12. maj 2022

Forskningsprojekt skal undersøge chikane i dansk politik

DEMOKRATI

Hvor meget fylder chikane i dansk politik – og i hvilken grad forhindrer chikane de folkevalgtes mulighed for at udføre deres politiske arbejde? Det vil Karina Kosiara-Pedersen, lektor ved Institut for Statskundskab, undersøge. I ryggen har hun en støtte fra Danmarks Frie Forskningsfond på 2,8 mio. kr.

Valgkamp
Forskerne vil undersøge, hvilken betydning chikane har for kandidaternes muligheder for at føre valgkampagne og de folkevalgtes muligheder for at repræsentere vælgerne. Foto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix

Vores demokrati bygger på idéen om, at de folkevalgte repræsenterer os. Når kandidater og folkevalgte chikaneres, forhindres de i at udføre deres politiske virke, hvilket skader valgenes integritet, den demokratiske legitimitet og repræsentativiteten.

I projektet ’The Democratic Implications of Political Harassment and Sexism’ undersøger Karina Kosiara-Pedersen og hendes medforskere omfanget og konsekvenserne af chikane i dansk politik med kvalitative og kvantitative metoder.

- Vi ved fra andre opgørelser, at de folkevalgte ikke alle i lige høj grad oplever chikane, og at det også i forskellig grad påvirker dem. Finansieringen fra DFF giver os mulighed for at undersøge, hvilken betydning chikanen har for den måde, vores demokrati fungerer på, siger hun og uddyber:

- Hvis chikanen rammer skævt, er det også sværere for nogle folkevalgte end for andre at udføre deres demokratiske opgaver. Og hvis det er sværere for dem, der allerede er underrepræsenteret, udgør chikanen et stort problem for vores demokratiske repræsentation, påpeger hun. 

Vi undersøger om chikane har betydning for, hvilke emner politikere taler om og hvilke aktiviteter de deltager i, og hvorvidt chikane påvirker deres politiske ambitioner.

Karina Kosiara-Pedersen

Vil styrke demokratiet

I projektets første del undersøger forskerne, i hvilken grad kandidater og folkevalgte oplever fysisk, psykisk og seksuel chikane i kampagner, kommunalbestyrelser og Folketing, i de politiske partier og i den offentlige debat.

Dernæst vil forskerne undersøge, hvilken betydning chikane har for kandidaternes muligheder for at føre valgkampagne og de folkevalgtes muligheder for at repræsentere vælgerne.

- I denne del af projektet fokuserer vi særligt på, om de kandidater og folkevalgte, der er udsat for chikane, bruger værdifuld tid og ressourcer på at undgå chikane. Desuden undersøger vi, om chikane har betydning for, hvilke emner, politikere taler om og hvilke aktiviteter de deltager i og hvorvidt chikane påvirker deres politiske ambitioner, forklarer Karina Kosiara-Pedersen.

Ved at inddrage regler, procedurer og kulturen i partier, kommunalbestyrelser og Folketing vil forskerne komme med bud på, hvordan man kan komme chikane til livs i dansk politik.

- Bevillingen fra Danmarks Frie Forskningsfond giver os mulighed for at komme med konkrete løsninger, så vi sikrer et sundt og levende demokrati, hvor en bred vifte af politisk interesserede har lyst til at stille op til valg, slutter Karina Kosiara-Pedersen.

Læs mere om bevillingerne fra Danmarks Frie Forskningsfond her

Kontakt

Karina Kosiara-Pedersen
Lektor
Institut for Statskundskab
Mail: kp@ifs.ku.dk
Telefon: 35 32 34 16
Mobil: 51 70 58 43

Simon Knokgaard Halskov
Presse- og kommunikationskonsulent
Mail: sih@samf.ku.dk
Telefon: 93 56 53 29 

Emner

Læs også