Forskere

Professor i statskundskab Jens Hoff

Oversigt over samfundsvidenskabelige forskere, som kan udtale sig om emnet klima og bæredygtighed.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Michala Hvidt Breengaard Michala Hvidt Breengaard
Postdoc, Sociologisk Institut
Telefon: 35 32 43 80
Mail: mbr@soc.ku.dk
- Køn og klimabevægelser
- Klima og bæredygtig transport
- Klimapolitik ift køn og diversitet
Anders Blok Anders Blok
Lektor, Sociologisk Institut
Telefon: 35 32 35 77
Mobil: 26 74 78 28
Mail: abl@soc.ku.dk
Twitter: @BlokAnders
- Klima- og miljøsociologi
- Klima- og miljøbevægelser
- By-grønne fællesskaber
- Klima og hverdagsliv
Maria Toft Möller-Christensen Maria Toft Möller-Christensen
Ph.d.-stipendiat, Institut for Statskundskab
Telefon: 35 32 53 47
Mail: mt@ifs.ku.dk
- Kollektive miljøbevægelser transformerer normer og adfærd i Danmark
- Politiske forandringer inden for miljø, energisystemer og bæredygtighed. 
Hilda Rømer Christensen Hilda Rømer Christensen
Lektor, Sociologisk Institut
Telefon: 35 32 39 43
Mail: hrc@soc.ku.dk
- Køn og klimabevægelser
- Klima og bæredygtig transport
- Klimapolitik ift køn og diversitet
Oluf Corry Olaf Corry
Lektor, Institut for Statskundskab
Telefon: 35 33 21 12
Mail: oc@ifs.ku.dk
Twitter: @olaf.corry
- Protestbevægelser, sociale bevægelser og politisk engagement
- Politiske valg og nye teknologier
Mads Ejsing Mads Ejsing
Ph.d.-studerende, Institut for Statskundskab
Mobil: 42 65 32 75
Mail: mae@ifs.ku.dk
- Klimapolitik
- Nymaterialisme
- Forholdet mellem demokrati og klimaudfordringer
Quentin Gausset Quentin Gausset
Lektor, Institut for Antropologi
Telefon: 35 32 34 73
Mail: quentin.gausset@anthro.ku.dk
- Miljøantropologi
- Forvaltning af naturlige ressourcer
- CO2-fodspor
- Miljøadærd
Bente Halkier Bente Halkier
Professor, Sociologisk Institut
Telefon: 35 33 50 44
Mail: beh@soc.ku.dk
- Forbrugssociologi
Anette Høite Hansen Anette Høite Hansen
Ph.d.-stipendiat, Institut for Antropologi
Telefon: 35 32 61 71
Mail: ahh@anthro.ku.dk
- Bæredygtighed
- Miljøadfærd
Jens Hoff Jens Hoff
Professor, Institut for Statskundskab og leder af Centre for Sustainability and Society (SUSY)
Telefon: 35 32 33 86
Mail: jh@ifs.ku.dk
- Borgernes inddragelse i klimaindsatser
- Information om miljøet i danske lokalsamfund
- Kommunelle, IT-baserede løsninger til energibesparelse og kørselsreduktion
- Grønt BNP
Torben Bechmann Jensen. Foto: Joachim Rode Torben Bechmann Jensen
Lektor, Institut for Psykologi
Telefon: 35 32 48 46
E-mail: torben.bedhmann@psy.ku.dk
- Socialt ansvar
- Sociale dynamikker i samfundet
Morten Wendler Jørgensen Morten Wendler Jørgensen
Ph.d.-stipendiat. Sociologisk Institut
Telefon: 20 76 95 41
E-mail: mwj@soc.ku.dk
- Bæredygtige madvaner
- Bæredygtig adfærd
- Hverdagspraksis
- Social kontekst
Troels Krarup Troels Krarup
Postdoc, Sociologisk Institut
Telefon:  35 33 76 93
Mail: tmk@soc.ku.dk
- Urban Green Communties
- Klimatilpasning
Stine Krøijer Stine Krøijer
Lektor, Institut for Antropologi
Telefon: 35 32 15 81
Mail: stine.kroijer@anthro.ku.dk
- Udvindingsindustri
- Nye sociale bevægelser
- Oprindelige folks udviklingsparadigmer og ideer om naturens rettigheder
Simon Westergaard Lex Simon Westergaard Lex
Tenure track adjunkt, Institut for Antropologi
Mobil:  31 43 28 39
Mail: simon.lex@anthro.ku.dk
Kan også findes på LinkedIn
- Bæredygtige byer og organisationer
- Greentech og enteprenørskab
- Innovation og design
Kelton Minor Kelton Ray Minor
Ph.d-stipendiat, Økonomsik Institut
Telefon: 35 32 81 43
Mail: kmi@samf.ku.dk
- Klimaændringer og sundhed
- Klimaøkonometri
- Urbane klimaforandringer og klimatilpasning
- Klimaoverbevisninger og klimaadfærd
Cecilie Rubow Cecilie Rubow
Lektor, Institut for Antropologi
Telefon: 35 32 35 68
Mail: cecilie.rubow@anthro.ku.dk
- Naturetik
- Klimadiplomati
- Aktivisme