Undervisning, kurser og studenternetværk – Københavns Universitet

Internationale konflikter og sikkerhed > Undervisning, kurser o...

Undervisning, kurser og studenternetværk

Uddannelse og kurser

Fakultetets uddannelser udbyder løbende kurser inden for internationale konflikter og sikkerhed.

Se mere her: https://polsci.ku.dk/uddannelser/kursuskatalog/

Af mere specialiserede kurser kan nævnes:

Studenternetværk