27. maj 2021

Studerende vil styrke sociale aktiviteter med nye online-platforme

POST-CORONA

Med en ny online-vidensbank og kalender vil en gruppe af studerende styrke det tværfaglige og sociale miljø på tværs af Københavns Universitet. I sidste ende handler det om forbedre studietrivslen, som også er kommet mere i centrum på Det Samfundsvidenskabelige Fakultet.

Studerende på CSS-campus
Studerende på CSS-campus

Mere end et år med corona-epidemi og nedlukninger har været hårdt for det sociale liv på Københavns Universitet og andre uddannelsesinstitutioner. 

Nu har en gruppe studerende sat sig for at vinde noget af tabte tilbage med nyt onlineunivers, hvor deres medstuderende i en ny videnbank skal kunne hente inspiration til at igangsætte tværfaglige og sociale arrangementer. Vidensbanken vil både samle små, organisatoriske fif og giver idéer til simple og inkluderende ryste-sammen-aktiviteter.

Lige så vigtigt bliver en ny onlinekalender, der skal give et samlet overblik over de mange aktiviteter, som universitetets frodige underskov af studenterforeninger og andre interessefællesskaber allerede sætter i værk.

”Jura alene har mere end 20 studenterforeninger, og vi har det samme her på Det Samfundsvidenskabelige Fakultet. Problemet er, at tværfaglige og sociale events ikke har noget fælles hjem på Københavns Universitet. Det vil vi gerne ændre på med dette sociale ’hub’,” fortæller Kristian Engberg, der er bachelorstuderende på Institut for Antropologi, om initiativet.

Sammen med andre to andre studerende fra Antropologi og tre fra studier under Det Humanistiske Fakultet håber han at kunne åbne for vidensbanken og kalenderen op til studiestarten i september, hvor studielivet skulle være på vej mod det normale.

”Jeg fandt selv tilfældigt ud af, vi har en filmklub på Institut for Antropologi, ligesom jeg tilfældigt droppede ind til et diskussionsoplæg om Marx på campus, hvor der kom 12 mennesker fra forskellige grene af Det Samfundsvidenskabelige Fakultet. Som regel bliver du informeret om dette på facebook-sider, som du måske ikke kender, og opslagene forvinder hurtigt fra dit feed, fordi Facebook jo vil vise dig reklamer.”

Øget fokus på trivsel og studieliv

Mistrivsel blandt studerende er en voksende udfordring, som corona-krisen ikke har gjort mindre. Så selv om Københavns Universitet ikke har en fælles platform for studenterdrevne aktiviteter, er der fra flere sider stigende fokus på trivsel og godt studieliv.

Bl.a. har projektet ’ABC for mental sundhed’ under Institut for Psykologi netop udgivet ny video målrettet de studerendes trivsel, ligesom Det Samfundsvidenskabelige Fakultet gennem sine studiemiljø- og trivselspuljer understøtter sociale og faglige arrangementer igangsat af studerende.

Med nedlukningerne er vi blevet endnu mere bevidste om, at et godt studieliv handler om meget mere end forelæsninger.

Sofie Trappaud Scholl, trivselskoordinator

”Med nedlukningerne er vi blevet endnu mere bevidste om, at et godt studieliv handler om meget mere end forelæsninger. Bare det at drikke en kop kaffe sammen inden forelæsningen eller i pauserne… Alle har indset, hvor bærende sådanne små ting er for motivationen, og jeg tror virkelig, at vi kommer til at leve højt på at have hinanden igen længe fremover,” siger fakultetets trivselskoordinator, Sofie Trappaud Scholl.

Selv har hun her i foråret været med til at afvikle forskellige tilbud – fra en workshop om at få struktur på studielivet til virtuel campusdag og små, sociale arrangementer, der bl.a. er blevet annonceret på fakultetets Instagram-side. Men skal det for alvor rykke, er det efter hendes mening helt afgørende at få så mange studerende med som muligt. 

”Der er enormt megen kreativitet blandt de studerende, og de er tættest dem selv. Der kan også være meget forskellige behov og interesser hos den førsteårsstuderende på økonomi og en specialestuderende på antropologi. Forskelle, de kender bedre, end vi gør det.”

Mødesteder skal sprede begejstring

For Kristian Engberg, der har etableret sig selv som én af Københavns Universitets mest energiske sociale iværksættere, handler det først og fremmest om at være med til at skabe et mere inkluderende studiemiljø på tværs af uddannelser og studieretninger.  

Det er ikke plads og fadølsanlæg, vi mangler på universitetet, men mødesteder, hvor vi kan fortælle om alt det, der sker, og smitte hinanden med begejstring.

Kristian Engberg, antropologistuderende

På det seneste har han bl.a. igangsat artikelkonkurrencen INDSIGTER og et afspændingstilbud for studerende og ansatte ved universitetet. Og ud over vidensbanken og onlinekalenderen er også et universitets-DM i kortspillet ’Røvhul’ i støbeskeen. Sammen med gruppen af medstuderende vil han lancere han det, han kalder ”den mest inkluderende ryste-sammen-aktivitet overhovedet”, som en landsdækkende turnering på tværs af institutter, fakulteter og universiteter.

”Vi synes jo bare, at det er fedt at gøre en forskel, og vi kan godt lide oplevelser, som ikke kun er faglige, men også handler om at møde nye mennesker. Det kræver bedre rammer, som vi prøver at skabe med bl.a. videnbanken og den fælles eventkalender. For det er ikke plads og fadølsanlæg, vi mangler på universitetet, men mødesteder, hvor vi kan fortælle om alt det, der sker, og smitte hinanden med begejstring.”

Emner