5. juli 2021

Millionbevillinger til forskning i digital suverænitet og forvaltningen af verdenshavene

PROJEKTSTØTTE

Med to bevillinger fra VELUX FONDEN vil forskere fra Institut for Statskundskab undersøge de mange politiske udfordringer, som digitale teknologier og bæredygtig forvaltning af oceanerne kaster af sig.

Fra digitale teknologier til verdenshave, illustration

Takket være et samlet bidrag på næsten 12 millioner kroner fra VELUX FONDENs kernegruppeprogram skal to nye forskningsprojekter placeret på Institut for Statskundskab ved Københavns Universitet nu kaste lys over de centrale udfordringer, som er knyttet til digitale teknologier og forvaltningen af verdenshavene.

Professor Rebecca Adler-Nissen har modtaget 5,9 millioner kr. til projektet ‘Digital suverænitet: Europæiske visioner om selvbestemmelse i en digital tidsalder’ (SOVEREIGN).

Projektet skal undersøge den voksende europæiske vision om 'digital suverænitet' med unik adgang til at observere nøgleaktører i EU og ’Big Tech’ på den politiske scene i Bruxelles og andre strategiske steder.

"Det er netop nu, at der er behov for forskning , og vi er derfor meget glade for støtten fra VELUX FONDEN," siger Rebecca Adler-Nissen.

”I det kommende årti vil der blive vedtaget central lovgivning og truffet grundlæggende beslutninger i Europa. Men udrulningen af ‘digital suverænitet’ vil ikke kun påvirke os i Europa. Og følgerne vil heller ikke være begrænset til det digitale, men forme vores demokratier og den internationale orden i fremtiden. I sidste ende er forholdet mellem politisk autoritet, marked og borgernes rettigheder i spil.”

Bæredygtig forvaltning af verdenshavene

Samtidig er professor Christian Bueger tildelt 5,9 millioner kr. til projektet 'Havinfrastrukturer: Hvordan verdenshavene styres i dag' (OCINFRA). Projektet gennemføres i samarbejde med professor Kimberly Peters fra Helmholtz Institute for Functional Marine Biodiversity (HIFMB) og SafeSeas forskningsnetværk.

Projektet undersøger det vigtige spørgsmål, hvordan havene kan bruges bæredygtigt og reguleres mere effektivt. Med en nyudviklet, analytisk ramme, der har fokus på infrastrukturer, vil forskerne undersøge betydningen af ​​transportmæssige flaskehalse som Suez-kanalen, beskyttelse af undersøiske datakabler og forebyggelse af olielæk på havet.

”Når det handler om at benytte og forvalte verdenshavene, står vi over for en række grundlæggende dilemmaer. Med dette projekt vil vi kunne identificere, hvordan vi kan håndtere dem bedre gennem udvikling af infrastrukturer på havene, der beskytter dem for fremtiden,” siger Christian Bueger.

Otte projekter deler 41 millioner kr.

Begge projekter løber i fire år og forventes at starte i begyndelsen af ​​2022. Sammen vil de sikre ansættelsen af ​​fem postdoc-stillinger og en ph.d.-studerende.

I alt har Velux Foundation i denne runde støttet otte forskningsprojekter med et samlet beløb på 41 millioner kr. gennem sit såkaldte kernegruppeprogram, der understøtter forskning inden for humaniora og samfundsvidenskab.

”Årets otte udvalgte projekter repræsenterer i al deres forskellighed netop kernen i programmet: Fri, original og nysgerrighedsdreven human- og samfundsvidenskabelig grundforskning på højeste faglige niveau, der udvikler nye erkendelser, teorier og tilgange. Fri forskning er grundstenen for at kunne udvikle vores demokratiske samfund på et oplyst, inkluderende og bæredygtigt grundlag,” siger Henrik Tronier, programchef for det humanvidenskabelige uddelingsområde i VELUX FONDEN, i en pressemeddelelse.

Læs pressemeddelelsen fra VELUX FONDEN: Fra KI til kedsomhed og kønshormoner: Otte humanvidenskabelige projekter sætter livet under lup