3. juni 2021

Grønt netværk skal styrke tværfaglig forskning i grøn omstilling

NETVÆRK

Et nyt forskernetværk, The Governance of Green Transition, under Det Samfundsvidenskabelige Fakultet vil samle forskere på tværs af institutter og fakulteter for at styrke forskningen i den grønne omstilling og dens mange sociale, politiske og demokratiske udfordringer.

Vindmøller. Foto: Colourbox
Vindmøller. Foto: Colourbox

Med en bevilling på 400.000 kr. i ryggen fra Københavns Universitets tværgående indsats for grøn uddannelse, forskning og samfundsengagement etablerer en gruppe forskere nu et nyt grønt forskningsnetværk placeret ved Centre for Sustainability and Society (SUSY) under Det Samfundsvidenskabelige Fakultet.

Netværket indleder sit arbejde den 1. september og vil to år frem udvikle nye tværfaglige forskningsperspektiver på de sociale, politiske og demokratiske udfordringer, der er knyttet til at dreje samfundet i en mere bæredygtig og klimavenlig retning. Ambitionen er samtidig at udvikle nye partnerskaber og forskningsprojekter, som på længere sigt kan opnå ekstern finansiering.

Netværket med navnet ’The Governance of Green Transition’ har særligt fokus på fire undertemaer under overskifterne (kun på engelsk):

  • Socio-technical transition networks and partnerships
  • New institutions of deliberation and inclusive decision-making
  • Civil society participation and experimentation in reform nexuses
  • Cultural models of transition in-between expert planners and citizens

Målet er, at arbejdet med de fire fokusområder bl.a. skal skabe større indsigt i lokale og nationale partnerskaber omkring grøn omstilling, borgerinddragelse på det grønne område, civilsamfundets aftryk på den grønne omstilling og de underliggende kulturelle og samfundsmæssige forestillinger, der er med til at forme scenarierne for grøn omstilling.

I den forbindelse kommer netværket til at stå for en række workshops og arrangere to lidt større seminarer. Her vil man række ud til forskere, der har været involveret i KU’s nye Green Solutions Center, men også til udenlandske institutioner som Sydney Environment Institute ved University of Sydney, der har indgået strategisk partnerskab med Københavns Universitet.

”Vi håber, at vi med netværket her kan bidrage til at styrke den samfundsrettede forskning i grøn omstilling, som længe har været underprioriteret, men som er helt afgørende for samfundets evne til at lære, afprøve nye muligheder og opbygge den fornødne viden og kapacitet,” siger lektor Anders Blok fra Sociologisk Institut og SUSY.

Fra Det Samfundsvidenskabelige Fakultet får han følgeskab af lektor Stine Krøijer, Institut for Antropologi, og professor MSO Lars Tønder, Institut for Statskundskab. Herudover består gruppen bag netværket af forskere fra det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet (Christian Bugge Henriksen og Carsten Daugbjerg), Det Juridiske Fakultet (Amnon Lev) og Det Humanistiske Fakultet (Frida Hastrup).

I alt har Københavns Universitet i 2021 afsat 4 mio. kr. til finansiering af tværdisciplinære forskernetværk inden for klima og bæredygtighed.

Emner