Forskere

Professor i statskundskab Jens Hoff

Oversigt over samfundsvidenskabelige forskere, som kan udtale sig om emnet klima og bæredygtighed.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Caroline Bertram
PhD-stipendiat, Institut for Statskundsskab
Telefon: +45 35 32 56 22
Mail: cb@ifs.ku.dk
- The possibilities and limitations of using trade policy to foster (non-economic) foreign policy objectives; the development of social and environmental sustainability issues in the European Union's (EU) trade policy, such as labour, environmental and climate protection

Michelle Merrill Betsill
Professor, Institut for Statskundskab
Telefon: +45 35 33 08 26
Mail: m.betsill@ifs.ku.dk

- Global Environmental Politics
- Understanding the role of non-state and sub-national actors and transnational forms of governance related to issues such as climate change, marine conservation, and natural resource extraction

Anders Blok

Anders Blok
Lektor, Sociologisk Institut
Telefon: 35 32 35 77
Mobil: 26 74 78 28
Mail: abl@soc.ku.dk
Twitter: @BlokAnders
- Klima- og miljøsociologi
- Storbyers klimaomstilling
- Risikosamfund
- Klimavidenskab, teknologi og samfund

Ingrid Helene Brandt Jensen
PhD-stipendiat, Institut for Statskundskab
Telefon: +45 35 33 37 62
Mail: 
ihbj@ifs.ku.dk
- Klimaforandringer
- Klimapolitik
Antropocæne

Ana C. Campera de Rezende Soares
PhD-stipendiat, Institut for Statskundskab
Mail: anasoares@ifs.ku.dk
Telefon: +45 35 33 11 66
- The development and implementation of environmental policy in the European Union and the challenges European institutions and member-states face in this process (Spring 2021)
Olaf Corry

Olaf Corry
Lektor, Institut for Statskundskab
Skype: @olaf.corry
Mail: oc@ifs.ku.dk
Twitter: @olaf.corry
- Geoengineering
- Klimapolitik, især nye teknologiske
midler til indgreb i klimasystemet
- Protestbevægelser, sociale bevægelser og politisk engagement
- Politiske valg og nye teknologier
- Klima- og sikkerhedspolitik

Carl-Johan Dalgaard

Carl-Johan Lars Dalgaard
Professor, Økonomisk Institut
Telefon: 35 32 44 07
Mail: carl.johan.dalgaard@econ.ku.dk
- Klima og økonomisk vækst
- Effektiviteten af u-landbistand

Jakob Dreyer

Jakob Dreyer
Ph.d. stipendiat, Institut for Statskundskab
Telefon: +45 35 33 69 43
Mail: Jakob.Dreyer@ifs.ku.dk
- International politik med fokus på klimadimensionen, særligt klimasikkerhed og klimadiplomati
- Medlem af Centre for Resolution of International Conflicts

  Mads Ejsing Mads Ejsing
  Ph.d.-studerende, Institut for Statskundskab
  Mobil: 42 65 32 75
  Mail: mae@ifs.ku.dk
  - Klimapolitik
  - Nymaterialisme
  - Forholdet mellem demokrati og klimaudfordringer

  Janek Bligaard Eskildsen
  PhD-stipendiat, Økonomisk Institut
  Telefon: 
  +45 35 36 46 47
  Mail: 
  jbe@econ.ku.dk
  - Ressource-, miljø- og klimaøkonomi
  - Energiøkonomi
  - Transportøkonomi
  - Anvendte generelle ligevægtsmodeller

  Mogens Fosgerau Mogens Fosgerau
  Professor, Økonomisk Institut
  Telefon: 35 33 42 72
  Mail: Mogens.Fosgerau@econ.ku.dk 
  - Klima og transport
  - Klima og rational inattention
  Henrik Hansen Henrik Hansen
  Professor, Økonomisk Institut
  Telefon: 35 32 44 05
  Mail: henrik.hansen@econ.ku.dk
  - Udviklingsøkonomi
  - Vækst og fattigdom
  Torsten Hasforth

