25. januar 2016

Manglende forældreomsorg værre end krigstraumer

flygtningebørn

To ud af tre børn af traumatiserede flygtninge, viser tegn på dårlig trivsel. Også selvom børnene er født i Danmark og aldrig selv har oplevet krigen. Konflikter mellem forældrene og et problemfyldt forhold til en mor eller far med PTSD, giver flertallet af herboende flygtningebørn symptomer på angst og depression viser ny forskning fra Københavns Universitet.

De har aldrig hørt lyden af eksplosioner og skud. De har ikke set døde og kvæstede mennesker i gaderne. Og de har aldrig oplevet, at de og deres familie var i fare. Alligevel lider to ud af tre herboende flygtningebørn under de krigstraumer, som deres forældre oplevede, inden de kom til Danmark.

Men børnenes dårlige trivsel har mere at gøre med forældrenes indbyrdes konflikter og manglende omsorgsevne end med efterveerne af krigens traumer. Det viser et Ph.d.-forskningsprojekt, som psykolog Nina Thorup Dalgård fra Københavns Universitets Institut for Psykologi har gennemført på en række behandlingssteder for traumatiserede flygtninge.

Hun ønskede at undersøge, hvorfor det kun er nogen flygtningebørn, som påvirkes negativt af at vokse op hos forældre, der lider af posttraumatisk stress syndrom, PTSD, mens andre børn tilsyneladende trives fint.

To af tre mistrives

30 flygtningefamilier fra Mellemøsten indgik i undersøgelsen. Børnene er mellem fire og ni år, og er enten født i Danmark eller på vejen hertil. Ingen af dem har altså selv oplevet krigens traumer, men alligevel viser to ud af tre af børnene tegn på manglende trivsel. -Disse børn har flere symptomer på angst og depression, og de lider mere af opmærksomheds- og adfærdsvanskeligheder end børn i almindelighed, fortæller Nina Thorup Dalgård.

Flertallet af børnene har også, hvad forskerne kalder en utryg tilknytningsstil, hvilket vil sige at børnene har sværere ved at danne relationer til andre børn og voksne og grundlæggende har mindre tillid til, at de kan få den hjælp, omsorg og trøst hos deres forældre, som de har brug for. Den sidste tredjedel af de undersøgte børn viste sig til gengæld at være helt velfungerende.

Og forskerne så et klart mønster. -Det er tydeligt, at børnenes trivsel afhænger af, hvilken relation de har til deres forældre og hvor godt familien fungerer, for eksempel  om det er begge forældrene, der er traumatiserede, om forældrene har mange konflikter og om barnet bliver omsorgspersonen, der giver sig til at tage sig af den syge mor eller far,  fortæller Nina Thorup Dalgård.

Mistrivsel går ud over integration

Undersøgelsen af flygtningebørnenes trivsel viser, at børn med traumatiserede forældre ofte mistrives af præcis de samme grunde, som fører til mistrivsel hos andre børn. Groft sagt er børnenes trivsel helt afhængig af, hvor godt deres forældre fungerer, og om konfliktniveauet er højt eller lavt forældrene imellem.

- Disse børns mulighed for at blive integreret og få et godt liv i Danmark har altså meget med forældrenes trivsel og samarbejde at gøre og meget lidt med familiernes kultur, religion eller krigstraumer at gøre, fortæller Nina Thorup Dalgård.

Der er en række psykologiske problemer  i flygtningefamilier fra Mellemøsten, som går ud over børnenes trivsel og tilpasning, fortæller Nina Thorup Dalgaard.

- Og netop nu, hvor masser af flygtninge kommer til Danmark er det afgørende, at vi har fokus på familiernes vanskeligheder, så de kan blive behandlet, vi undgår at ”tabe” en hel masse børn på gulvet, og at de vokser op og bliver til unge, som trives dårligt .

- Hvis vi kan  hjælpe dem som børn, kan vi undgå, at det fører til mere alvorlige problemer på langt sigt, siger hun.

Nina Thorup Dalgård håber, at hendes forskning blandt andet vil betyde, at de steder, som behandler flygtninges krigstraumer  vil  få fokus på at gennemføre en mere systematisk screening,  så de flygtningefamilier hvor børnene trives dårligt, kan få behandling, og at man fremover i højere grad kan forebygge at børns trivsel og udvikling påvirkes negativt af flygtningeforældres posttraumatiske symptomer .

Kontakt
Ph.d. Nina Thorup Dalgård
Institut for Psykologi
Mobil: 41 61 16 07
Mail: nina.dalgaard@psy.ku.dk

Emner