somdeep Sen
Postdoc, Institut for Statskundskab Telefon: 20 88 92 85 (taler ikke dansk) Mail: sos@ifs.ku.dk

Twitter: @ssen03
- Israel-Palestina konflikten
- Konflikter i det sydlige Asien
- Højreorienteret politik i Indien

Ole Wæver

Professor, Centre for Resolution

of International Conflicts CRIC)

Telefon: 26 17 40 77

Mail: ow@ifs.ku.dk
Twitter: @ole_waever
- Globale magtstrukturer,
konfliktanalyse og konfliktløsning
- Geopolitik og transformative
teknologier
- Menneskerettigheder og
fredsopbygning
- Klimaforandringer som

sikkerhedsudfordring
- Religion i den globale
sikkerhedspolitik

 

Teknologi til militær konflikt, overvågning og identifikation

Kristina Grünenberg
Lektor, Institut for Antropologi
Telefon: 35 33 73 37
Mail: kg@anthro.ku.dk
- Udvikling af teknologi til biometrisk
identifikation (kropsbaseret
identifikation)
- Anvendelse af biometrisk
identifikation af flygtninge og migranter

Perle Møhl
Postdoc, Institut for Antropologi
Telefon: 35 32 44 57
Mail: perle.mohl@anthro.ku.dk
- Overvågning
- Brug af biometrisk identifikation af
flygtninge og migranter (kropsbaseret
identifikation)
- Grænsekontrol og visuelle
overvågningsteknologier
- Synets rolle i overvågning

Karen Lund Petersen

Lektor, Institut for Statskundskab

Telefon: 35 32 33 98

Mail: klp@ifs.ku.dk
- Civilsamfundets sikkerhed (national
bekæmpelse af terrorisme og
radikalisering)
- Cybersikkerhed

Gary John Schaub Jr.

Gary John Schaub Jr.
Seniorforsker
Center for Militære Studier

Telefon: 35 32 40 91

Mail: gs@ifs.ku.dk LinkedIn

English speaking
- Automatvåben
- Jagerfly
- Anvendelse af droner
- Lejesoldater

Diplomati og udenrigspolitik

Rebecca Adler-Nissen

Professor, Institut for Statskundskab

Telefon: 35 32 33 97

Mobil: 35 32 33 97

Mail: ran@ifs.ku.dk
- Diplomati mellem EU-stater
- Statslederes og diplomaters brug
af sociale medier i internationalt
diplomati

Kristian Søby Kristensen

Kristian Søby Kristensen

Seniorforsker

Center for Militære Studier

Telefon: 35 32 40 84

Mobil: 28 72 90 17

Mail: ksk@ifs.ku.dk
- Strategi
- NATO
- Arktisk sikkerhed

Henrik Larsen
Professor MSO
Institut for Statskundskab
Telefon: 35 32 34 17
Mail: hl@ifs.ku.dk
- Dansk udenrigs- og sikkerhedspolitik
- Dansk forsvarspolitik i EU
- Europæisk forsvars- og sikkerheds-
politik

Martin Marcussen
Professor, Institut for Statskundskab
Telefon: 35 32 34 99
Mail: mm@ifs.ku.dk
Facebook
- Udenrigstjenesten
- Småstatsdiplomati
- Udenrigspolitik
- Ambassadører og diplomater

- Krisestyring

Anders Wivel

Anders Wivel

Professor MSO

Institut for Statskundskab

Telefon: 35 32 33 58

Mail: aw@ifs.ku.dk
- Dansk udenrigspolitisk aktivisme
- De nordiske landes udenrigs- og
sikkerhedspolitik
- Småstaters udenrigs- og
sikkerhedspolitik

Flygtninge og migranter

Peter Thisted Dinesen

Professor MSO,

Institut for Statskundskab

Telefon: 35 32 33 75

Mail: ptd@ifs.ku.dk
- Konsekvenser af migration for
politiske holdninger og social
sammenhængskraft

Kristina Grünenberg

Kristina Grünenberg
Lektor, Institut for Antropologi
Telefon: 35 33 73 37
Mail: kg@anthro.ku.dk
- Flygninges genskabelse af
tilhørsforhold og hjem i eksil
- Repatriering af flygtninge

Bertel Teilfeldt Hansen

Postdoc, Institut for Statskundskab

Mobil: 42 64 03 52

Mail: bth@ifs.ku.dk
- Konsekvenser af migration for
politiske holdninger og social
sammenhængskraft

Somdeep Sen. Foto: Jakob Dall

Somdeep Sen

Postdoc, Institut for Statskundskab

Telefon: 20 88 92 85
(taler ikke dansk)
Mail: sos@ifs.ku.dk

Twitter: @ssen03
- integration af flygtninge (Danmark, Tyrkiet, Israel)

- Flygtningebørn

- Flygtninge og migranters rettigheder

Henrik Erdman Vigh
Professor, Institut for Antropologi
Telefon: 35 32 34 91
Mail: hv@anthro.ku.dk
- Paramilitære grupper, militser
- Vestafrika (Sahel regionen)
- Nordirland

Se desuden vores ekspertlister om flygtninge og migranter og globalisering.

Konflikt og vold/sundhed

Helle Samuelsen Helle Samuelsen
Lektor, Institut for Antropologi
Mobil: 28 15 52 33
Mail: h.samuelsen@anthro.ku.dk
- Vestafrika
- Etniske konflikter
- Ulighed i sundhed
Lotte Buch Segal Lotte Buch Segal
Adjunkt, Institut for Antropologi
Telefon: 35 32 46 11
Mail: lotte.buch@anthro.ku.dk
- Vold, traumer, flygtninge, tortur
psykisk sundhed, familie
- Mental sundhed i Mellemøsten (Palæstina)
- Behandling af traumatiserede flygtninge og torturoverlevere i DK
Susan Whyte

Susan Whyte
Professor, Institut for Antropologi
Telefon: 35 32 34 77
Mail: susan.whyte@anthro.ku.dk
- Post-konflikt sundhedsproblemer
og sundhedssystemer