  Torsten Hasforth
  Undervisningsassistent, Økonomisk Institut
  Arbejder i Dansk Energi
  Telefon: 35 30 04 79
  Mail: torsten.h@econ.ku.dk
  - Samfundsøkonomi i omstilling af energisystemet (hvad koster det at omstille?)
  - Andel af vedvarende energi i systemer
  - Det europæiske kvotesystem
  - Energiafgifter

  Jens Hoff Jens Hoff
  Professor, Institut for Statskundskab
  Telefon: 35 32 33 86
  Mail: jh@ifs.ku.dk
  - Borgernes inddragelse i klimaindsatser
  - Information om miljøet i danske lokalsamfund
  - Kommunelle, IT-baserede løsninger til energibesparelse og kørselsreduktion
  - Grønt BNP
  Uffe Jakobsen

  Uffe Jakobsen
  Lektor, Institut for Statskundskab
  Telefon: 35 32 34 04
  Mail: uj@ifs.ku.dk
  - Politisk udvikling i Grønland og Arktis: Klimaforandringer, asiatisk interesser, sikkerhed og governance
  - Klimaforandringer og samfundsfundsmæssige konsekvenser i Arktis. 

  Peter Kielberg Fisker
  Postdoc, Økonomisk Institut
  Telefon: +45 35 32 04 27
  Mail: pkf@econ.ku.dk

  Peter Kjær Kruse-Andersen Peter Kjær Kruse-Andersen
  Adjunkt, Økonomisk Institut
  Telefon: 35 33 47 92
  Mobil: 26 29 21 33
  Mail: Peter.K.Kruse-Andersen@econ.ku.dk
  - Miljø-, ressource- og klimaøkonomi
  - Det Europæiske CO2-kvotesystem (EU ETS)
  - Økonomisk vækst og klimaforandringer
  - Lækage af drivhusgasser
  Kelton Minor

  Kelton Ray Minor
  PhD-stipendiat, Økonomisk Institut
  Mail: kmi@samf.ku.dk
  Climate impacts research, climate social data science, social & behavioural adaptation, climate & health equity and climate econometrics

  Jens Ladefoged Mortensen

  Jens Ladefoged Mortensen
  Lektor, Institut for Statskundskab
  Telefon: 35 32 34 48
  Mobil: 31 41 32 11
  Mail: jlm@ifs.,ku.dk
  - Grøn eksport- og handelspolitik
  - EU-frihandelsaftaler og bæredygtighed
  - Internationale forhandlinger  om handel med grønne produkter (EGA)
  - WTO-tvister om miljøpolitik

  Jonathan Leisner
  PhD-stipendiat, Økonomisk Institut
  Telefon: +45 35 33 50 06
  Mail: jl@econ.ku.dk
  - Companies' possibility for transition towards a society with a lower emission of greenhouse gases and air polluting substances both theoretically in economic models and empirically in analyses of Danish companies' behaviour
  Peter Birch Sørensen Peter Birch Sørensen
  Professor, Økonomisk Institut
  Mobil: 28 14 63 39
  Mail: peter.birch.sorensen@econ.ku.dk
  - Miljø-, ressource- og klimaøkonomi
  - Miljømæssigt bæredygtig økonomisk udvikling
  - Grønt BNP
  Finn Tarp Finn Tarp
  Professor, Økonomisk Institut
  Mobil 93 50 91 61
  Mail finn.tarp@econ.ku.dk
  - Udviklingsøkonomi
  - Økonomisk politik
  - Fattigdom og indkomstfordeling
  Ole Wæver

  Ole Wæver
  Professor, Centre for Resolution
  of International Conflicts CRIC)
  Telefon: 26 17 40 77
  Mail: ow@ifs.ku.dk Twitter: @ole_waever
  - Globale magtstrukturer,  konfliktanalyse og konfliktløsning
  - Klimaforandringer som  sikkerhedsudfordring

  Lars Tønder Lars Tønder
  Professor, Institut for Statskundskab
  Telefon: 35 32 04 89
  Mail: lt@ifs.ku.dk
  - Klima, demokrati og lederskab
  - Antropocæne

