9. oktober 2017

NYT FORSKNINGSPROJEKT: Mozart with mom

Mads Meier JægerMads Meier Jæger fra Sociologisk Institut har fået 5,4 mio. kroner af Velux Fonden til forskningsprojektet 'Mozart with mom? Family background, cultural participation, and social inequality.'

Her vil han undersøge, hvordan familiebaggrund og økonomisk og social status påvirker vores kulturelle præferencer, og hvilken indflydelse det har på de kulturelle aktiviteter, vi deltager i.

Meier Jæger vil både indsamle nye data om danske en- og tveæggede tvillingers kulturelle præferencer og trække på eksisterende data fra en række spørgeskemaundersøgelser.

- Vi ved, at den økonomiske ulighed i Danmark vokser, men vi ved ikke, om det betyder at andre typer af ulighed også er stigende. Med projektet her vil vi undersøge i hvilket omfang økonomisk ulighed hænger sammen med fx ulighed i kulturel deltagelse, siger Mads Meier Jæger.