Klima- og bæredygtighedsudvalg

I forlængelse af fakultetets reviderede mål- og handleplaner i 2019 blev det besluttet at nedsætte et Klima- og Bæredygtighedsudvalg på SAMF. Udvalget skal have repræsentanter fra ViP, TAP, studerende og ledelsen på fakultetet.

Udvalgets arbejde skal understøtte, styrke og komplementere de aktiviteter, der allerede foregår, og facilitere udviklingen af nye aktiviteter. Arbejdet skal således:

  • Løfte lokale aktiviteter eller forslag til større udbredelse på Fakultetet
  • Inspirere, styrke og understøtte lokale aktiviteter
  • Selv igangsætte og understøtte tværgående indsatser

Udvalgets medlemmer

Lars Tønder (formand, statskundskab)

Poul Poder (sociologi)

Simon Lex Westergaard (antropologi)

Thomas Morton (psykologi)

Jane Bilberg Lykke Bøll (økonomi)

Janus Hansen (SUSY)

Troels Claus Baagland (fakultetsadministrationen)

Esben Bjørn Salmonsen (studerende)

Jonatan Balle Svendsen (studerende)

Frederikke Dandanell Peters (studerende)

Linette Knudsen (studerende)

Morten Eriksen (driften)