15. november 2022

Angst, skizofreni, sklerose, hjertekar-sygdomme: Hvad er sammenhængen, når psykiske og fysiske lidelser optræder sammen?

BEVILLING

Når en person har flere psykiske og fysiske lidelser samtidig, påvirker de hinanden. Men hvordan? Og kan den viden bruges til at forudsige og i sidste ende forebygge sygdommene? Det skal lektor i psykologi Karen-Inge Karstoft undersøge med støtte fra Danmarks Frie Forskningsfond.

Illustration: Pexels/Monstera
Når en person har flere forskellige psykiske og fysiske lidelser, opstår et komplekst netværk af sammenhænge. Illustration: Pexels/Monstera.

Det er velkendt, at mennesker med en psykisk lidelse er i øget risiko for at udvikle yderligere psykiske og fysiske lidelser. Man ved også, at det er dårligt nyt for patientens prognose, når flere lidelser optræder samtidig.

Forekomsten af flere lidelser samtidig, kaldet komorbiditet, er tidligere typisk blevet undersøgt ved at kigge på lidelser to og to – og ofte fokuseret på enten psykiske eller fysiske lidelser. Dermed får man ikke det samlede og ofte komplekse billede, når flere psykiske og fysiske lidelser udvikler sig hos den samme person.

I et nyt forskningsprojekt vil lektor i psykologi Karen-Inge Karstoft bruge netværksanalyse til at analysere registerdata og dermed undersøge netop det: Hvordan flere psykiske og fysiske lidelser hos samme person optræder og påvirker hinanden på kryds og tværs – og over tid.

De tre hovedspørgsmål, projektet vil forsøge at besvare, er:

  • Hvilke lidelser optræder typisk sammen, og hvordan påvirker de hinanden over tid?
  • Kan psykiske lidelser forudsige forekomsten af specifikke fysiske lidelser – og vice versa?
  • Kan den information, vi finder i netværksanalysen bruges til at forudsige fremtidige helbredsproblemer og dødelighed?

Sammen med kolleger fra Region Hovedstadens psykiatri og Leiden Universitet i Holland vil Karen-Inge Karstoft trække på store datamængder fra en række af de danske nationale sundhedsregistre – f.eks. registrering af diagnoser, indlæggelser, receptudskrivelser og dødsårsag.

I sidste ende er håbet, at projektet vil bidrage med vigtig viden om komorbiditet, der kan bruges i det forebyggende arbejde.

Projektet ‘Comorbidity networks of mental disorders and general medical conditions’ er støttet med en såkaldt Inge Lehmann-bevilling på 2.776.932 kr. fra Danmarks Frie Forskningsfond (se boksen).

Kontakt

Karen-Inge Karstoft
Lektor
Institut for Psykologi
Mail: kik@psy.ku.dk 
Telefon: +45 35 33 50 50

Line Louise Bahner
Presse- og kommunikationsrådgiver
Det Samfundsvidenskabelige Fakultet
Mail: liba@samf.ku.dk 
Mobil:  93 56 53 61

Emner

Læs også