8. februar 2022

Sådan skal fremtidens CO2-afgifter indrettes

CO2-afgift

Ekspertgruppen for en grøn skattereform, der er nedsat af regeringen og flere partier i Folketinget, har netop fremlagt tre modeller for, hvordan en CO2-afgift kan se ud i 2030.

Foto: Aalborg Portland
Aalborg Portland og de øvrige store CO2-udledere i Danmark vil i følge to af modellerne for fremtidens CO2-afgifter få en rabat.

Industrien i Danmark udleder hvert år cirka 6,8 millioner tons CO2. Den udledning skal nedbringes betragteligt, og det skal bl.a. ske ved at indføre en ny CO2-afgift.

Ekspertgruppen for en grøn skattereform – hvori økonomiprofessorerne Peter Birch Sørensen og Claus Thustrup Kreiner fra Københavns Universitet sidder – vurderer, at virksomhedernes udledning kan halveres, hvis politikerne bruger én af tre modeller, som de præsenterede tidligere i dag. Alle tre modeller indebærer, at virksomhederne skal betale mere i CO2-afgift, end de gør nu.

Den første model lægger i 2030 afgiftsniveauet for virksomheder, der ikke er omfattet EU’s kvotesystem, omkring det eksisterende EU-niveau for CO2-kvoter. En CO2-kvote koster aktuelt 95 euro, svarende til 700 kroner. Virksomheder, der er underlagt kvotesystemet, skal ifølge denne model have et 50 procent nedslag i afgiften, men de skal fortsat betale EU’s kvoteafgift. Provenuet skal bl.a. bruges til et nedslag i selskabsskatten.

Den anden model adskiller sig ved at lade nogle af de mest klimabelastende virksomheder, heriblandt Aalborg Portland, der er den største CO2-udleder i Danmark, betale en lavere CO2-afgift end andre kvotebelagte virksomheder. Provenuet vil med model 2 bruges til bl.a. teknologier, der kan opfange CO2.

Den tredje model har et mindre afgiftsniveau og giver en mærkbar rabat til kvotebelagte brancher og virksomheder, der har en særligt CO2-udledende produktion. Også provenuet fra model 3 skal gå til bl.a. CO2-fangst.

Indføres en af ekspertgruppens tre bud på fremtidens CO2-afgifter, kommer virksomheder gennemsnitligt til at betale mellem 600 og 750 kroner per ton CO2, de udleder.

Læs hele ekspertgruppens delrapport her.

Kontakt

Peter Birch Sørensen
Professor, Økonomisk Institut, Københavns Universitet
Mail: peter.birch.sorensen@econ.ku.dk
Telefon: +45 35 32 30 15

Claus Thustrup Kreiner
Professor, Økonomisk Institut, Københavns Universitet
Mail: ctk@econ.ku.dk
Telefon: +45 35 32 30 20

Simon Knokgaard Halskov
Presse- og kommunikationskonsulent, SAMF Fakultetssekretariatet, Københavns Universitet
E-mail: sih@samf.ku.dk
Telefon: +45 93 56 53 29