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Kristoffer Albris Kristoffer Albris
  Adjunkt, Institut for Antropologi
  Mobil: 26 20 23 77
  Mail: kristoffer.albris@anthro.ku.dk
  - Klimatilpasning
  - Katastrofer
  - Risikostyring
  Kirsten Hastrup Kirsten Blinkenberg Hastrup
  Professor, emeritus, Institut for Antropologi
  Telefon: 35 32 34 60
  Mail: kirsten.hastrup@anthro.ku.dk
  - Klimaforandringer og samfund
  - Natur og miljø
  Hanna Mareen Berkel
  Phd-stipendiat, Økonomisk Institut
  Telefon: +45 35 33 52 52
  Mail: hmb@econ.ku.dk
  - Udviklingsøkonomi
  - Mozambique
  - Virksomheder
  - Klimaforandring
  - Naturkatastrofer
  Søren Damsbo-Svendsen
  PhD-stipendiat, Institut for Statsundskab
  Telefon: +45 35 32 14 46
  Mail: sdas@ifs.ku.dk
  - Opinion formation in the climate area with a focus on extreme weather events and the media coverage of the climate crisis, applying quantitative methods and data, including survey data, and have causal inference about climate opinion formation as goal
  Cecilie Rubow Cecilie Rubow
  Lektor, Institut for Antropologi
  Telefon: 35 32 35 68
  Mail: cecilie.rubow@anthro.ku.dk
  - Klimaforandringer på Stillehavsøer
  Susan Whyte Susan Whyte
  Professor, Institut for Antropologi
  Telefon: 35 32 34 77
  Mail: susan.whyte@anthro.ku.dk
  - Jord
  - Konflikter efter krig og fordrivelse i Afrika
  Stine Krøijer

  Stine Krøijer
  Lektor, Institut for Antropologi
  Telefon: 35 32 15 81
  Mail: stine.kroijer@anthro.ku.dk
  - Konflikter om skov
  - Klimaeffekter af urørt skov
  - Sociale konflikter omkring udvinding af fossil energi
  - Den europæiske klimaretfærdighedsbevægelse

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Michala Hvidt Breengaard Michala Hvidt Breengaard
  Postdoc, Sociologisk Institut
  Telefon: 35 32 43 80
  Mail: mbr@soc.ku.dk
  - Køn og klimabevægelser
  - Klima og bæredygtig transport
  - Klimapolitik ift køn og diversitet
  Anders Blok Anders Blok
  Lektor, Sociologisk Institut
  Telefon: 35 32 35 77
  Mobil: 26 74 78 28
  Mail: abl@soc.ku.dk
  Twitter: @BlokAnders
  - Klima- og miljøsociologi
  - Klima- og miljøbevægelser
  - By-grønne fællesskaber
  - Klima og hverdagsliv
  Søren Damsbo-Svendsen
  PhD-stipendiat, Institut for Statsundskab
  Telefon: +45 35 32 14 46
  Mail: sdas@ifs.ku.dk
  - Opinion formation in the climate area with a focus on extreme weather events and the media coverage of the climate crisis, applying quantitative methods and data, including survey data, and have causal inference about climate opinion formation as goal
  Nicole Doerr
  Lektor, Sociologisk Institut og leder af CoMMonS Research Centre for Political Mobilisation and Social Movement Studies
  Telefon: +45 35 33 50 57
  Mail: nd@soc.ku.dk

  Guido Makransky
  Lektor, Institut for Psykologi
  Mail: gm@psy.ku.dk
  Telefon: +45 35 32 62 76
  - Behavioral climate change interventions
  - Environmental education
  - Immersive virtual reality as a mean to experience climate futures

  Thomas Morton
  Professor, Institut for Psykologi
  Telefon: +45 35 32 63 56
  Mail: thomas.morton@psy.ku.dk
  - Identities, environment perception and environmental action
  - Social norms and behavior change
  - Climate change communication, public understanding of science, opinion polarisation

