22. januar 2021

Virtual reality skal være med til at kommunikere de sociale fordele ved at blive vaccineret

VIRTUAL REALITY

Mennesker, der er skeptiske over for vacciner mod smitsomme sygdomme, kan snart få et nyt perspektiv på tingene.

Person med VR-briller

Professor Robert Böhm og lektor Guido Makransky fra Center for Social Data Science (SODAS) og Institut for Psykologi har modtaget en bevilling på 3 mio. kr. fra EIT Health til at udvikle en virtual reality-app, der kan vise fordelene ved vaccination og flokimmunitet.

Tøven over for at lade sig vaccinere udgør en alvorlig trussel i kampen for at udslette smitsomme sygdomme. Der er mange årsager til, at folk er skeptiske over vacciner, bl.a. manglende viden om flokimmunitet. Professor Robert Böhm og lektor Guido Makransky har modtaget støtte fra EIT Health til at udvikle et uddannelsesforløb, som ved hjælp af virtual reality forklarer, hvad flokimmunitet er, og viser de samfundsmæssige konsekvenser.

Forståelse for flokimmunitet

Hvis mange mennesker er vaccineret, er det umuligt for en virus at sprede sig i samfundet – det kalder man flokimmunitet. Og hvis vaccinationstallene er tilstrækkeligt høje, kan virussen helt forsvinde. Flokimmunitet kan altså også beskytte de mennesker, som ikke er vaccineret – f.eks. spædbørn og mennesker med bestemte kroniske sygdomme. Robert Böhm og Guido Makransky taler om en social handling, der ikke kun beskytter den vaccinerede, men også vores medmennesker.

Hele dynamikken bag flokimmunitet kan være svær at forstå. Forskerne vil derfor bruge virtual reality til at give brugerne af appen en reel oplevelse af flokimmunitet i en virtuel verden.

- Vores virtual reality-app, som mest af alt minder om et computerspil, vil hjælpe folk til bedre at forstå de sociale fordele ved at blive vaccineret, forklarer Robert Böhm.  

Behov for information

Appen er ikke kun relevant i forhold til corona-situationen. WHO kunne i 2019 påvise, at tøven over for at lade sig vaccinere er en af de 10 største trusler mod den globale sundhed. F.eks. er mæslinger begyndt at dukke op i flere europæiske lande, og på verdensplan blev der registreret 400.000 tilfælde af den alvorlige sygdom i 2019.

Frem til slutningen af 2021 vil Robert Böhm og Guido Makransky derfor udvikle og teste en app, som skal kunne tilpasses forskellige vacciner samt forskellige kulturelle og samfundsmæssige baggrunde. Forskerne forklarer, at praktiserende læger og andre sundhedsprofessionelle kan bruge appen til at fremme indsatserne med vaccination.

Projektet gennemføres i samarbejde med forskere fra ETH Zürich og Museum für Naturkunde, Berlin.

Læs mere på projektets eksterne hjemmeside

Emner