7. juli 2020

Bente Halkier bliver nyt medlem af Klimarådet

Udpegning

Bente Halkier, der er professor ved Sociologisk Institut, indtræder som ét af to nye medlemmer af Klimarådet. Her skal hun bl.a. bidrage med sin viden om forbrugeradfærd og adfærdsændringer.

Tør jord og spire
Foto: Colourbox

Professor ved Sociologisk Institut Bente Halkier er den 6. juli udpeget som nyt medlem af Klimarådet sammen med Per Heiselberg, professor og viceinstitutleder ved Institut for Byggeri, By og Miljø på Aalborg Universitet.

Udpegningen sker efter vedtagelsen af den nye klimalov, som indebærer, at Klimarådet udvides fra syv til ni medlemmer og skal have bred ekspertise og et højt klimarelateret fagligt niveau inden for områderne energi, bygninger, transport, landbrug, miljø, natur, økonomi, klimavidenskabelig forskning og adfærdsforskning af relevans for klimaområdet.

Bente Halkier
Bente Halkier

Netop adfærd og adfærdsregulering set fra en miljø- og klimavinkel er et af Bente Halkiers centrale forskningsområder.

Siden hun i 2016 blev professor ved Sociologisk Institut har to af hendes forskningsprojekter handlet om omlægning af vores madforbrug i retning af større bæredygtighed og klimavenlighed. Inden da arbejdede Bente Halkier med grøn bæredygtighed på miljøplanlægningsinstituttet ved Roskilde Universitet og senere som professor på universitetets kommunikationsuddannelse.

”Når det handler om at skabe forandringer af hverdagen i en mere bæredygtig retning, er det vores sociale relationer, vaner og hverdagsrutiner i praksis, som ofte vejer tungere end f.eks. den enkeltes motivation. Samtidig er vaner i hverdagen afhængige af de kollektive rammer, som samfundet sætter for hverdagslivet. Netop den type forskningsbaseret viden håber jeg at kunne bringe ind i Klimarådet,” siger Bente Halkier.

Benedikte Brincker, der er institutleder ved Sociologisk Institut, glæder sig over, at Klimarådet med udpegningen af Bente Halkier får et kompetent sociologisk perspektiv på den grønne omstilling.

”Invitationen til at indtræde i Klimarådet er en anerkendelse af Bente Halkier som én af Danmarks førende forskere inden for adfærd og adfærdsændring set i et klimaperspektiv og som en vigtig sociologisk stemme på klimaområdet,” siger hun.

I samme tråd ligger Mikkel Vedby Rasmussen, der er dekan ved Det Samfundsvidenskabelige Fakultet. Han hæfter sig ved, at Klimarådet med udnævnelsen får en endnu bredere faglig profil.

”I klimarådet får Bente muligheden for at sætte sin viden i værk på et område, hvor de politiske ambitioner om et mere bæredygtigt samfund kræver sociologisk fantasi og samfundsmæssig indsigt for at kunne blive realiseret. Klima og bæredygtighed er et satsningsområde for uddannelse og forskning på Det Samfundsvidenskabelige Fakultet, og udpegningen af Bente viser, at den satsning gør en forskel,” siger han.

Klimaneutralt Danmark kræver bred ekspertise

Hos Klimarådet understreger dets formand, Peter Møllgaard, at der er brug for en bred faglig ekspertise, når rådet i de kommende år skal levere uvildig rådgivning til regeringen og Folketinget om de klimatiltag, som Danmark skal igangsætte for at kunne reducere sine udledninger af drivhusgasser med 70 procent i 2030 og være klimaneutralt i 2050.

”Omstillingen til et klimaneutralt Danmark kommer blandt andet til at afhænge af vores evne til skære i udledningerne af drivhusgasser fra vores bygninger og af en grundlæggende ændring af vores vaner og adfærd. Derfor er jeg rigtig glad for at kunne byde professor Bente Halkier og professor Per Heiselberg velkommen i Klimarådet,” siger han i en pressemeddelelse.

Læs også Klimarådets pressemeddelelse om udnævnelsen af de nye medlemmer.

Emner