  Maria Toft Möller-Christensen Maria Toft Möller-Christensen
  Ph.d.-stipendiat, Institut for Statskundskab
  Telefon: 35 32 53 47
  Mail: mt@ifs.ku.dk
  - Kollektive miljøbevægelser transformerer normer og adfærd i Danmark
  - Politiske forandringer inden for miljø, energisystemer og bæredygtighed. 
  Hilda Rømer Christensen Hilda Rømer Christensen
  Lektor, Sociologisk Institut
  Telefon: 35 32 39 43
  Mail: hrc@soc.ku.dk
  - Køn og klimabevægelser
  - Klima og bæredygtig transport
  - Klimapolitik ift køn og diversitet
  Oluf Corry Olaf Corry
  Lektor, Institut for Statskundskab
  Telefon: 35 33 21 12
  Mail: oc@ifs.ku.dk
  Twitter: @olaf.corry
  - Protestbevægelser, sociale bevægelser og politisk engagement
  - Politiske valg og nye teknologier
  Mads Ejsing Mads Ejsing
  Ph.d.-studerende, Institut for Statskundskab
  Mobil: 42 65 32 75
  Mail: mae@ifs.ku.dk
  - Klimapolitik
  - Nymaterialisme
  - Forholdet mellem demokrati og klimaudfordringer
  Quentin Gausset Quentin Gausset
  Lektor, Institut for Antropologi
  Telefon: 35 32 34 73
  Mail: quentin.gausset@anthro.ku.dk
  - Miljøantropologi
  - Forvaltning af naturlige ressourcer
  - CO2-fodspor
  - Miljøadærd
  Bente Halkier Bente Halkier
  Professor, Sociologisk Institut
  Telefon: 35 33 50 44
  Mail: beh@soc.ku.dk
  - Forbrugssociologi
  Jens Hoff Jens Hoff
  Professor, Institut for Statskundskab
  Telefon: 35 32 33 86
  Mail: jh@ifs.ku.dk
  - Borgernes inddragelse i klimaindsatser
  - Information om miljøet i danske lokalsamfund
  - Kommunelle, IT-baserede løsninger til energibesparelse og kørselsreduktion
  - Grønt BNP
  Morten Wendler Jørgensen Morten Wendler Jørgensen
  Ph.d.-stipendiat. Sociologisk Institut
  Telefon: 20 76 95 41
  E-mail: mwj@soc.ku.dk
  - Bæredygtige madvaner
  - Bæredygtig adfærd
  - Hverdagspraksis
  - Social kontekst
  Stine Krøijer Stine Krøijer
  Lektor, Institut for Antropologi
  Telefon: 35 32 15 81
  Mail: stine.kroijer@anthro.ku.dk
  - Udvindingsindustri
  - Nye sociale bevægelser
  - Oprindelige folks udviklingsparadigmer og ideer om naturens rettigheder
  Simon Westergaard Lex Simon Westergaard Lex
  Tenure track adjunkt, Institut for Antropologi
  Mobil:  31 43 28 39
  Mail: simon.lex@anthro.ku.dk
  Kan også findes på LinkedIn
  - Bæredygtige byer og organisationer
  - Greentech og enteprenørskab
  - Innovation og design
  Kelton Minor Kelton Ray Minor
  Ph.d-stipendiat, Økonomsik Institut
  Telefon: 35 32 81 43
  Mail: kmi@samf.ku.dk
  - Klimaændringer og sundhed
  - Klimaøkonometri
  - Urbane klimaforandringer og klimatilpasning
  - Klimaoverbevisninger og klimaadfærd
  Cecilie Rubow Cecilie Rubow
  Lektor, Institut for Antropologi
  Telefon: 35 32 35 68
  Mail: cecilie.rubow@anthro.ku.dk
  - Naturetik
  - Klimadiplomati
  - Aktivisme

  Adam Veng
  Adjunkt, Institut for Antropologi
  Mail: a.veng@anthro.ku.dk

  Ingo Zettler
  Professor, Institut for Psykologi
  Telefon: +45 35 32 48 50
  Mail: ingo.zettler@psy.ku.dk
  - Personality and (pro)environmental behavior
  - Behavior change interventions
  - Economic games as a mean to study environmental decision-making and behavior