9. april 2021

Stærk lederprofil bliver ny fakultetsdirektør på Det Samfundsvidenskabelige Fakultet

ANSÆTTELSE

Den 1. maj sætter Ditte Bergholdt Asmussen sig i spidsen for de administrative rammer på Det Samfundsvidenskabelige Fakultet, når hun starter som ny fakultetsdirektør.

Det en erfaren leder, der sætter sig i stolen som ny fakultetsdirektør. Ditte Bergholdt Asmussen kommer således med flere års ledelses- og direktionserfaring fra politisk styrede organisationer og dyb indsigt i bl.a. økonomistyring og organisatoriske strategi- og implementeringsprocesser. En del af denne erfaring har Ditte Bergholdt Asmussen fra uddannelses- og vidensorganisationer.

- Ditte har den helt særlige fornemmelse for rytmen i en organisation, som gode ledere har. Hun vil forstå, hvornår der er travlt, og vide hvornår der er behov for og energi til forandring. Den fornemmelse har hun opbygget igennem en række lederstillinger i stat og kommune, hvor hun har skabt resultater sammen med sine ledelseskollegaer og med inddragelse af sine medarbejdere. Jeg glæder mig til at arbejde sammen med Ditte, udtaler Mikkel Vedby Rasmussen, dekan for Det Samfundsvidenskabelige Fakultet.

Om sit kommende job som fakultetsdirektør siger Ditte Bergholdt Asmussen:
- Jeg glæder mig til at blive en del af ledelsesholdet på SAMF. Fakultetet fremstår som en stolt og traditionsrig organisation, der insisterer på at være en ambitiøs institution og en relevant aktør i det samfund, man er i og - ikke mindst - uddanner til. Og jeg ser frem til at stå i spidsen for den del af organisationen, hvor vi skal mestre både udvikling og drift i en fælles forståelse med resten af organisationen om, hvad kerneopgaven er - og hvad den kræver af understøttelse.

Ditte Bergholdt Asmussen kommer fra en stilling som centerchef i Politiets Efterretningstjeneste PET og var før det centerchef i Københavns Kommunes Børne- og Ungdomsforvaltning. Derudover har Ditte Bergholt Asmussen blandt andet været ressourcechef i Danmarks Evalueringsinstitut EVA.

Med reference til dekanen er fakultetsdirektøren ansvarlig for den daglige implementering af fakultetets strategiske mål og fakultetets daglige drift.

Sammen med dekan og prodekan indgår fakultetsdirektøren i dekanatet, som varetager den øverste daglige ledelse af fakultetet. Fakultetsdirektøren er her ansvarlig for koordination og integration af administrative funktioner på Det Samfundsvidenskabelige Fakultet.

Fakultetsdirektøren indgår herudover sammen med resten af dekanatet og institutlederne i fakultetets ledelsesteam (FLT), som udgør fakultetets fælles ledelse, der drøfter og beslutter de overordnede økonomiske og strategiske rammer for fakultetet, og som er ansvarlig for drift og udvikling af fakultetet.

​Se en kort velkomstvideo med den nye fakultetsdirektør her: