22. december 2016

Private plejecentre bedst til service og inddragelse – offentlige bedst til sikkerhed

PLEJEHJEM

Ny forskningsrapport sammenligner kvaliteten på tværs af offentlige og private plejehjem i Danmark. Rapporten finder interessante forskelle mellem offentlige og private udbydere, men overordnet set er der flere ligheder end forskelle.


Selvom det ene plejehjem er drevet som en privat Plejehjemsbeboer kigger ud af vinduevirksomhed og det andet er en kommunal institution er der langt flere ligheder end forskelle mellem de to typer af plejeboliger, fortæller professor Karsten Vrangbæk fra Københavns Universitets Institut for Folkesundhedsvidenskab, der er en af medforfatterne til rapporten.

- De forskelle vi finder, er ikke store, og retter sig især mod proceskvalitet, hvor der er tegn på, at selvejende og øvrigt private plejecentre scorer højest, når det kommer til brugernes oplevelse af kvalitet. Det gælder eksempelvis inddragelse af beboere, evalueringer og forhold omkring madlavning, siger han.

De offentlige plejecentre scorer derimod højest på mere formelle procedurer så som medicinhåndtering og journalføring, og de har færre medarbejdere, som er timelønnede, hvilket er en væsentlig kvalitetsparameter, da borgerne i høj grad efterspørger kontinuitet blandt medarbejderne. Også sikkerheden på plejehjemmene har været under lup i undersøgelsen, men her savner forskerne mere data.

– Private plejecentre angiver, at de er lidt bedre til at forebygge fald og ulykker, men der skal følges op med bedre data og metoder før vi kan sige noget sikkert om plejecentrenes betydning for for eksempel beboernes sundhed og sikkerhed, siger Karsten Vrangbæk.

Ti år med private plejehjem

Med Friplejeboligloven i 2007 fik private udbydere lettere adgang til at etablere sig på plejehjemsmarkedet. Formålet var at give ældre borgere flere muligheder for at vælge mellem offentlige og private udbydere. Det har medført, at antallet af pladser i friplejeboliger er steget fra 242 i 2009 til omkring 2.400 i dag.

Sideløbende har en række kommuner udliciteret driften af kommunale plejecentre. Det er dog stadigvæk sådan, at omkring 85 procent af plejecentrene i Danmark er drevet af kommunerne, mens selvejende plejecentre til sammenligning udgør cirka 9 procent, og friplejehjem samt udliciterede plejehjem tilsammen udgør cirka 6 procent af de danske plejecentre.

Undersøgelsen er lavet af Københavns Universitet og Roskilde Universitet og bygger på to datakilder. Den ene er en spørgeskemaundersøgelse blandt lederne på landets plejecentre, hvoraf 353 plejecentre, svarende til 42 procent, besvarede undersøgelsen. Den anden datakilde er detaljerede oplysninger fra Embedslægens tilsyn med hvert enkelt plejecenter.

Kontakt

Professor Karsten Vrangbæk
Institut for Folkesundhedsvidenskab
Institut for Statskundskab
Mobil: 29 41 00 69
Mail: kv@ifs.ku.dk

Journalist Janni Brixen
Det Samfundsvidenskabelige Fakultet
Mobil: 93 56 52 57
Mail: jab@samf.ku.dk