1. december 2022

Fire nye forskningsledere på SAMF skal undersøge vores vej gennem livet

SAPERE AUDE

Fra vores første minder som treårige, til vi som voksne træffer økonomiske beslutninger, har psykologiske udfordringer, eller som ældre får brug for pleje. Så bredt spænder forskningen på Det Samfundsvidenskabelige Fakultet, som nu belønnes med fire Sapere Aude-bevillinger fra Danmarks Frie Forskningsfond.

Livscyklus
Fra de første spæde år til alderdommen. Forskningen på Det Samfundsvidenskabelige Fakultet favner hele vores livscyklus. Grafik: Pixabay

Hvad gør små børn i stand til at huske detaljer fra deres liv?

Kan man bruge kunstig intelligens til at bygge modeller for, hvordan vi som mennesker træffer beslutninger om vores forbrug og opsparing?

Hvordan kan musik understøtte antidepressiv behandling med det psykedeliske stof psilocybin?

Og hvad betyder omsorg og solidaritet på tværs af generationer i en dansk velfærdskontekst, hvor omsorgsopgaver ofte løses i komplekse krydsfelter mellem stat, familie og civilsamfund?

Disse spørgsmål skal fire projekter inden for psykologi, økonomi og antropologi nu undersøge med Sapere Aude-bevillinger fra Danmarks Frie Forskningsfond (DFF) på i alt godt 23 mio. kroner.

De to førstnævnte projekter er forankret på Det Samfundsvidenskabelige Fakultet, mens de to sidste er forankret hos henholdsvis Region Hovedstaden og Københavns Professionshøjskole.

Dora Kampis: Hvordan bidrager småbørns selvforståelse til deres huskeevne?

Dora Kampis
Foto: Claus Lillevang for Danmarks Frie Forskningsfond

I sit projekt vil adjunkt i psykologi Dora Kampis undersøge, hvordan børn i alderen 12 måneder til 3,5 år forstår sig selv og andre som havende forskellige tanker og perspektiver, og hvordan det bidrager til at udvikle deres hukommelse.

Udgangspunktet for projektet er, at mennesker oplever begivenheder fra deres eget særlige perspektiv. Dora vil undersøge, om den forståelse hjælper børnene med at huske begivenheder som unikke engangshændelser.

Læs mere hos DFF: ‘The role of infants’ emerging self-perspective in memory development’


Jeppe Druedahl: Kan man bruge kunstig intelligens til at bygge modeller for vores beslutninger?

Jeppe Druedahl
Foto: Claus Lillevang for Danmarks Frie Forskningsfond

Empiriske undersøgelser har vist, at virksomheders og husholdningers økonomiske adfærd ikke er fuldt ud rationel.

Den almindelige fremgangsmåde i økonomi er at modellere dette ved at udlede virksomhedernes og husholdningernes adfærd på baggrund af matematiske optimeringsproblemer, som teknisk set løses perfekt, selvom der kan være indlagt bump på vejen.

I sit Sapere Aude-projekt vil lektor i økonomi Jeppe Druedahl i stedet forsøge at modellere økonomisk adfærd med kunstig intelligens og teste, om det stemmer overens med faktiske menneskers adfærd.

Projektet fokuserer især på forbrugs- og opsparingsadfærd i lyset af den komplekse usikkerhed, som husholdninger står over for i forhold til både deres fremtidige indkomst, boligpriserne og afkast på finansielle aktiver.

Læs mere hos DFF: Modeling Economic Agents as Deep Reinforcement Learners


Dea Siggaard Stenbæk: Hvordan kan musik understøtte antidepressiv behandling med det psykedeliske stof psilocybin?

Dea Siggaard Stenbæk
Foto: Claus Lillevang for Danmarks Frie Forskningsfond

Psilocybin er et psykedelisk stof, der undersøges som en lovende ny behandling for psykiatriske sygdomme. Gældende retningslinjer for administration af psilocybin omfatter brugen af musik som en integreret del af behandlingen.

I sit Sapere Aude projekt skal lektor i psykologi Dea Siggaard Stenbæk undersøge, hvordan brugen af musik i antidepressiv behandling med det psykedeliske stof psilocybin kan have positive effekter undervejs i behandlingen og på længere sigt.

Læs mere hos DFF: I perceptionens verden: musikkens indflydelse på akutte og varige effekter af psilocybin hos patienter med depression

Læs også mere om Deas Siggaard Stenbæks forskning i brugen af musik i behandling med psilocybin


Line Hillersdal: Hvad betyder omsorg på tværs af generationer i en dansk velfærdskontekst?

Lene Hillersdal
Foto: Jonas Lodahl for Danmarks Frie Forskningsfond

Flere peger på, at velfærdsstaten lige nu er under et så massivt pres, at pårørende, naboer og civilsamfund skal forberede sig på at spille en mere aktiv rolle i omsorgen for især befolkningens ældre. Det rejser spørgsmål om bæredygtigheden af den nuværende samfundskontrakt mellem generationerne, og hvordan den genforhandles i konkrete hverdagspraksisser.

Gennem fire delprojekter vil docent og lektor i sundhedsantropologi Line Hillersdal undersøge, hvordan hverdagens omsorgskriser udfolder sig og håndteres i krydsfeltet mellem stat, familie og civilsamfund.

Projektet er forankret på Institut for Sygepleje og Ernæring, Institut for Pædagoguddannelse på Københavns Professionshøjskole, og Institut for Antropologi på Københavns Universitet.

Læs mere hos DFF: Care Across Generations: Intergenerational Solidarity in a Time of Demographic Change (INTERGEN)


I alt støtter Danmarks Frie Forskningsfond 41 Sapere Aude-forskningsledere, som samlet modtager 247 mio. kroner.

Læs mere om alle i fondens pressemeddelelse: Talentfulde forskere skal løfte dansk forskning for 247 millioner kroner

Kontakt

Line Louise Bahner
Kommunikationsrådgiver
Det Samfundsvidenskabelige Fakultet
Mail: liba@samf.ku.dk 
Telefon: 35 33 60 89

Emner

Læs også