17. november 2020

Videotek hjælper forældre til bedre at forstå baby

FORSKNING

Stort dansk forskningsprojekt med over 3000 deltagere undersøger trivslen blandt førstegangsforældre rundt om i landet og samarbejder med sundhedsplejersker i ti kommuner om at ”oversætte” babyers sprog og behov. Målet er at hjælpe forældre og børn til at udvikle en tryg tilknytning og dermed øge trivsel i børnefamilier.

Mor og baby. Foto: Christoffer Regild
Mor og baby fotograferet til forskningsprojektet 'Forstå din baby'. Fotograf: Christoffer Regild

At få et barn er noget af det mest naturlige, mennesker kan foretage sig. Alligevel kæmper mange – især førstegangs-forældre med stor usikkerhed, når de skal klare hverdagens små og store udfordringer i rollen som mor eller far. For mange kan babyens adfærd som f.eks. gråd opleves stressende, og den usikkerhed kan spænde ben for en god relation mellem forældre og spædbarn.

Men der er hjælp at hente: Spædbarnsforskere i Center for Tidlig Indsats og Familieforskning ved Københavns Universitet har netop udviklet og offentliggjort et online videotek, der forklarer, hvad babyer i forskellige aldre har brug for, og hvad det fx betyder, når babyen hikker eller kigger væk, eller hvordan man tackler det, når man står med en frustreret baby.

- I gamle dage var der mange børn i familierne. Større søskende hjalp med at passe familiens nyfødte, og man så, hvordan mor håndterede et spædbarn. Men i dag har mange forældre reelt ingen erfaring med spædbørn, før de står på barselsgangen med deres førstefødte, og de oplever måske, at virkeligheden ikke helt passer med det, de har læst sig til på internettet. Målet med videoteket er at give disse forældre let adgang til den nyeste, forskningsbaserede viden om babyens sociale og følelsesmæssige behov og give dem tips til hvad de selv kan gøre, siger spædbarnsforsker og lektor i klinisk børnepsykologi på Københavns Universitet, Mette Skovgaard Væver.

3000 førstegangsforældre deltager

Videoteket er en del af forskningsprojektet Forstå din baby, hvor forskerne i en undersøgelse med flere end 3000 deltagere undersøger trivslen blandt førstegangsforældre. I samarbejde med sundhedsplejersker i ti kommuner har forskerne desuden udviklet en række materialer, som sundhedsplejerskerne bruger, når de besøger de nybagte familier i løbet af barnets første leveår – alt sammen med fokus på at øge trivslen blandt førstegangsforældre. Forskerne håber, at videoerne vil give nogle forældre ny viden, mens andre forældre vil føle sig mere sikre i, at det de allerede gør, er helt fint.

- Vi vil undersøge, om vi kan øge trygheden blandt førstegangsforældre ved at give dem mere viden om babyers sprog og behov, så de kan styrke deres barns lyst til at udforske verden, og barnet i højere grad oplever at blive forstået. Spædbarnets erfaringer med sine forældre bliver nemlig en slags skabelon for, hvordan det udvikler relationer til andre mennesker senere i livet, så det er vigtigt, at barnet bliver mødt i sine følelser helt fra starten af. Hvis mor eller far fx forsøger at aflede barnet, når det græder eller bliver frustreret, eller de kigger væk – eller ned i en mobiltelefon - når babyen forsøger at få øjenkontakt, så kan babyen opleve, at det ikke bliver set eller forstået, og det kan blive et tema hele resten af dets liv, fortæller Mette Skovgaard Væver, leder forskningsprojektet Forstå din Baby, som er støttet af Nordeafonden.

0-2 måneder: Den vigtige øjenkontakt

Alle, der selv er blevet forældre ved, hvor rasende hurtigt, det spæde barn udvikler sig, og babyers behov og udtryk forandres fra måned til måned. Derfor har forskerne inddelt videoteket til forældre med babyer i forskellige aldersgrupper, og videoerne handler om temaer, der er særligt vigtige i netop den fase af babyens udvikling: I afsnittet om 0-2 måneders alderen er der fx videoer om øjenkontakt og babyens behov for pauser, i 2-4 måneders afsnittet kan man blandt andet høre om, hvad babyen fortæller, med sine bevægelser, mens temaer som angst for fremmede kommer ind i de videoer, der handler om det snart 1-årige barn.

- Målet med videoerne er at oversætte babyers mimik, pludre- og kropssprog og på den måde give forældre en solid grundviden om, hvad det det lille barn forsøger at fortælle, så forældrene kan blive bedre til at imødekomme barnets behov. Det skaber nemlig den trygge tilknytning, som er fundamentet for et robust barn, der bliver god til at være i relationer senere hen i livet - både i børnehaven og skolen og senere i voksenlivets arbejdsrelationer, venskaber og kærlighedsforhold, fortæller Mette Skovgaard Væver.

Udvalgte temaer i videoteket Forstå din Baby

  • 0-2 måneder - om øjenkontakt og den nyfødtes behov for social kontakt og pauser
  • 2-4 måneder - om udvikling af babyens sociale kompetencer, øjenkontakt, grin og om hvad babyen fortæller med sine bevægelser
  • 4-8 måneder - om sociale lege, om babyens lyde og hvordan man kan besvare dem, og om hvordan man kan håndtere sin babys frustrationer.

Om forskningsprojektet Forstå din baby

Godt 3000 førstegangsforældre deltager i undersøgelsen. (2000 mødre og 1000 fædre/partnere) Med anonyme data fra familierne kortlægger forskere på Københavns Universitets Institut for Psykologi trivsel hos mænd og kvinder, der bliver forældre for første gang.

  • Forskerne uddanner 240 sundhedsplejersker i 10 kommuner i Jylland og på Fyn, Sjælland og Lolland til systematisk at vejlede forældrene i at forstå deres babys følelsesmæssige og sociale behov. Det vil de gøre med materiale, der er udviklet af forskere og sundhedsplejersker i fællesskab.
  • Et online videotek på www.forstaadinbaby.dk, gør viden om babyers sociale og følelsesmæssige behov lettilgængeligt for alle forældre og fagprofessionelle i hele landet.
  • Forskerne vil derefter evaluere effekten af sundhedsplejerskernes forældrevejledning.
  • Projektet løber fra 2019-22 og er støttet af Nordeafonden med 10,2 mio.kr.
Mor mader baby. Foto: Christoffer Regild

I videoerne på www.forstaadinbaby.dk kan forældre - og andre baby-interesserede - lære om babyens ansigtsudtryk i forskellige aldre, om lyde og bevægelser og om babyens behov for ansigts- og øjenkontakt. Videoerne er produceret i forskningsprojektet Forstå din Baby, der er støttet af Nordeafonden. (Foto: Christoffer Regild for Københavns Universitet).

Emner